Deel dit artikel
-

Domeinbeslag werd hard gelag voor Vliegtickets.nl

Vliegtickets.nl heeft branchenoot E-Pepper 22.586 euro moeten betalen na een onterecht beslag op de domeinnaam Vliegticket.nl. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde vonnis.

E-Pepper is houdster van de domeinnaam vliegticket.nl. Die naam is al in september 1999 geregistreerd en het domein fungeert sinds 2005 als een startpagina met verwijzingen naar andere websites van reisorganisaties en aanbieders van vliegreizen. Die betalen E-Pepper voor het plaatsen van een hyperlink.

Ook Vliegtickets.nl heeft in het verleden tegen betaling een hyperlink laten plaatsen op de website van E-Pepper.Vanaf 2007 zijn beide partijen gaan onderhandelen over de overname van de domeinnaam. Zonder resultaat. Ook over een huurovereenkomst of een samenwerkingsverband werd geen overeenstemming bereikt. In juni 2011 heeft E-Pepper op verzoek van Vliegtickets.nl voor het laatst een concreet voorstel gedaan voor een overnamesom. Ook die werd weer geweigerd.

Vervolgens heeft Vliegtickets.nl in 2011 bij het World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center een geschil aanhangig gemaakt op basis van de Geschillenregeling voor .nl domeinnamen om de domeinnaam alsnog in zijn bezit te krijgen. Die vordering werd afgewezen omdat Vliegtickets.nl onvoldoende bewijs had geleverd dat E-Pepper geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Dat nam niet weg dat Vliegtickets.nl E-Pepper alsnog gesommeerd heeft ieder gebruik van de domeinnaam te staken en de domeinnaam over te dragen aan Vliegtickets.nl.

Eind april oordeelde de rechtbank Amsterdam dat er in deze zaak geen verwarringsgevaar bestaat. ‘Een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker zal bij het bezoeken van de website van E-Pepper begrijpen dat hij op een portal website is beland met hyperlinks naar online reisorganisaties en niet op de website van Vliegtickets.nl, bij wie op de site zelf vliegreizen kunnen worden geboekt.’

Ook is er volgens de rechtbank geen sprake van inbreuk van het merkenrecht. Daar komt nog bij dat de twee websites altijd naast elkaar hebben bestaan en Vliegtickets.nl zelfs jarenlang heeft geadverteerd op de website van E-Pepper. De rechtbank acht wel aannemelijk dat E-Pepper in enige mate profiteert van de naamsbekendheid van de Vliegtickets.nl, maar dat rechtvaardigt nog geen beslag. Vliegtickets.nl is dan ook veroordeeld tot de betaling van werkelijke advocaatkosten van E-Pepper.

Zie ook: Het juridische nadeel van beschrijvende domeinnamen.

Deel dit bericht

3 Reacties

maarten

Toch interessant: wat gebeurt er precies als er beslag wordt gelegd op een website?

maarten

ah, bij punt 4.39 nog wat meer info:

4.39. Nu het beslag ten onrechte is gelegd, is Vliegtickets.nl in beginsel uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk voor de schade die E-Pepper daardoor lijdt. De rechtbank is echter van oordeel dat E-Pepper voor een verwijzing naar de schadestaatprocedure onvoldoende heeft gesteld omtrent de mogelijkheid van schade. Daartoe is redengevend dat het beslag op een domeinnaam, naar Vliegtickets.nl onbetwist heeft gesteld, niet meer behelst dan een interne aantekening in het register van de SIDN. De domeinnaam kan gedurende het beslag onbelemmerd worden gebruikt, slechts niet overgedragen. Dat Vliegtickets.nl de domeinnaam gedurende het beslag had willen overdragen is niet gesteld. Dat E-Pepper, zoals zij heeft gesteld, aarzelde om gedurende het beslag verplichtingen aan te gaan met nieuwe adverteerders, kan niet voor rekening van Vliegtickets.nl worden gebracht. Gelet hierop, zal de gevorderde verklaring voor recht bij gebrek aan belang eveneens worden afgewezen.

maarten

Oftewel, het hele ‘boetebedrag’ omvat enkel de proceskosten:

5.2. veroordeelt Vliegtickets.nl op grond van artikel 1019h Rv in de proceskosten, aan de zijde van E-Pepper tot op heden begroot op € 22.586,-, te vermeerderen met
de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond