Industry Wire

Geplaatst door N.V. NOM

Europees project van 4 miljoen versnelt digitale transformatie TopDutch regio

De TopDutch regio (Drenthe, Fryslân, Groningen) staat voor een uitdaging: digitalisering. In een tijd waar technologieën en digitale infrastructuren zoals AI, Cyber Security en Data cruciaal zijn voor de concurrentiepositie en aantrekkingskracht van de regio, hebben de drie provincies de afgelopen jaren voortvarend ondersteuning geboden aan de digitale groei van de regio. De European Digital Innovation Hub Noord Nederland (EDIH NN) zal deze transitie naar een hoger niveau tillen.

EDIH NN heeft grote ambities; binnen 3 jaar 15 tools ontwikkelen voor de maak- en procesindustrie, waarmee mkb-bedrijven de mogelijkheid krijgen om de autonomie in hun producten en processen te vergroten. Denk aan autonome tractoren en drones voor precisielandbouw, 24/7 producerende fabrieken zonder menselijk handelen, zelf navigerende logistiek systemen en intelligente energienetwerken die zichzelf optimaliseren.

“Dit is het toekomstbeeld, maar we zijn er nog niet. Op korte termijn richten we ons op de uitdagingen die nu spelen, zoals het verhogen van efficiëntie, het verlagen van kosten en het omgaan met krapte op de arbeidsmarkt,” zegt Anna Moerbeek, projectmanager bij EDIH NN en bedrijfswetenschapper.

Nu spelen zelflerende systemen en systemen die autonome beslissingen kunnen nemen een steeds grotere rol. Om deze systemen te kunnen implementeren, is het noodzakelijk dat bedrijven inzicht krijgen in hun huidige situatie en vervolgens bepalen waar de behoefte ligt.

De toekenning van ruim 4 miljoen euro door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zorgt ervoor dat EDIH NN tools kan ontwikkelen waarmee de drempel om met zelflerende en zelfsturende systemen aan de slag te gaan lager wordt, daarnaast kunnen mkb-bedrijven worden meegenomen in de voordelen en mogelijkheden van autonomie als een haalbare bedrijfsstrategie.

Uniek initiatief met langetermijnvisie

Wat dit project bijzonder maakt, is de uitzonderlijk lange looptijd van zeven jaar, waardoor er ruimschoots de tijd is om de autonomie in systemen in de regio te vergroten. De eerste 3 jaar zijn gefinancierd, waarna er een verlenging van 4 jaar mogelijk wordt. Dit verlengde tijdsbestek biedt ongekende kansen om niet alleen de theoretische aspecten van autonome systemen te verkennen, maar ook tastbare resultaten te boeken en een integrale aanpak op te zetten.

Met de partners Hanzehogeschool, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, FME,Innovatiepact Fryslân (IPF), Ynbusiness, IBDO en GroBusiness en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), die allemaal een actieve rol in het project spelen, zal EDIH NN op lange termijn werken aan een breed regionaal netwerk dat experts, testomgevingen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en financieringsmiddelen met elkaar verbindt.

De Europese Unie en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ondersteunen de initiatieven van de EDIH NN.

Aansluiting bij het landelijke en Europese netwerk

EDIH NN is als een van de vijf Nederlandse hubs aangesloten bij een landelijke organisatie en staat in verbinding met andere EDIH’s in Nederland. Daarnaast maakt EDIH NN deel uit van het Europese netwerk van Digital Innovation Hubs, een Europees gefinancierd initiatief dat digitale capaciteiten en kennis van MKB-bedrijven vergroot om de digitale transformatie in Europa te versnellen en concurrerend te blijven op intercontinentale markten.

Elke EDIH is een regionaal aanspreekpunt voor MKB-bedrijven bij digitale uitdagingen en vraagstukken. Het project streeft ernaar om in elk Europees land meerdere hubs te creëren voor een optimale regionale dekking.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht