Industry Wire

Geplaatst door SUBtracers

Tekort IT-ers belemmert groei Nederlandse economie

Een gebrek aan IT’ers vormt het grootste obstakel voor innovatie bij IT-bedrijven in ons land. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Innovatiebarometer van brancheorganisatie Nederland ICT en innovatie-adviesbureau SUBtracers. Hieruit blijkt ook dat veel ondernemers het verkrijgen van innovatiesubsidies steeds lastiger vinden.

Het merendeel van de 450 gecontacteerde IT-bedrijven heeft moeite om in Nederland tegen betaalbare kosten gekwalificeerd personeel te vinden. Daardoor loopt de introductie van nieuwe producten en diensten vertraging op. Niet alleen de IT-sector lijdt hieronder, vrijwel alle sectoren van de Nederlandse economie hebben er last van. “Dat komt omdat software de drijvende kracht vormt achter innovatie. Denk bijvoorbeeld aan het belang van software in topsectoren als de zware industrie, life sciences en financiële dienstverlening”, aldus Sander Wolfensberger van SUBtracers.

Geen ideale oplossing

Om alle digitale veranderingen bij te benen, worden schaarse talenten ingezet op innovatietrajecten. Ook streven bedrijven ernaar om de productiviteit van hun medewerkers verder te verhogen. Daarnaast wordt steeds meer werk uitbesteed aan partijen binnen en buiten Europa. Dat is echter geen ideale oplossing, omdat scrummen – de meest gebruikte manier van software-ontwikkeling – lastig is met mensen in het buitenland. Daarnaast werken steeds meer bedrijven met een flexibele schil van zzp’ers.

Subsidie aanvragen lastiger

Behalve de zoektocht naar talent noemt een derde van de ondervraagde bedrijven het verkrijgen van innovatiesubsidie als grootste uitdaging bij de financiering van innovatietrajecten. Aangezien IT-bedrijven steeds meer gebruik maken van innovatieve platformen en cloudservices, komen zij binnen de huidige regelgeving niet altijd meer in aanmerking voor subsidies. “Hier zie je dat regelgeving steeds meer achterloopt op nieuwe technologie. Daardoor dreigen alleen bedrijven die leunen op ‘ouderwetse’ technologie-ontwikkeling in aanmerking te komen voor subsidies. Voor de IT-sector is het in ieder geval aanzienlijker moeilijker geworden om subsidieaanvragen goedgekeurd te krijgen. Bijna 60 procent van de bedrijven meldt dat de administratieve verplichtingen hoger zijn”, vertelt Wolfensberger. Bedrijven hebben vooral moeite met de verslaglegging van alle verschillende gebruikers, sprints, en issue-trackers in de administratie.

Breed scala aan IT-innovaties

De Innovatiebarometer is een jaarlijkse onderzoek van brancheorganisatie Nederland ICT en innovatie-adviesbureau SUBtracers naar de manier waarop IT-bedrijven software-innovatie organiseren en financieren. Dit jaar werden 450 bedrijven gecontacteerd voor het onderzoek. Deze bedrijven werken aan business applicaties voor onder meer cloud hosting, banner exchanges, CRM-diensten en big data visualisaties. Andere partijen richten zich op trends in de consumentenmarkt, zoals virtual reality, location based services en IP-profiling. Ten slotte zijn er ook bedrijven die software en firmware ontwikkelen voor het aansturen van apparatuur. Denk aan het ‘smart’ maken van systemen en apparaten (Internet of Things) en 3D-printing.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht