Industry Wire

Geplaatst door GoStudent

Hoe bijles een steeds groter aandeel krijgt in Nederlandse huishoudens

Amsterdam, november 2021: Amper 6 maanden na de lancering van GoStudent in Nederland, brengt Europa’s meest toonaangevende bijles verstrekker haar eerste onderzoek omtrent onderwijs naar buiten. De eerste van een jaarlijks terugkerende reeks. Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Market Research Institute en heeft plaatsgevonden onder zowel ouders als ook kinderen.

Over het GoStudent onderwijsrapport
Het doel van dit onderzoek was om beter inzicht te krijgen in het leergedrag van kinderen op school, online leergedrag, het effect van de pandemie op schoolresultaten en trends omtrent (online) bijles in Europa, zowel vanuit het perspectief van de ouders als de kinderen zelf. GoStudent is voornemens om dit onderzoek elk jaar uit te voeren om op die manier trends omtrent leer gedrag en veranderingen die dit met zich meebrengt beter inzichtelijk te maken.

Het thema van dit rapport is ‘Leren tijdens een pandemie’. Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Market Research Institute in opdracht van GoStudent.

Het onderzoek, met als focus jaar 2020/2021, is uitgevoerd in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland en heeft plaatsgevonden tussen 1-16 oktober 2021.

Het onderzoek is uitgevoerd onder:
a) ouders (wanneer kinderen geen toestemming hadden van hun ouders om mee te
doen of niet aanwezig waren);
b) ouders en kinderen.
In Nederland hebben 1001 ouders en 930 kinderen meegewerkt. Kinderen zijn onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorien:
a) 10 – 12 jaar | 32,2%
b) 13 – 15 jaar | 35.5%
c) 16 – 18 jaar | 32,3%

Felix Ohswald, Co-founder, CEO: “De missie van GoStudent is om het onderwijs te innoveren, het zo toegankelijk en herkenbaar mogelijk te maken voor de huidige en toekomstige generaties. Om de allerbeste ondersteuning te blijven bieden, zullen we de veranderingen en trends omtrent onderwijs altijd blijven onderzoeken en beoordelen. Wij zien dit als onze verantwoordelijkheid. Het GoStudent onderwijs rapport geeft een uitgebreid overzicht van hoe ouders en leerlingen, in heel Europa, het onderwijs ervaren, inclusief de houding en gedragingen ten opzichte van onderwijs en bijles. We hopen dan ook dat de resultaten niet alleen voor ons waardevol zullen zijn, maar ook voor het bredere publiek. Middels dit rapport, dat we jaarlijks willen publiceren, willen we de trends die vormgeven aan hoe we leren inzichtelijk en toegankelijk maken.”

Uitdaging
Maar liefst 77% van de ondervraagde kinderen gaf aan het afgelopen jaar voor extra uitdagingen te hebben gestaan. Onderstaande uitdagingen werden het meest genoemd:
● Gebrek aan sociaal contact (55%);
Dit cijfer ligt lager dan het Europees gemiddelde van 60%. Vooral kinderen uit Italië (70%) en Oostenrijk (67%) bleken hier aanzienlijk meer moeite mee te hebben.
Moeite met het gebrek aan sociaal contact was meer aanwezig bij kinderen in de grote steden (52%) dan kinderen in dorpen (41%).
● Moeite met concentratie tijdens gezamenlijke online lessen (48%);
Opvallend detail hier, is dat jongens (46%) dit vaker aangeven dan meisjes (38%) en 13 – tot 15-jarigen (46%) vaker dan 10 – 12-jarigen (38%). Ook gaven kinderen uit grote steden (52%) aan hier meer moeite mee te hebben dan kinderen uit dorpen (41%).
● Moeite met het begrijpen van het lesmateriaal (38%).
Kinderen van niet-werkende ouders (44%) hebben meer moeite met het begrijpen van de online behandelde stof dan kinderen van werkende ouders (36%).
Andere school-gerelateerde uitdagingen die werden genoemd zijn gebrek aan voldoende ruimte thuis om zonder afleiding te leren, gebrek aan ict-hardware en onvoldoende toegang tot wifi. Deze scoorden allen aanzienlijk lager.

Belangrijkste bevindingen Nederlands rapport
58% van de leerlingen uit Nederland geeft aan geen achterstand op school te hebben opgelopen tijdens de pandemie
Ondanks dat 77% van de kinderen in Nederland aangaf voor uitdagingen te hebben gestaan het afgelopen jaar, lijkt het er op dat niet iedereen een achterstand heeft opgelopen. 58% van de ondervraagde kinderen geeft aan nog steeds bij te zijn met de lesstof. Op Europees niveau (gemiddeld 52%) scoort Nederland hier het best. Duitsland scoort hier met 44% het slechts.

27% van de kinderen in Nederland heeft wel eens bijles gehad
Meer dan een kwart van de kinderen in Nederland heeft op een bepaald moment in zijn of haar leven bijles gehad. 16% van alle kinderen heeft het afgelopen jaar bijles gehad, dat is een stijging van 4% tov het jaar daarvoor.
Nederland ligt met dit cijfer zo rond het Europees gemiddelde. In Italië (16%) hebben tot nu toe het minst aantal kinderen bijles gehad. In Spanje wordt het meest bijles gegeven, hier heeft bijna de helft van de kinderen wel eens bijles gehad.
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bijlessen in Nederland op school wordt gegeven. In 25% van de gevallen wordt een freelance bijlesdocent ingezet. In 19% van de gevallen wordt bijles gegeven door een vriend of familielid en in 15% van de gevallen vindt de bijles plaats op een huiswerkinstituut.

64% van de kinderen in Nederland heeft bijles in wiskunde gehad
Op de vraag in welk vak kinderen bijles hebben gekregen, gaf maar liefst 64% wiskunde aan. Een opvallend hoog cijfer, dit doet dan ook het aandeel van de andere vakken waarin bijles werd gegeven vrijwel verbleken. Op een tweede plaats staat Engels met 12%, wat ver onder het Europees gemiddelde van 30% ligt. Hieruit kunnen we een voorzichtige conclusie trekken dat kinderen in Nederland de Engelse taal goed beheersen.

Leerlingen in Nederland spenderen, buiten schooltijd, 14 uur per week aan school
Gemiddeld besteden leerlingen in Nederland, buiten de officiële schooltijd om, 14 uur per week aan onderwijs. Dat is 4 uur minder dan het Europees gemiddelde van 18 uur.
10 – 12-jarigen besteedden de minste extra uren aan onderwijs (11 uur).

27% van de Nederlandse scholen maakt gebruik van Artificial Intelligence
Dat Nederlandse scholen vooruitstrevend en innovatief zijn, bewijst dit cijfer. Nederlandse scholen hebben een AI-dekkingsgraad van 27%. Dit betekend dat 27% van de Nederlandse scholen gebruik maakt van op AI gebaseerde leermethoden. Het Europees gemiddelde cijfer ligt op 18%. Ondanks dit hoge cijfer is het gebruik van deze leermethoden nog niet door iedereen geaccepteerd, slechts 36% van de ouders is voor het gebruik van AI op school, dat is dan weer onder het Europees gemiddelde van 40%. De 4 meest genoemde redenen om AI op school te gebruiken zijn:
● Om de prestaties van leraren te volgen (46%);
● Om de prestaties van de leerlingen te analyseren (52%);
● Om een leeromgeving te creëren op basis van de behoefte van de leerlingen (58%);
● Om de prestaties van de school te volgen (54%).

Esra Dalgic, Head of consumer insights bij GoStudent: “ Voor het GoStudent educatie rapport hebben we indexen gemaakt die verschillende factoren meten en ons in staat stellen deze te vergelijken tussen landen onderling en demografische profielen binnen landen. De parental education wellbeing Index geeft bijvoorbeeld aan hoe goed ouders hun kinderen konden ondersteunen bij schoolzaken. Ons doel is om deze scores in diverse periodes om er zo achter te komen welke dynamiek uit het onderwijs deze resultaten zal beïnvloeden.”

Rapport
Het Nederlandse en het Europese onderwijs rapport zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Over GoStudent:
GoStudent is een platform voor online bijles, de toekomst wat betreft bijles. Deze EdTech start-up werd in 2016 in Wenen opgericht door Felix Ohswald (CEO) en Gregor Müller (COO). Momenteel is GoStudent actief in 22 landen. GoStudent biedt één-op-één online bijles, via video en op maat gemaakt onderwijs aan, aan kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs in meer dan 30 vakken, met behulp van een lidmaatschapsmodel. De hoeksteen van dit concept werd in 2015 gelegd door Felix Ohswald en Gregor Müller toen ze een op WhatsApp gebaseerde huiswerkchatservice voor studenten oprichtten. Inmiddels heeft GoStudent meer dan 1000 mensen in dienst en heeft het 18 internationale kantoren geopend. Maandelijks worden er meer dan 950.000 bijlessen geboekt en werkt het bedrijf samen met meer dan 11.000 internationale bijles docenten. Momenteel heeft GoStudent bij partijen als Left lane Capital, DN Capital, Coatue en DST Global, meer dan €291 miljoen aan investeringen opgehaald.

Voor meer informatie: Karlijn Koekoek | PR & Communicatie manager NL | +31 (0)6 1002 4337 | karlijn.koekoek@gostudent.at | www.gostudent.at

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht