Industry Wire

Geplaatst door MarkLogic

Inefficiënte processen en verouderde IT-systemen zijn blok aan het been van verzekeraar

Utrecht, 18 juni 2019 – De combinatie tussen complexe, verouderde IT-systemen en inefficiënte processen vormen een universele vertragende factor voor de wereldwijde verzekeringsindustrie. Het lukt hierdoor niet om een eenduidig klantbeeld te realiseren, wat van cruciaal belang is voor de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 200 senior professionals in de sector. Het onderzoek is uitgevoerd door Research in Insurance, een gespecialiseerde aanbieder van marktinformatie voor de verzekeringsbranche, in opdracht van MarkLogic, leverancier van een dataplatform voor het vereenvoudigen van data-integratie.   

Het rapport, getiteld “Insurance 360: The Current State of Big Data-Driven Transformation in the Insurance Industry,” beschrijft de uitdagingen waarmee verzekeringsmaatschappijen te kampen hebben. Kwantitatief onderzoek op basis van diepte-interviews onder meer dan 200 senior professionals onthullen een grote discrepantie tussen wat verzekeraars willen en kunnen bereiken met hun bestaande systemen en processen.

Het belang van een Single Customer View

Meer dan de helft (56%) van de verzekeringsprofessionals erkent de voordelen van een eenduidig beeld van hun klanten; een zogenaamd Single Customer View (SCV). Volgens 53 procent zorgt het voor een verhoogde klantloyaliteit en een verbeterde retentie. Verder denkt 43 procent van de respondenten dat het realiseren van een SCV de opsporing van fraude zal verbeteren en meer dan een derde (39%) zegt dat het het algemene risico zal verlagen. Maar liefst 70 procent geeft zelfs aan dat het realiseren van een Single Customer View cruciaal of zeer belangrijk is voor zijn organisatie.

Een eenduidig klantbeeld lijkt echter maar voor weinig verzekeraars weggelegd: 90 procent geeft aan niet over een SCV te beschikken.

Meer dan de helft (55%) van de ondervraagde verzekeraars is van mening dat de complexiteit van hun IT-systemen de belangrijkste barrière vormt om een SCV te realiseren. 34 procent zegt dat de oorzaak ligt in het onvermogen om gegevens van de hele organisatie te integreren.

“Om zich te kunnen onderscheiden in een steeds competitievere sector, moeten verzekeringsmaatschappijen zich klantgerichter opstellen,” zegt Jurriaan Krielaart, Territory Director Northern Europe van MarkLogic. “Andere sectoren leggen de lat veel hoger op dat gebied, en van die ruimte maken disruptieve InsureTechs bijvoorbeeld gebruik. Verzekeraars moeten daarop reageren. De sector geeft in dit onderzoek zelf aan dat het realiseren van een 360 graden overzicht van klanten een voorwaarde is om klantgericht te worden. Dat vereist de inzet van innovatieve technologieën waarmee gegevens uit geïsoleerde legacy-systemen met elkaar kunnen worden verbonden.”

Download het volledige rapport “Insurance 360: The Current State of Big Data-Driven Transformation in the Insurance Industry”.

Methodologische verantwoording

Research in Insurance (Rii) voerde dit onderzoek in twee fasen uit. Tijdens de kwalitatieve fase zijn telefonische en persoonlijke gesprekken gevoerd met wereldwijde datadirecteuren, CIO’s, schadebeheerders en verzekeringstechnische directeuren. In totaal werden 23 diepte-interviews gehouden, die als volgt zijn uitgesplitst:

 • 12 met de eindverantwoordelijken voor het beheer van gegevens (waaronder Global Data Directors, CTO’s, CIO’s en Chief Data Officers).
 • 6 met Claims Directors (met inbegrip van hogere besluitvormers binnen Claims Operations).
 • 5 met Underwriting/Risk Directors (inclusief Chief Underwriting Officers en senior besluitvormers in underwriting/risicomanagement).

Tijdens de kwantitatieve fase is een online enquête gehouden waarmee de antwoorden zijn verzameld van 188 personen die werkzaam zijn binnen de afdelingen Schade, Verzekering, Data, Risicobeheer en Klantmanagement bij verzekeringsmaatschappijen, die als volgt zijn verdeeld:

 • Underwriting/Risk: 72
 • Claims: 71
 • Data (Data Processing/Data Technology/Data Architecture): 40
 • Customer management: 5

Respondenten zijn gevraagd in welke regio’s ze actief zijn. Die geografische verdeling er als volgt uit:

 • Noord Amerika – 51%
 • EMEA – 35%
 • Global (alle regio’s) – 16%
 • APAC – 3%
 • LATAM – 1%

Over MarkLogic

MarkLogic helpt organisaties overzicht te krijgen van al hun gegevens. Daarmee vergroten ze hun flexibiliteit, verlagen ze de IT-kosten en kunnen ze de gegevens veilig delen. Door het integreren van data te vereenvoudigen met de MarkLogic Data Hub, krijgen organisaties sneller dan ooit een 360 graden weergave van al hun gegevens. Organisaties over de hele wereld vertrouwen op MarkLogic voor de verwerking van hun bedrijfskritische gegevens – waaronder 6 van de top 10 banken, 5 van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, 6 van de top 10 uitgevers, 9 van de 15 grote Amerikaanse overheidsinstellingen en nog veel meer. MarkLogic heeft verschillende kantoren in Europa, Azië, Australië en de VS, met het hoofdkantoor in Silicon Valley. Het Noord-Europese hoofdkantoor bevindt zich in Utrecht. Ga voor meer informatie naar www.marklogic.com.

 

###

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht