Industry Wire

Geplaatst door SURF

SURF Security en Privacy Award voor studenten ‘Sleepwet-referendum’

Enschede, 8 februari 2018 – De studenten die een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) hebben afgedwongen, hebben vandaag de SURF Security en Privacy Award 2018 ontvangen. Zij kregen de Award voor hun bijdrage aan het maatschappelijk debat over een veilig en open internet. De vijf Amsterdamse studenten Tijn de Vos (20), Luca van der Kamp (22), Nina Boelsums (21), Marlou Gijzen (23) en Joran van Apeldoorn (23) startten een petitie voor een referendum nadat in juli 2017 de Eerste Kamer akkoord ging met de wet. Het referendum wordt op 21 maart aanstaande gehouden samen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Maatschappelijk debat

“Het is belangrijk dat burgers nadenken over zo’n belangrijke verandering in wetgeving. Met het realiseren van een referendum hebben de studenten het thema veilig en open internet de aandacht gegeven die het verdient. Het is belangrijk dat het debat hierover wordt gestimuleerd,” aldus Wim Biemolt, voorzitter van SURFcert. “Hoe je ook denkt over de nieuwe Wiv, het is belangrijk dat we ons blijven afvragen wat een veilig en open internet precies betekent en wat we hierbij acceptabel vinden. Door het referendum is het onderwerp niet alleen op de politieke, maar juist in het maatschappelijke debat gekomen. Dat is enorm belangrijk en een grote verdienste.”

De SURF Security en Privacy Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, initiatief, of idee dat bijdraagt aan een zo open, toegankelijk en betrouwbaar mogelijk Internet, waar onderzoekers, studenten en docenten in alle vrijheid veilig hun werk kunnen doen. De prijs, die 2.500 euro bedraagt, is uitgereikt tijdens de SURF Security- en Privacyconferentie van SURFcert, SCIRT en SCIPR, die dit jaar in Enschede heeft plaatsgevonden. Het geldbedrag kunnen de studenten gebruiken voor hun werk op security- en privacygebied en de prijs draagt zo direct bij aan een veiliger internet.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht