Industry Wire

Siza start als eerste organisatie met ehealth voor gehandicaptenzorg

In januari startte Siza als eerste zorgorganisatie voor mensen met een (verstandelijke) handicap een pilot met het ehealthplatform van Minddistrict. Samen onderzoeken ze wat online zorg voor cliënten met een verstandelijke of lichamelijke beperking kan betekenen. Diana Rodenburg, projectleider invoering ehealth bij Siza: ‘Onze vraag is niet of, maar hoe we samen met Minddistrict vorm kunnen geven aan ehealth voor onze cliënten.’

Waarom online zorg?

Siza is een veelzijdige organisatie die mensen met een handicap op meer dan 150 locaties in Gelderland en Brabant ondersteunt. Samen met Minddistrict onderzoekt ze wat online zorg voor cliënten met een verstandelijke of lichamelijke beperking kan betekenen. ‘Dat we ehealth bij Siza omarmen, zo ver waren we al’, vertelt Rodenburg. ‘Ehealth past bij onze visie om mensen met een handicap zo te ondersteunen, dat zij hun leven zelf kunnen organiseren.’

‘Ehealth creëert enorme kansen’

Rodenburg constateert dat er vooral ‘enorme kansen’  zijn voor de inzet van ehealth bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (LvB). ‘Een groot deel van onze cliënten behoort tot de LvB’ers. Voor hen gaat het leven vaak te snel. Daardoor lopen ze tegen grote problemen aan. Met ehealth kun je tekst en uitleg herhalen en het tempo aanpassen aan een snelheid die prettig is voor deze doelgroep.’ Daarnaast stelt Rodenburg dat ehealth bij deze doelgroep als extra prikkel werkt. ‘Door middel van ehealth kun je de therapietrouw vergroten omdat de cliënt z’n computer, en dus z’n behandeling altijd bij zich heeft.’

Uitkomsten tot nu toe

Halverwege de pilot heeft Rodenburg een aantal belangrijke inzichten opgedaan. Bijvoorbeeld  hoe ze samen met Minddistrict specifieke interventies voor mensen met een beperking wil gaan ontwikkelen, met minder tekst en meer filmpjes. Ook onderzoekt Siza de mogelijkheid om behandelaren, begeleiders en naasten van de cliënt tijdens de therapie online te laten samenwerken. ‘Want een betrokken netwerk is voor onze doelgroep extra van belang.’ Bovendien deed Siza al eerder samen met TNO onderzoek naar hoe je een scherm zo aantrekkelijk mogelijk inricht voor mensen met een handicap. Rodenburg: ‘Met de resultaten van deze pilot willen we in de toekomst modules ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt met een beperking.’ .

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht