Industry Wire

Geplaatst door OASIS

Nationaal consortium van mbo-vakscholen en bedrijfsleven geeft impuls aan de toepassing van immersive technology

Het consortium OASIS is de grootste nationale samenwerking in Nederland op het
gebied van immersive technology zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR)

Amsterdam, 10 juli 2024 – Zes toonaangevende mbo-vakscholen en 22 Nederlandse
media-, game- en entertainmentbedrijven lanceerden gister het nationaal
consortium OASIS, gesteund door subsidie vanuit het Regionaal

Investeringsfonds mbo. OASIS is de grootste nationale samenwerking die zich
richt op het opleiden van Nederlandse specialisten in immersive technology. De
lancering van OASIS vond 9 juli plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

In 2030 zullen naar verwachting tot 23 miljoen banen beïnvloed worden door immersive
technology zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR) (PwC). Deze
technologieën bieden innovatieve oplossingen voor sectoren zoals zorg, ruimtelijke
ordening en onderwijs. Hierdoor neemt de vraag naar specialisten toe.

OASIS, dat staat voor Organised Advancement of Specialists in Immersive Solutions,
speelt hierop in door onderwijs en bedrijfsleven samen te brengen en gezamenlijk
immersieve specialisten op te leiden. Eén van hun initiatieven is het ontwikkelen van
mbo-4 onderwijsprogramma’s op het gebied van immersive design.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt en economie
OASIS vormt de grootste Nederlandse samenwerking op het gebied van immersive
technology, waarbij de partners een overeenkomst aangaan voor ten minste vier jaar.
Onder meer Banijay Benelux, ITV Studios, Fremantle, EMG, NEP en NPO Innovatie zijn
aangesloten bij OASIS.

Rufus Baas, programmadirecteur van OASIS, vertelt: “Door deze ontwikkelingen te
stimuleren zorgen we dat Nederland een belangrijke speler blijft op het wereldtoneel.
We zijn daarom erg trots op deze nationale samenwerking, met fantastische partners
die dit initiatief actief ondersteunen.”

Edwin van der Veen, COO bij ITV Studios Netherlands, partner van OASIS, zegt over
de samenwerking: “Wij geloven dat de toekomst van televisie ligt in immersive
technology. Door talent in deze technieken op te leiden, kunnen we efficiënt
hoogwaardige content blijven produceren en ervoor zorgen dat Nederland voorop blijft
lopen in de televisiewereld. Deze ontwikkeling is een cruciale stap naar een toekomst
waarin de Nederlandse televisie-industrie verder kan groeien en innoveren.”

Partner van CIIIC, gesteund door het Ministerie van OCW
De officiële lancering van OASIS op 9 juli vond plaats tijdens een bijeenkomst van CIIIC
(Creative Industries Immersive Impact Coalition), waar OASIS nauw mee samenwerkt.
CIIIC is een Nationaal Groeifondsprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
& Wetenschap dat de inzet en impact van immersive technology in Nederland wil
versterken. OASIS wordt gesteund door het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en
heeft een subsidie toegekend gekregen van 2,4 miljoen euro.
Toekomstige projecten en initiatieven
De komende jaren richt OASIS zich op de ontwikkeling van de volgende initiatieven:
§ Een Innovation Board: een groep van experts uit het bedrijfsleven, het onderwijs
en de overheid die advies geeft over strategische richtlijnen om de inzet van
immersieve oplossingen te bevorderen.
§ Onderwijsprogramma Immersive Design: vakscholen en bedrijven gaan relevant
en actueel onderwijsaanbod ontwikkelen, waarbij studenten alles leren over het
maken en toepassen van VR, AR, 3D-modellering, UI/UX-design en storytelling.
§ Een Immersive Academy: een plek voor docenten, praktijkopleiders en
professionals om aan de hand van innovatieve projecten kennis te actualiseren,
technologieën te verkennen en te integreren binnen bedrijfsprocessen.
§ Een Practoraat Immersive Solutions: stimuleert toegepast onderzoek en innovatie
op het gebied van immersive technology tussen onderwijsinstellingen,
bedrijfsleven en overheden.
§ Een Immersive Learning Community: een netwerk voor samenwerking en
kennisuitwisseling, ondersteund door een online platform voor virtuele interactie.
[EINDE PERSBERICHT]

Over OASIS
OASIS (Organised Advancement of Specialists in Immersive Solutions) is een nationaal
consortium dat zich richt op het opleiden van specialisten in immersive technology.
Immersive technology is een verzamelnaam van technologieën die gebruikers laten
‘onderdompelen’ in een interactieve, levensechte virtuele ervaring.
OASIS verenigt zes leidende technisch-creatieve mbo-vakscholen en 22
vooraanstaande bedrijven uit de media-, game- en entertainmentindustrie. Het is de
grootste nationale samenwerking in Nederland op het gebied van immersive
technology, zoals virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR).
De zes mbo-vakscholen die als partner zijn aangesloten bij OASIS zijn: Mediacollege
Amsterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam, SintLucas, Cibap
en Nimeto.
OASIS werkt samen met de volgende partijen uit het bedrijfsleven: Media Campus NL,
Beeld en Geluid, Redrum Bureau, CoVince, 360Fabriek, DA-RE Health Innovation,
Fremantle Productions, AVROTROS, Banijay Benelux, ITV Studios Netherlands, Talpa,
Emagine, Stichting Nederlandse Publieke Omroep, Weknow Studio, Connec2, Stichting
Gamelab Oost, Nehem, Iron Films, NEP the Netherlands, EMG Nederland, Studio XNL
en Meta.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht