7 Artikelen
217.461 Views
4 Reacties

Rejo Zenger

Als vanzelfsprekend ben ik geïnteresseerd in een duurzame, open en vrije samenleving.

Vanaf de eerste dagen ben ik gefascineerd door de onbegrensdheid en het open karakter van het internet en de vrijheid die dat oplevert. Internet is inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ik zie niet alleen de kansen die het internet biedt, maar ook de noodzaak om die vrijheid te beschermen. In de strijd tegen spam ben ik eind 2002 het project spamvrij.nl begonnen. De organisatie wordt snel serieus genomen en heeft een zinvolle en effectieve bijdrage aan het maatschappelijk debat geleverd. Vanaf dat moment heb ik als systeembeheerder bij verschillende internet providers meegewerkt aan de technische infrastructuur waarop het internet draait. Net als andere techneuten was de groeiende drang tot controle door overheid en bedrijfsleven een doorn in het oog.

Om me zoveel als mogelijk te kunnen richten op de onderwerpen privacy, burgerrechten en transparante overheid, werkte ik de afgelopen jaren parttime. Mijn vrije tijd besteedde ik aan het doen van verzoeken op grond van de ‘Wet openbaarheid van bestuur´ waarmee ik ook een waardevolle bijdrage aan het werk van Bits of Freedom bleek te kunnen leveren. Nu ik dat fulltime kan doen, zal ik alleen maar nog effectiever zijn. De insteek van Bits of Freedom spreekt me zeer aan. Door een sterke lobby en het mobiliseren van massa, stuurt zij beleidsmakers in de juiste richting. Die verandering wordt verduurzaamd door het bewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Die combinatie maakt dat Bits of Freedom een organisatie is waar ik graag aan bijdraag.”