Deel dit artikel
-

Zwijgrecht providers Europees bepaald

EU-landen zijn niet verplicht om van internetaanbieders te eisen dat ze namen en adressen van muziek- en filmruilers voor civiele zaken afdragen aan de waakhonden van de muziek- en filmindustrie.

De Spaanse organisatie van producenten en uitgevers van muzikale en audiovisuele opnamen Promusicae spande een zaak aan tegen het Spaanse telefoniebedrijf Telefonica, ook de grootste aanbieder van internettoegang in eigen land.

Het Europese Hof vonnist vandaag dat de lidstaten niet gehouden zijn aan de plicht om het auteursrecht te beschermen door persoonsgegevens in een civiele procedure mee te delen. Ze heeft zojuist dit vonnis openbaargemaakt.

Ofschoon Brussel en Straatsburg steeds meer werk maken van het beschermen van het intellectuele eigendom en in het bijzonder van het auteursrecht, is dit een uiotspraak die de handhaving van dat recht in de wielen rijdt.

Openbare veiligheid
Privacy staat voorop als het om civiele zaken gaat, zo oordeelt het Hof. De rechtenbescherming mag geen afbreuk doen aan de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Promusicae eiste van Telefonica via de rechter de identiteit en het adres van abonnees van wie de rechtenclub het IP-adres en de datum en het uur van ‘overtreding’ in bezit had. Het ging om gebruik van KaZaa voor het uitwisselen van bestanden via de bekende ‘gedeelde map’. Promusicae wilde tegen deze up- en downloaders civiele procedures beginnen.

Telefónica voerde aan dat volgens de Spaanse wet de door Promusicae gevraagde gegevens slechts mogen worden verstrekt voor strafrechtelijk onderzoek of wanneer dit nodig is ter waarborging van de openbare veiligheid en de landsverdediging.

Normale bescherming
De Spaanse handelsrechter verwees de zaak in juni 2006 ‘naar Europa’. Het Hof van Justitie deed een wat omslachtige uitspraak: in de richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens is onder meer een uitzondering gemaakt voor maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van andermans rechten en vrijheden. Worden die rechten met voeten getreden dan mogen lidstaten het verstrekken van persoonsdata toestaan.

Echter, daar de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie niet preciseert om welke rechten en vrijheden het gaat, geldt hier toch de normale bescherming van de privacy.

Dus dit betekent: de lidstaten mogen wel de verplichting opleggen aan providers om in het kader van een civiele procedure persoonsgegevens mee te delen. Maar daartoe kunnen de lidstaten niet worden gedwongen. Ook de bewaarplicht telecomgegevens, die nog in de Nederlandse wet verankerd moet worden, kan niet worden aangewend voor civiele doeleinden, maar alleen voor strafzaken

Cryptisch
Het Hof onderkent dat er twee conflicterende grondrechten bestaan: enerzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds het recht op bescherming van de eigendom en het recht op een doeltreffend beroep. De lidstaten moeten in zaken zelf een goed evenwicht zoeken.

De regeringen van Engeland, Italië, Slovenië en Finland verstrekten hun meningen in deze hooglopende kwestie. Voor Nederland was die niet meer van groot belang.

Tim Kuik, directeur van rechtenorganisatie Brein noemt de uitspraak "nogal cryptisch. Aan ISP’s is geen verplichting op te leggen voor de gehele EU, maar lidstaten afzonderlijk mogen ISP’s wel verplichten om voor civiele zaken de identiteit van abonnees te onthullen indien ze hun bestanden met anderen delen."

Voor de praktijk van Brein maakt het niet zo veel uit: "We hebben hier de zaak Lycos-Pessers die bepaalt dat naam en adres verstrekt moeten worden. Wij richten ons ook voornamelijk op websites die gebruikers naar illegaal beschikbare bestanden leiden, dus een soort illegale e-commerce sites zijn. Die kunnen we met een beroep op de e-commerce richtlijn aanpakken. Voor dat aanbod gaat het niet om persoonsdata en privacybescherming."

 

 

 

Deel dit bericht

1 Reactie

Tim Bijlsma

Downloaders – "Belangen" organisaties 1-0.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond