-

Rechter laat YouTube ontsnappen aan horrorscenario – ISP niet aansprakelijk

Op 18 april jl. kondigde YouTube aan dat zij een langlopende zaak tegen Viacom, de indirecte eigenaar van medianetwerken als MTV, Nickelodeon en Comedy Central, heeft gewonnen.

De vete tussen partijen begon in 2007 te spelen. In dat jaar startte Viacom een rechtszaak tegen YouTube, omdat YouTube het aan gebruikers toestond om ongestraft video content naar de YouTube servers te uploaden en deze content via de YouTube website openbaar te maken.

Standpunt YouTube
YouTube stelt dat zij niet alleen in lijn handelt met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA), maar veel verder gaat in haar zorgplicht richting de producenten en rechthebbenden van content.

Onder de DMCA geldt de uitzondering dat Internet Service Providers (ISPs) niet aansprakelijk zijn voor inbreukmakende activiteiten op hun websites, zolang zij hierin participeren noch hierop invloed uitoefenen. De legitimiteit van deze beperking van het auteursrecht ligt in de onmogelijkheid voor ISPs om de hoeveelheid door derden via de door de ISPs gehoste websites beschikbaar gestelde content te controleren. Om een voorbeeld te geven: per minuut wordt er alleen al via de YouTube websites meer dan 24 uur film geupload. Wel rust op een ISP de plicht om door rechthebbenden aan hem gerapporteerde (evident) inbreukmakende content van zijn servers en websites te verwijderen of te weren.

Zorgplicht
Om aan haar zorgplicht te voldoen hanteert YouTube een notice and take down beleid. Met dit beleid voldoet YouTube aan bovenvermelde verplichting om inbreukmakende video content van haar servers en websites te verwijderen of te weren. Als aanvullende service biedt YouTube auteursrechthebbenden sinds enige tijd de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van een door haar ontwikkelde tool: het zogenaamde “Content Verification Programm”. Deze tool stelt een houder van intellectuele eigendomsrechten op video’s in staat om daarop inbreukmakende, naar YouTube geüploade content te herkennen.

Hoe werkt het: auteursrechthouders maken gebruik van Content ID om hun video’s op YouTube eenvoudig te identificeren en beheren. Video’s die naar YouTube worden geüpload, worden vergeleken met een database met bestanden die de rechthebbenden op video’s bij YouTube hebben ingediend. Als Content ID een overeenkomst waarneemt tussen een geüploade video en een bestand in deze database, wordt het beleid toegepast dat door de rechthebbende op een video is gekozen.

Er zijn drie smaken. Als een advertentie verschijnt bij een inbreukmakende video die een YouTube gebruiker heeft geüpload, dan heeft de rechthebbende gekozen om hier munt uit te slaan. De auteursrechthebbende staat de publicatie van een (vermeende) inbreukmakende video in dat geval toe, onder de voorwaarde dat daar een reclameboodschap aan wordt gekoppeld waar hij (en overigens ook YouTube) geld mee verdient.

De rechthebbende kan er ook voor kiezen om de inbreukmakende video te (laten) blocken. In dat geval zal een (vermeende) inbreukmakende video niet langer via Youtube worden vertoond.

Als laatste optie biedt YouTube rechthebbenden de mogelijkheid (vermeende) inbreukmakende video’s te volgen. In dit laatste geval wordt een upload door zowel YouTube als de rechthebbende ongemoeid gelaten. Niettemin worden de gegevens over hoe vaak en door wie een bepaalde video wordt bekeken (“viewer statystics”), aan de analyse account van de rechthebbende toegevoegd.
paspoort

Standpunt Viacom
Viacom acht het onrechtmatig dat YouTube het aan gebruikers toestaat om op grote schaal en ongestraft video content naar de YouTube servers te uploaden en deze content via de YouTube website openbaar te maken. Verder betoogt Viacom dat YouTube met haar Content Verification Programm invloed uitoefent op, althans participeert in, via haar website beschikbaar gesteld inbreukmakend materiaal. Volgens Viacom zou YouTube hierdoor onrechtmatig jegens haar handelen.

Uitspraak rechter
De Federale rechtbank van New York bevestigt dat er geen zelfstandige dwingende wettelijke verplichting op een ISP als YouTube rust om haar websites bij de poort op inbreukmakende content te monitoren. Het is aan de houder van een intellectuele eigendomsrechten om de ISP op inbreukmakende handelingen te attenderen.

Met haar notice en take down beleid voldoet YouTube aan haar zorgplicht onder de DMCA, aldus de rechter. De rechter gaat bovendien niet mee in het argument van Viacom dat YouTube met haar Content Verification Programm een actieve bijdrage levert aan inbreukmakende activiteiten op haar website. Met haar Content Verification Programm oefent YouTube namelijk geen (substantiële) invloed uit op de inhoud van door derden geposte video’s.  Deze uitspraak van de rechtbank van New York lijkt geheel in lijn te liggen met de Nederlandse rechtspraak op dit punt. Zie in dit kader onder meer het tussen Marktplaats.nl en Stokke gewezen arrest van 22 mei 2012. In dit arrest werd geoordeeld Marktplaats niet meer doet dan het beschikbaar stellen van fysieke faciliteiten om een mededeling aan het publiek mogelijk te maken. Het door een ISP ontsluiten van inbreukmakende advertenties kan een ISP daarom niet worden aangerekend. Tenminste, zolang zij middels een notice and take down beleid aan de op haar rustende zorgplicht voldoet.

 

Deel dit bericht

1 Reactie

Deen

Erg mooi nieuws!
De manier waarop Viacom bezig is, is te agressief.
Hoop dat het ze een hoop geld kost.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond