Industry Wire

Geplaatst door Weconomics Foundation

Kan blockchain de macht van grote databedrijven breken en ons beter beschermen tegen cybercrime?

Ter gelegenheid van het uitkomen van het eerste Nederlandse boek over Blockchain Organiseren, organiseert de Weconomics Foundation op 19 mei het symposium ‘Blockchain Organiseren vanuit zes perspectieven.’ Het symposium vindt plaats in Breda op de NHTV. Over blockchain wordt al veel gezegd en geschreven, Blockchain Organiseren als organisatieconcept is nieuw.

Tijdens het symposium wordt dit nieuwe concept geïntroduceerd en vanuit verschillende perspectieven belicht. Blockchain Or-ganiseren is een nieuwe, decentrale manier van organiseren. Het kan het verplaatsen van zowel informatie als producten/diensten van mens tot mens (peer-to-peer) orga-niseren, zonder tussenkomst van bedrijven of overheden in een veilige en minder complexe digitale omgeving. Onder andere Marietje Schaake, lid van het Europees Parlement, zal vanuit de Europese Digitale Agenda een reactie geven op het boek. Ze schreef onder andere mee aan een rapport van de ‘Global Commission on Internet Governance’. Volgens haar bevindt internet zich op een ‘beslissend moment’. Ze ziet ‘steeds meer machtsmisbruik’ door bedrijven en staten.

Auteur Paul Bessems over de aanleiding van het boek en het symposium: “Onze eco-nomie drijft grotendeels op wantrouwen. Wanneer we zaken doen, moeten we elkaar kunnen vertrouwen. Daarvoor hebben we geld, contracten, merken en hiërarchieën geïnnoveerd. In het kielzog van deze instituties is een hele vertrouwensindustrie ont-staan, denk aan: banken, advocaten, accountants, marketeers en managers. Het na-deel van deze manier van vertrouwen organiseren is, dat de complexiteit onnodig toe-neemt waardoor onze productiviteit onvoldoende meegroeit met de stijgende wel-vaartskosten. Daarbij zijn onze gegevens steeds moeilijker te beschermen en neemt de macht van grote databedrijven toe.”

Over blockchain
Blockchain kun je zien als een extra laag bovenop het internet. Deze laag maakt het mogelijk dat we niet alleen eenvoudig en veilig informatie kunnen delen, maar ook heel efficiënt transacties kunnen doen. Blockchain krijgt steeds meer aandacht in de media, politiek, bij overheden en in het bedrijfsleven. De overheid alleen al, startte afgelopen jaar tientallen blockchainprojecten. Het World Economic Forum verwacht dat in 2025, 10% van de wereldwijde omzet geregistreerd wordt op blockchains of met blockchain gerelateerde technologie. Steeds meer professionals en organisaties raken enthousiast over dit nieuwe organisatieconcept.

Over Blockchain Organiseren
Blockchain Organiseren is een nieuw concept dat gaat over de inbedding van een dis-ruptieve technologie (blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weco-nomics). De schoonheid van dit concept ligt in haar eenvoud om zonder bestaande en vaak dure instituties, vraag een aanbod samen te brengen. Het is een manier om ver-trouwen te organiseren zonder dat de complexiteit toeneemt. Blockchain Organiseren verbetert de productiviteit, pakt nepnieuws aan, zorgt voor een betere privacy, effici-entere processen en vermindert de macht van grote databedrijven en centrale over-heden.
Met Blockchain Organiseren kunnen we peer-to-peer transacties doen, zonder tussen-komst van bedrijven en banken, zonder ingewikkelde contracten en dat allemaal zon-der extra kosten. Na het netwerk om bijna frictieloos informatie te delen (Internet), hebben we nu ook een netwerk om bijna frictieloos peer-to-peer transactie te doen (Blockchain).
Er zijn veel toepassingen te bedenken die op een blockchain kunnen: van het bijhou-den van je e-portfolio of patiëntendossier, tot het kopen van een huis. Alles wat waar-de heeft en overgedragen kan worden van aanbieder naar afnemer, is te organiseren met een blockchain. Daarbij is volgens de schrijvers in eerste instantie niet de tech-niek belangrijk, maar het ontwerp waarmee vraag en aanbod wordt georganiseerd. Blockchain Organiseren is vooral ‘Blockchain by Design’, een concept dat er van uit-gaat dat je beter een nieuwe organisatie kunt beginnen en bestaande processen hier-na overhevelt. Je hebt dan minder last van legacies en oude IT-systemen.

Over het boek
Blockchain Organiseren is een concept dat primair uitgaat van een organisatiepro-bleem en organisatieontwerp en niet van de technologie. Het heeft de belofte in zich om meer impact op ons leven te krijgen dan internet. Het claimt geld, contracten en management grotendeels te vervangen. Om deze claim te onderbouwen is door Paul Bessems en Walter Bril het boek: ‘Blockchain Organiseren: fundamenten voor een nieuwe sociaaleconomische orde’ geschreven. Beide auteurs, zijn al sinds de opkomst van internet, betrokken bij het combineren van disruptieve organisatietechnologieën met nieuwe organisatiemodellen.
Het boek richt zich op professionals die meer willen weten over Blockchain Organise-ren, hiervoor projecten opzetten, strategieën ontwikkelen, beleid maken, onderwijs verzorgen of diensten gaan ontwikkelen. Voorbeelden zijn: softwarebedrijven, trai-ning- en adviesbureaus, detacheerders, werving- & selectiebureaus, subsidieadviseurs, investeerders en onderwijsinstellingen.

Over het symposium
Tijdens het symposium ‘kijken’ een aantal inleiders vanuit zes perspectieven naar het boek, deze zijn: Marietje Schaake (Europees Parlement: politiek/Europese Digitale Agenda), Eric Brouwer (ICTU: overheid), Leo Kemps (NHTV: onderwijs/onderzoek), Shujohn Ahmed (Cegeka: bedrijfsleven/consortia), Theo de Wolf (Caesar Groep: IT) en Nanning de Jong (Berenschot: consultancy).

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht