Industry Wire

Geplaatst door Liberty Global

GIGAWorld ontketent in Europa een golf van innovatie ter waarde van minstens € 250 miljard per jaar in 2025

  • Diepgravend rapport van Arthur D. Little schat wereldmarkt in 2025 op minimaal € 1,3 triljoen per jaar
  • Voorspeld wordt dat nieuwe technologieën op basis van GIGAWorld de levenskwaliteit verbeteren, de economie versterken en ondernemingen doen groeien
  • Drie app-families staan centraal in GIGAWorld: Augmented Discovery, Virtual Telepresence en Automated Living

Londen/Amsterdam – 20 september 2017

Op basis van nieuw onderzoek schat toonaangevend consultant Arthur D. Little (“ADL”) dat de GIGAWorld – de wereld die wordt gedreven door wijdverspreide toegang tot hoogwaardige, gigabit internetverbindingen, waarin mensen, machines en hun omgeving op intelligente wijze samenwerken – miljarden euro’s kan opleveren voor de Europese economie, en triljarden wereldwijd.

Het rapport, geschreven in opdracht van Liberty Global, biedt een opwindende blik op de toekomst en beschrijft de interessante mogelijkheden die ontstaan door de opkomst van een GIGAWorld, waaronder robot-ondersteunde operaties op afstand, 3D holografische projecties van sportevenementen en ramen van wolkenkrabbers die worden gelapt door drones.

Tegelijkertijd geeft het onderzoek aan dat het succes van de GIGAWorld “afhangt van de ruimte die de innovatiecyclus krijgt om te functioneren, om nieuwe innovatieve toepassingen en apparaten te ontwikkelen, om netwerken te upgraden naar GIGANetworks en nieuwe verdienmodellen te introduceren.” Een belangrijke factor wordt de “voorspelbaarheid en helderheid van het beleidskader van de overheid dat alle deelnemers moet stimuleren om in de GIGAWorld te investeren en te experimenteren met nieuwe businessmodellen.”
ADL schat dat innovatiecyclus van de GIGAWorld onder de juiste omstandigheden een markt zal ontsluiten van minimaal € 250 tot € 660 miljard per jaar in het Europa van in 2025. Wereldwijd wordt de waarde geschat op € 1,3 – 3,5 triljoen per jaar.

Volgens ADL wordt de markt ontsloten door drie belangrijke families van “GIGAapps” die de door een GIGAWorld geboden kansen optimaal benutten.

  • Augmented Discovery is het geavanceerde begrip van en de interactie met een omgeving via een mix van digitale content en de fysieke wereld, zoals uitzendingen van holografische sportevenementen of een opleidingssessie met augmented reality. In 2025 wordt Augmented Discovery geraamd op een omzet tussen € 80 en 175 miljard per jaar in Europa.
  • Virtual Telepresence richt zich op het overstijgen van fysieke en geografische grenzen of het onderdompelen in kunstmatige omgevingen, bijvoorbeeld voor een naadloze retailervaring of virtuele sociale interactie. In 2025 wordt Virtual Telepresence geraamd op een omzet tussen € 20 en 60 miljard per jaar in Europa.
  • Automated Living is het verleggen van besluitvorming en taakuitvoering van mensen naar technologie en apparaten, zoals toezicht in de landbouw door drones of tele-monitoring van patiënten in de gezondheidszorg. Deze markt wordt in 2025 geschat op een omzet van € 150 tot 425 miljard per jaar.

Het gebruik en de soepele werking van deze apps zullen afhankelijk zijn van de kwaliteit van netwerken, die belangrijke servicefuncties moeten bieden zoals een grote bandbreedte, lage latentie, hoge betrouwbaarheid, goede beveiliging, veel flexibiliteit, wijdverbreide dekking en accurate positionering (de mogelijkheid om via het netwerk de plaats van het apparaat in een driedimensionale ruimte te bepalen).
ADL merkt op dat de GIGAapps van invloed zullen zijn op de meeste economische sectoren: Industrie, Smart Home & Entertainment, Gezondheidszorg, Reizen & Toerisme, Openbare Planning & Administratie, Opleiding & Training, Retail & Verkoop, Energie & Utiliteiten.

In reactie op het rapport zegt SVP en Chief Corporate Affairs Officer Manuel Kohnstamm van Liberty Global: “Dit rapport toont duidelijk de enorme economische voordelen en technologische vooruitgang die op ons afkomen als we de GIGAWorld omarmen. Netwerken vormen een essentiële basis voor een dergelijke uitdagende toekomst en de investeringen, uitbreidingen en upgrades van Liberty Global maken die basis mogelijk. De maatschappij zal er baat bij hebben als ondernemingen, overheden en toezichthouders samenwerken om de volgende innovatiecyclus te ondersteunen, het gebruik van GIGAapps mogelijk te maken en nieuwe toegevoegde waarde te ontsluiten.”

Gregory Pankert, Partner bij Arthur D. Little, merkt op: “Na 30 jaar internet komen we in een nieuw tijdperk. De derde industriële revolutie maakte gebruik van de ontwikkelingen van elektronica, IT en geautomatiseerde productie. De huidige vierde industriële revolutie wordt gestuurd door cyber-fysieke systemen en leidt tot de ontwikkeling van technologische innovatie die de aard van digitale toepassingen fundamenteel verandert. Het is essentieel dat regelgevende instanties ervoor zorgen dat de functies van de innovatiecyclus goed werken, en dat ze waarde creëren.”

Opmerkingen voor de redactie
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waaronder verklaringen over onze netwerken en verwachtingen in relatie tot innovatie en de impact op markten en andere informatie en beweringen die niet historisch bewezen zijn. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden waardoor de werkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van die zoals tot uitdrukking gebracht in of geïmpliceerd door deze verklaringen. Deze risico’s en onzekerheden omvatten factoren die van tijd tot tijd uiteen worden gezet in de stukken die de onderneming deponeert bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, met inbegrip van ons laatste ingediende formulier 10-K en 10-Q. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de situatie zoals deze geldt op het moment dat deze mededeling wordt gepubliceerd. Wij doen uitdrukkelijk afstand van iedere mogelijke verplichting tot verspreiding van updates of herzieningen van hierin opgenomen sturende en andere toekomstgerichte verklaringen naar aanleiding van veranderingen in de verwachtingen van de onderneming daaromtrent of van enige andere verandering inzake gebeurtenissen, randvoorwaarden of omstandigheden waar deze verklaringen van uitgaan.

Over Liberty Global
Liberty Global is de grootste internationale aanbieder van TV en breedbandinternet, met activiteiten in meer dan 30 landen in Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Wij investeren in de infrastructuur die onze klanten ondersteunt om het maximale uit de digitale revolutie te halen. Onze schaal en onze toewijding aan innovatie stellen ons in staat om toonaangevende producten te ontwikkelen die geleverd worden via netwerken van de nieuwste generatie die onze 25 miljoen klanten verbinden, die geabonneerd zijn op 51 miljoen diensten voor televisie, breedbandinternet en telefonie. Daarnaast hebben we meer dan tien miljoen mobiele abonnees en bieden we Wifi aan via tien miljoen toegangspunten.

De activiteiten van Liberty Global zijn ondergebracht in twee beursgenoteerde ondernemingen: de Liberty Global Group (NASDAQ: LBTYA, LBTYB en LBTYK) voor onze Europese activiteiten, en de LiLAC Group (NASDAQ: LILA en LILAK, OTC Link: LILAB) voor de activiteiten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
De Liberty Global Group is actief in 12 Europese landen via de merken Virgin Media, Unitymedia, Telenet en UPC.

De Liberty Global Group is ook voor 50% eigenaar van VodafoneZiggo, een Nederlandse joint venture met 4 miljoen klanten, 10 miljoen abonnees van vaste telefonie en 5 miljoen mobiele abonnees. De LiLAC Group is actief in meer dan 20 landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de merken VTR, Flow, Liberty, Más Móvil en BTC. Daarnaast beheert de LiLAC Group een onderzees glasvezelnetwerk in de regio, waarmee meer dan 40 markten worden verbonden.

Ga voor meer informatie naar www.libertyglobal.com of neem contact op met:

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht