Op het terrein van Communication & Media Studies is de Universiteit van Amsterdam (UvA) de beste van de wereld in de QS World University Rankings by subject 2018. In de rankings, die QS op woensdag 28 februari heeft gepubliceerd, springt Communication & Media Studies aan de UvA van plek 2 vorig jaar naar de 1ste plaats.

‘We hebben de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek altijd voorop gezet. De afgelopen jaren waren we al erg verheugd dit terug te zien in een hoge positie in de rankings, maar dit is natuurlijk de kers op de taart. We zijn ontzettend trots dat we Communicatiewetenschap aan de UvA als discipline wereldwijd zo op de kaart hebben weten te zetten’, reageert Martine van Selm, directeur van het College of Communication en hoogleraar binnen de groep Corporate Communication. ‘Ook bij Mediastudies zijn we superblij. Dit is een enorme opsteker en vooral ook een verdiend compliment voor het voortreffelijke, creatieve werk dat is verricht aan ons departement’, vertelt Rens Bod, afdelingsvoorzitter van Mediastudies en hoogleraar Computationele en digitale geesteswetenschappen.

Vooroplopen

‘Communicatiewetenschap heeft binnen de UvA altijd voorop willen lopen bij onderwijsvernieuwing en onderzoeksinitiatieven. Uit de evaluaties van internationale reviewcommissies blijkt keer op keer dat wij inderdaad gewaardeerd worden als een uitstekend instituut. Maar het succes is natuurlijk vooral te danken aan onze docenten en onderzoekers, zeer gemotiveerd en gekwalificeerd’, aldus Van Selm. Het onderzoek en onderwijs van Communicatiewetenschap is relevant voor wetenschap en praktijk, interdisciplinair en internationaal georiënteerd, met zowel Engelstalige als Nederlandstalige onderwijsprogramma’s. Het onderzoeksinstituut van Communicatiewetenschap is de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). Thema’s in het onderwijs en onderzoek variëren van cyberbullying, influencers en merkcommunicatie, media en politiek, en veranderende journalistiek tot aan robots en chatbots, gaming, augmented en virtual reality, gezondheidscommunicatie op maat, personalisering en privacy, organisaties in het nieuws, en stereotypen in de media.

Ongeëvenaarde breedte

Bij Mediastudies staat zowel de audiovisuele als de digitale cultuur centraal. ‘Onze breedte is ongeëvenaard’, vertelt Bod. ‘We hebben een zeer rijk palet in huis op zowel het gebied van onderwijs als onderzoek: filmwetenschappen, journalistiek, nieuwe media en digitale cultuur, archiefwetenschappen, informatiewetenschappen, televisiewetenschappen, globaliseringstudies, digital humanities, digitaal erfgoed en cross-mediale cultuur. En in al deze vakgebieden publiceren en doceren mensen op het scherpst van de snede en hebben ze ijzersterke teams weten op te bouwen die internationaal zeer actief en zichtbaar zijn. Ook richten we ons vanaf het eerste jaar van de bachelor op onderzoeksgedreven onderwijs. Op die manier proberen we studenten via het onderwijs zo snel mogelijk te betrekken bij ons onderzoek. Het is geweldig om in deze ranking bevestigd te zien dat we het goed doen. Het is dan nu zaak om deze kwaliteit vast te houden.’ Mediastudies is actief binnen vier onderzoekscholen aan de UvA: de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM), en het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC).

Over de ranking

QS rangschikt vakgebieden aan de hand van vier criteria: reputatie onder werkgevers, reputatie onder vakgenoten, citaties en H-index. Bij dat laatste criterium wordt impact (het aantal citaties) gekoppeld aan omvang (het aantal publicaties). In de universiteitsbrede World University Rankings van QS die 8 juni 2017 verscheen, staat de UvA op plaats 58.

QS beoordeelt Communicatiewetenschap en Mediastudies als één vakgebied; aan de UvA vindt het onderzoek Communicatiewetenschap plaats aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en dat van Mediastudies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Alle subjects

Een groot aantal vakgebieden aan de UvA heeft een hoge notering in de QS World University Rankings by subject. Zo zijn er top-20 plekken voor Linguistics (14de), Psychology (17de), Geography (14de), Anthropology (14de) en Sociology (14de).