Industry Wire

Geplaatst door IPsoft

IPsoft signaleert te automatiseren IT-taken die belangrijk kunnen bijdragen aan productiviteit van bedrijven

Als één van de meest vooraanstaande spelers in deze markt kan IPsoft bedrijven en instellingen uitstekend adviseren over te automatiseren IT-taken. Voorbeelden van deze taken zijn:
• Diagnostische tests uitvoeren: Van de tijd die nodig is voor het oplossen van een IT-issue, gaat gemiddeld tot wel 70% zitten in het vinden van de oorzaak. Automatisering kan IT-medewerkers een zeer aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.
• Voorspellend incident management: Automata kunnen opkomende issues leren herkennen en acties inzetten die problemen oplossen voordat verstoringen impact hebben.
• Toestemming vragen: veel support-taken raken in vertraging omdat medewerkers eerst toestemming moeten vragen voor bepaalde handelingen. Automata kunnen goedkeuringsprocedures en escalatieprocessen vlekkeloos en snel doorlopen.
• Beschikbaarheidschecks: Veel applicaties vereisen bij het opstarten complexe “ready for service” checks in verschillende fasen, terwijl automatisering van deze checks tijd en moeite kan besparen.
• Password management: Ofschoon het (opnieuw) instellen van wachtwoorden over het algemeen al als ‘self service’ procedure is ingericht, kunnen automata ook vervolgstappen aan. Zij kunnen bijvoorbeeld een SMS met een nieuw wachtwoord sturen aan gebruikers op het moment dat die de limiet bereiken van het aantal nieuwe pogingen om hun wachtwoord te wijzigen.

Frank Lansink, directielid van IPsoft verantwoordelijk voor de activiteiten in de EMEA-regio: “Integratie van een zelflerend expertsysteem waarmee ook complexe processen kunnen worden geautomatiseerd, stelt bedrijven in staat om de inzet van resources onmiddellijk tot wel 70% te reduceren en gemiddeld zo’n 30-35% aan kosten te besparen.“

Alleen systemen gebaseerd op ‘autonomics’ zijn in staat om niet alleen taken te automatiseren, maar ook om voortdurend te leren en zich verder aan te passen. Door logische workflows in kaart te brengen en deze in dynamische decision trees te programmeren, zijn dergelijke systemen in staat om het gehele proces van begin tot eind te volgen zoals menselijke experts dat doen. Zij automatiseren dus niet alleen de taak, maar ook de beslissingen over het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘wanneer’.

Lansink: “Het is een feit dat expertsystemen gebruikt kunnen worden om niet alleen de eenvoudige 1e en 2e-lijns taken in IT-beheer te automatiseren, maar ook voor veel van de complexe activiteiten – opgebouwd in meerdere fasen – die IT-engineers dagelijks met handen en voeten bindt. Door de activiteiten van menselijke engineers vast te leggen in een expertsysteem – zowel taken als beslissingsmodellen – kan het systeem deze zelfde processen doorlopen; inclusief het ingeven van systeemcommando’s, het evalueren van meldingen, het opzoeken van relevante informatie en documentatie, het implementeren van beslissingen, of zonodig de juiste informatie aanreiken aan een partij die daarvoor goedkeuring moet geven zodat die snel een beslissing kan nemen.

Onze ervaring wijst uit dat organisaties hierdoor wel de helft aan manuren vrij kunnen spelen die anders aan deze werkzaamheden worden besteed. In plaats daarvan kunnen zijn deze tijd benutten voor andere aspecten van de business. Daarmee kunnen nog enorm veel meer kosten worden bespaard, productiviteit worden verbeterd en een bijdrage worde geleverd aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.”

Over IPsoft
IPsoft is een wereldwijd opererend managed services bedrijf dat op autonomics gebaseerde diensten aanbiedt. De onderneming heeft als missie om de wereld vooruit te helpen met intelligente expertsystemen. Daartoe exploiteert IPsoft zelflerende, zelfhelende, cognitieve systemen voor IT-infrastructuren, cloud-orkestratie, fraudepreventie en automatisering van bedrijfsprocessen. De unieke propositie van het gebruik van autonomics stelt klanten in staat technologie effectief te managen, vermindert de kans op menselijke fouten, en resulteert in hogere beschikbaarheid. Met een hoofdkantoor in New York City, beschikt IPsoft over bedrijfsactiviteiten in tien verschillende landen verspreid over Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific die samen ondersteuning bieden aan zakelijke klanten, dienstverleners en telecommunicatiebedrijven. Het hoofdkantoor van IPsoft in Nederland bevindt zich in Amsterdam.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht