Industry Wire

Geplaatst door Immovator

Nederlandse Digitale Media Innovators brengen innovaties naar de VS

Op 10 november 2015 hebben de ‘Dutch Media Innovators’, een consortium van Nederlandse bedrijven uit de Digitale Media-industrie, Stichting iMMovator en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Het tweejarig programma richt zich op het versterken en uitbreiden van activiteiten en kennis richting de Verenigde Staten, met als belangrijkste focusgebied de westkust van de VS.

De toegevoegde waarde op het gebied van digitalisering door Nederlandse bedrijven op de Amerikaanse markt is groot. Deze toegevoegde waarde heeft zich ontwikkeld door de innovatieve voorsprong van Nederland op digitaal gebied, doordat producten-en diensten en nieuwe business modellen als één van de eerste landen in de wereld getest worden. Hierdoor ontstaat een voorsprong die in combinatie met de actuele ontwikkelingen op digitaal vlak in de Verenigde Staten zorgt voor de juiste ingrediënten om met gebundelde krachten de Amerikaanse markt te betreden en een grotere marktpositie te verwerven.

Dutch Media Innovators in de Verenigde Staten

Vooraanstaande Nederlandse bedrijven uit de Nederlandse Media-industrie vormen het cluster van Dutch Media Innovators, dit zijn: Corrino, MediaMonks, 24i Media, Appromoters, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en Kennisinstituut TNO.

De bedrijven zullen samen met de overheid gaan samenwerken om Nederland als digitaal kennisland neer te zetten, hun business te promoten, kennis met Amerikaanse instellingen uit te wisselen en extra omzet uit de USA te genereren. Zo worden er onder andere handelsmissies, matchmaking activiteiten, kennisevenementen en gezamenlijke aanwezigheid op beurzen georganiseerd. Hierbij wordt aan Amerikaanse zijde samengewerkt met onder andere het Nederlands Consulaat in San Francisco en Dutch Sparks.

Partners for International Business (PIB)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for International Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

EINDE PERSBERICHT

Meer weten over ‘Dutch Media Innovators’, neem dan contact op met Suzanne Cox via suzanne@dutchsparks.com

Over iMMovator

iMMovator Cross Media Network heeft als doel het stimuleren van innovatie binnen de (cross) media sector. iMMovator wordt ondersteund door overheid en bedrijfsleven en heeft een sterk netwerk in de Cross Media sector van ruim 8.500 leden. iMMovator is onder andere initiatiefnemer van de Cross Media Monitor, netwerk/kennisbijeenkomsten als de Cross Media Cafés, Media Future Week en het Mediapark Jaarcongres en sector ondersteunende projecten als Growing Games, HbbTV Forum Nederland en het ketenoverleg Digitale TV.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht