Werken 2.0, Always Connected

Werken 2.0 – Het Nieuwe Werken – iedereen heeft er wel eens van gehoord. De ene organisatie past dit al toe, voor de ander blijft het nog een vaag begrip. Wat is nu precies Het Nieuwe Werken? Hoe kan het organisaties verder helpen in hun efficiëntie en effectiviteit. En wat is ervoor nodig om dit ook veilig te waarborgen binnen de organisatie?

Het Nieuwe Werken heeft met name als doel meer productiviteit, creativiteit en flexibiliteit binnen de organisatie. Het is dus een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken. Daarbij is het ook een nieuwe manier van leidinggeven: minder hiërarchie en meer eigen verantwoordelijkheid, meer delegeren en meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Beperkingen van tijd en afstand zullen hierdoor grotendeels wegvallen, de werknemer is in principe ‘always on – always connected’.

Voordelen
Werken vanuit thuis, in je eigen omgeving, zonder een manager die op je let en waarbij je je eigen tijd indeelt…dat klinkt als de perfecte baan. Het klinkt ook meteen erg aannemelijk om hier misbruik van te maken, maar uit onderzoek blijkt juist het tegendeel. Het merendeel van de werknemers gaat verantwoordelijk om met het vertrouwen dat de manager hen hiermee geeft. Daarnaast vinden werknemers een betere balans tussen werk en privé. De helft van de Nederlanders die flexibel werkt, is hierdoor gelukkiger geworden. Uit onderzoek blijkt dat Het Nieuwe Werken leidt tot meer gevoel van vrijheid (74 procent) en meer tijd voor zichzelf (41 procent).

Goede afspraken
Tussen medewerkers en leidinggevenden moeten wel goede afspraken gemaakt worden. En die gaan verder dan alleen de inhoud van het werk, de arbeidsuren en de inrichting van een werkplek. Het Nieuwe Werken kan namelijk zorgen voor prestatiedruk en vereenzaming. Maar met het juiste beleid en goede afspraken onderling, zal Het Nieuwe Werken alleen maar voordelig zijn voor organisaties. Zij zullen de productiviteit en efficiëntie zien stijgen, zullen de kosten voor kantoorruimte zien teruglopen en zullen tevreden werknemers aan zich weten te binden.

ICT in dienst van de medewerker…
…dat is waar het bij Het Nieuwe Werken feitelijk om gaat. Het zakelijk gebruik van persoonlijke apparaten zoals PCs, notebooks, smartphones en tablets (op afstand) vergt investeringen in de ICT. Data en gegevens worden steeds belangrijker en medewerkers krijgen via hun eigen apparaat elektronisch toegang tot systemen van de organisatie, waar men voor dient in te loggen.

Dit vergt een betrouwbaar netwerk dat op basis van moderne technologie volledige flexibiliteit en veiligheid biedt; een Next Generation Wireless oplossing. Deze biedt diversiteit en grote flexibiliteit in beveiligings- en toegangsniveaus, per groep of per device. De access points werken volledig autonoom, zodat een organisatie continu de beschikking heeft over een veilig draadloos netwerk.

Om daarnaast te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de data en gegevens, is de combinatie van simpelweg een gebruikersnaam en wachtwoord niet meer voldoende. Hackers van buitenaf zijn tegenwoordig makkelijk in staat om achter wachtwoorden te komen. Sterke authenticatie zorgt voor een extra beveiligingsniveau bovenop het gebruik van wachtwoorden. De combinatie van een pincode/wachtwoord met een token/mobiel zorgt voor een unieke en veilige authenticatie.

Conclusie: Werken 2.0 werkt
Het is belangrijk dat Het Nieuwe Werken niet van bovenaf wordt opgedrongen aan werknemers, maar dat werknemers er zelf voor kunnen kiezen. Het Nieuwe Werken gaat tenslotte over meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie Het Nieuwe Werken op een veilige manier omarmt en haar werknemers dan ook de juiste faciliteiten biedt om het werk (op afstand) uit te voeren op een veilige en betrouwbare manier.

Auteur: Glenn Ouëndag | Marketing Manager | Lantech BV

Meer weten
Meer weten over het omarmen van een Het Nieuwe Werken omgeving op een veilige en betrouwbare manier? Neem dan contact met ons op. Contactgegevens vindt u hieronder:

Glenn Ouendag
Marketing Manager
Lantech BV
www.lantech.nl
gouendag@lantech.nl

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.

terug