Industry Wire

Geplaatst door PR-Dashboard

Journalisten en PR-professionals missen vooral persevents

Onderzoek PR-Dashboard: meerderheid minder plezier in werk door beperkingen COVID-19

Amsterdam, 16 februari 2021 – Bijna 60 procent van zowel de deelnemers aan het onderzoek onder journalisten (59%) als de deelnemers aan het onderzoek onder PR-professionals (57%) geeft aan dat door het ontbreken van persevenementen het plezier in het werk afneemt.

“Ik mis persevenementen vooral vanwege de dynamiek in mijn werk,” zegt Anja van Beijnum van Accenture tijdens een telefonisch gesprek naar aanleiding van haar deelname aan de enquête. “De events zijn niet alleen een manier om relaties met journalisten op te bouwen, maar ook een effectieve vorm om de organisatie te presenteren. Media brengen op allerlei manieren verslag uit van een event, bijvoorbeeld via vlogs en podcasts. Ik mis vooral de dynamiek om daar mee bezig te zijn en te zorgen dat dat allemaal goed verloopt.”

Dit is een van de opvallende uitkomsten die voortkomt uit de enquête van PR-Dashboard naar de impact van COVID-19 op de samenwerking tussen journalisten en PR-professionals. Het onderzoek is een aanvulling op het tweejaarlijkse onderzoek dat het bedrijf uitvoert onder de twee groepen.

De enquête werd, in samenwerking met Adformatie en Villamedia, uitgezet onder 290 deelnemers, waarvan 178 respondenten deelnamen aan het deel voor journalisten en 112 respondenten aan het deel voor PR-professionals.

De invloed van COVID-19 op het werk
Ruim 43 procent van de PR-professionals en bijna 33 procent van de journalisten vinden contact leggen met elkaar sinds de komst van COVID-19 moeilijker. Zo’n 42 procent van de journalisten ervaart bovendien dat er minder contact wordt gezocht door de PR-professionals en 33 procent ontvangt ook minder persberichten. Een kwart geeft aan dat woordvoerders slechter bereikbaar zijn.

Van de PR-professionals geeft 63 procent aan een duidelijke verandering in hun werkzaamheden te ondervinden sinds de komst van COVID-19, bijvoorbeeld doordat er geen fysieke persevenementen meer plaats kunnen vinden. Bovendien vindt 42 procent dat nieuws dat zij naar journalisten versturen minder snel wordt opgenomen. Van de PR-professionals voelt 33 procent de verplichting om de link met COVID-19 te leggen in de persberichten die zij versturen. Negentien procent van de journalisten voelt deze verplichting in hun werk.

Zonder events toch minder leuk
Wat de twee groepen vooral missen in deze periode is het fysieke contact tijdens persevenementen. In beide groepen geeft bijna 60% (59% vs. 57%) aan dat door het ontbreken van fysieke persevenementen het plezier in het werk afneemt. Het aantal events is dan ook sterk afgenomen. Slechts 17 procent van de PR-professionals geeft aan door de komst van COVID-19 nog fysieke events te organiseren. Twaalf procent van de journalisten zegt nog uitnodigingen te ontvangen voor fysieke evenementen en 56 procent geeft aan absoluut geen fysieke evenementen meer te bezoeken.

De evenementen die nu nog worden georganiseerd zijn vooral digitaal: 51 procent van de PR-professionals zegt nu hun events online te organiseren. Het merendeel van de journalisten geeft aan dat de uitnodigingen die zij ontvangen voor digitale events zijn (65%). Overigens zijn de meeste journalisten, ondanks het afgenomen werkplezier, voorstander van digitale persconferenties (60%) en vinden zij dat deze na COVID-19 ook mogen blijven (67%).

Er is het afgelopen jaar nog geen vervanging gevonden voor fysiek contact. Zelfs het aantal perspakketten dat wordt opgestuurd naar journalisten is afgenomen. Ruim 47 procent van de PR-professionals geeft aan dat de perspakketten die zij versturen (soms) ter vervanging zijn van een evenement, maar ruim 40 procent van de journalisten geeft aan minder perspakketten te ontvangen.

Deelnemers
Aan het onderzoek onder journalisten hebben 178 respondenten meegedaan, waarvan 44 procent freelance journalist is, 31 procent blogger of influencer en 15 procent journalist in loondienst. De overige deelnemers zijn bijvoorbeeld hoofdredacteur of eigenaar van een medium. Van deze groep journalisten werkt 48 procent voor een online medium, 24 procent voor een nieuwsmedium en 19 procent voor vakmedia. De overige deelnemers werken bij een (publieke) omroep, magazine of tijdschrift. De grootste groep ondervraagde journalisten (44%) ontvangt tussen de één tot vijf persberichten per dag, opgevolgd door meer dan vijf persberichten per dag (41%) en minder dan één persbericht (15%).

Van de 112 deelnemers aan het PR gedeelte is 35 procent werkzaam als PR-professional bij een PR-bureau, 29 procent bij een organisatie (intern) en werkt 21 procent als zzp’er in het vak. De overige 15 procent is onder andere bureau eigenaar, managing partner, woordvoerder of heeft een PR gerelateerde rol.

Het onderzoek liep van 7 december 2020 tot en met 20 januari 2021.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht