Industry Wire

Geplaatst door Deloitte

40 procent van Nederlandse Generatie Z’ers leeft van salarisstrook naar salarisstrook

Deloitte Generatie Z en Millennial Survey 2022: Twee generaties die streven naar balans en pleiten voor verandering

• Nederlandse respondenten maken zich meer zorgen over klimaatverandering dan over de kosten van levensonderhoud
• Nederlandse respondenten hebben minder stress dan deelnemers in andere landen
• Respondenten ondernemen actie om hun persoonlijke impact op het milieu te verminderen, maar vinden dat bedrijven en overheden niet genoeg doen

De Deloitte 2022 Gen Z en Millennial Survey laat zien dat deze generaties zich grote zorgen maken over klimaatverandering, vermogensongelijkheid, geopolitieke conflicten, de kosten van levensonderhoud en de aanhoudende COVID-19-pandemie. Maar ze worstelen ook met uitdagingen in het dagelijks leven, zoals financiële onzekerheid, gebrek aan balans tussen werk en privé en een aanhoudend hoog stressniveau.

Belangrijkste zorgen Nederlandse Generatie Z’ers en millennials: klimaat, gezondheid en kosten van levensonderhoud.
In dit onderzoek noemden Gen Z’ers klimaatverandering als hun belangrijkste persoonlijke zorg, net boven de kosten van levensonderhoud. Nederlandse millennials maken zich vooral zorgen over de gezondheidszorg en ziektepreventie, op de voet gevolgd door klimaatverandering en kosten van levensonderhoud.

Ongeveer 50 procent van zowel de Nederlandse Generatie Z-respondenten als millennials zegt dat ze elke maand in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Bijna 40 procent van de Nederlandse Gen Z-respondenten en 33 procent van de Nederlandse millennials leeft van salarisstrook naar salarisstrook. Inmiddels denkt ongeveer driekwart van de respondenten dat de vermogensongelijkheid toeneemt, en slechts 16 procent gelooft dat de economische situatie in Nederland het komende jaar zal verbeteren. Dit percentage is laag in vergelijking met de respondenten wereldwijd (28 procent).

Sommige Gen Z’ers en millennials nemen een tweede baan erbij om minder financiële zorgen te hebben. Maar liefst 36 procent van de Nederlandse Gen Z-respondenten en 21 procent van de Nederlandse millennials heeft naast hun primaire baan nog een betaalde (parttime) baan.

Loyaliteit van werknemers groeit
42 procent van de Nederlandse Gen Z’ers en 22 procent van de Nederlandse millennials wil binnen de komende twee jaar van baan wisselen. Van de Nederlandse millennials geeft 33 procent aan dat ze de komende vijf jaar bij hun huidige werkgever willen blijven, een stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Salaris, mentale gezondheidsproblemen op de werkplek en burn-out zijn wereldwijd de belangrijkste redenen voor respondenten om de afgelopen twee jaar van baan te wisselen. In Nederland werden salaris, gebrek aan waardering (millennials) en gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden (Gen Z) genoemd als belangrijkste redenen om van baan te veranderen.

Maar bij het kiezen van een nieuwe baan zijn de balans tussen werk en privé en leren en ontwikkeling de topprioriteiten, evenals het gevoel van betekenis hebben.

Groeiende aandacht voor het klimaat
Klimaatverandering blijft een groot aandachtspunt voor Generatie Z-respondenten en millennials. Driekwart van de Nederlandse Generatie Z-respondenten en 64 procent van de Nederlandse millennials is het erover eens dat de wereld zich op een kantelpunt bevindt als het gaat om het aanpakken van de klimaatcrisis.

Van de Nederlandse respondenten spant 82 procent (90 procent wereldwijd) zich momenteel in om het milieu te beschermen, voornamelijk met alledaagse acties als het gebruik van tweedehands en recyclebare items of het kopen van lokaal en biologisch voedsel.

Weinig respondenten vinden dat grote bedrijven en de overheid genoeg doen om klimaatverandering tegen te gaan, slechts 16 procent van de Nederlandse Gen Z’ers en 7 procent van de Nederlandse millennials zijn deze mening toegedaan. Toch zet maar 32 procent van de Nederlandse Generatie Z-respondenten (48 procent wereldwijd) en 29 procent van de Nederlandse millennials (43 procent wereldwijd) hun werkgevers onder druk om te investeren in zichtbare, alledaagse acties voor klimaatverbetering.

Werkgevers richten zich meer op geestelijke gezondheid, maar stress- en burn-outcijfers blijven hoog
Stressniveaus blijven hoog onder respondenten wereldwijd, met name generatie-Z-respondenten (46 procent) maar ook millennials (38 procent) zijn de hele tijd of een groot deel daarvan gestrest. In Nederland is het percentage is lager, 37 procent van de Nederlandse Gen Z-respondenten en 27 procent van de Nederlandse millennials is het grootste deel van de tijd gestrest.

Wereldwijd voelt bijna de helft van de respondenten zich opgebrand door werkdruk, in Nederland is het percentage zo’n 31 procent. Bijna 36 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat veel van hun collega’s onlangs hun baan hebben opgezegd vanwege de werkdruk. Dit signaleert een retentieprobleem voor werkgevers. Van de Nederlandse respondenten is 41 procent van de Gen Z’ers en 44 procent van de millennials het ermee eens dat binnen hun organisaties nu wel meer over mentale gezondheid wordt gesproken, maar dat dit tot nu toe niet heeft geleid tot verandering.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht