Privacy statement

Dit is het privacybeleid van Emerce B.V., de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via deze online dienst. Emerce B.V. houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en gaan vertrouwelijk met de klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van uw gegevens

Wanneer u uw gegevens achterlaat om content te kunnen downloaden verstrekt u actief persoonsgegevens aan Emerce B.V.. Hiermee worden alle gegevens bedoeld waarmee een bepaald individu geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die u graag van Emerce B.V. wenst te ontvangen. Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie ook vragen andere informatie te verstrekken, zoals functietitel, branche, bedrijfsnaam en land.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand, dat ook beschikbaar is voor de eigenaar. Daarnaast geeft u toestemming aan Emerce B.V. om u informatie van Emerce B.V. te sturen en specifieke nieuwsbrieven die aansluiten bij de door u tijdens uw registratie opgegeven interesses. Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

Verstrekking aan derden

De aard van enkele van onze diensten vereist het doorgeven van uw gegevens aan door u aangegeven derde partijen. Dit is in het bijzonder van toepassing op:

  1. Het downloaden van documenten van leveranciers of dienstverleners.
  2. Het klikken op advertenties op de websites van Emerce B.V.. In dit geval worden uw persoonsgegevens echter niet aan de desbetreffende derde partij doorgegeven, maar wordt enkel de hoeveelheid kliks gemeten en gecommuniceerd.

Wanneer u een document downloadt, kunt u door de desbetreffende derde partij worden benaderd. Dit gebeurt echter met uw toestemming, waardoor Emerce B.V. geen verantwoordelijkheid draagt voor de gegevensbehandeling door desbetreffende derde partijen.

Algemene informatie over cookies

De content die u wordt aangeboden door Emerce B.V. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken informatie te onthouden die uitgewisseld wordt tussen webpagina’s en browser sessies. Op 5 juni 2012 is een nieuwe wetgeving van kracht gegaan, die expliciet invloed heeft op het gebruik van cookies door websites. Hoewel er nog onduidelijkheid bestaat over wat deze wetgeving precies voor websites zal gaan betekenen, doet Emerce B.V. er alles aan om binnen deze wetgeving te opereren. In het licht hiervan willen wij u dan ook uitgebreid informeren over de cookies die door onze website worden gebruikt.

Welke cookies worden gebruikt?

Emerce B.V. maakt gebruik van twee verschillende cookies:

Uitzetten en verwijderen van cookies?

Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

De infrastructuur en programma’s zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Emerce B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als u zelf uw lidmaatschap in stand houdt.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Corrigeren of verwijderen van uw gegevens

U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Emerce B.V. redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met Emerce B.V. via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Emerce B.V.

Willem Fenengastraat 4-B

1096 BN  AMSTERDAM

Tel. 020-760 72 00

E-mail: info@emerce.nl

Wijziging van dit privacy statement

Emerce B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 april 2017.