1 Artikel
39.680 Views
0 Reacties

Arjen van Ulden

Arjen is Senior Manager binnen het 'Customer & Brand'-team van KPMG Advisory. Daar begeleidt hij publieke en private organisaties naar een klantgerichte cultuur en werkwijze. Zijn kennis van en ervaring met CX-transformatie in de breedte en CX insigths en measurement in het bijzonder zijn daarbij belangrijke middelen in zijn gereedschapskist. Redenerend vanuit eindgebruikers ontwikkelt hij concrete zaken zoals een digitale strategie, UX design, de toepassing van gedragsheuristieken in online en offline communicatie en het inrichten en meten van prestaties. Customer data spelen altijd een belangrijke rol in zijn werk.