Deel dit artikel
-

EPN: grote behoefte aan ICT-sponsoring van onderwijs

Ondanks eerder geuite ethische bezwaren ziet het onderwijs sponsoring door het ICT- bedrijfsleven wel zitten. Met name door heersende negatieve opvattingen over sponsoring in het onderwijs wordt er op dit moment minder gebruik van gemaakt dan bedrijven en onderwijsinstellingen zouden willen. Dit blijkt uit onderzoek van het EPN.

Bijna alle respondenten uit het onderwijsveld – negentig procent – willen hulp van het bedrijfsleven ontvangen in de vorm van sponsoring of schenkingen om de invoering van ict succesvol te laten verlopen. De behoefte aan steun is op dit moment groter dan het aanbod, constateert het EPN. Bedrijven zijn nu terughoudend omdat er angst bestaat voor een negatieve uitleg van de sponsoring.
Het bedrijfsleven vindt het belangrijk dat het imago van het bedrijf niet wordt geschaad en dat kan alleen maar als de schenking of sponsoractiviteit geen negatieve kritiek ontvangt, zoals naar de mening van de respondenten nu vaak het geval is. Daarnaast is het bedrijfsleven terughoudend omdat het onduidelijk is wat de opbrengsten van sponsoring in het onderwijs zijn.

Die opbrengsten zijn logischerwijs niet de grootste zorg van het onderwijs. Deze groep voelt het meest voor een fonds waarin een bedrijf geld kan storten, ten behoeve van de ontwikkeling van educatieve software. Het indienen van een plan om geld te krijgen wordt ook als een acceptabele mogelijkheid gezien.

Bijna vijftig procent van het bedrijfsleven staat positief tegenover deelname in een fonds dat ict-projecten in het onderwijs financiert. De respondenten stellen dat het fonds aan een aantal voorwaarden moet voldoen, zoals het kunnen kiezen van een doel of regio waaraan de bijdrage aan het fonds ten goede moet komen, en het krijgen van inzicht in de uiteindelijke besteding van de bijdragen. Ook wil het bedrijfsleven de mogelijkheid hebben om in natura aan het fonds bij te dragen, en moet het fonds werken met een duidelijke lange termijn visie.
Siemens was vorige week één van de eerste bedrijven die in Nederland een onderwijsproject van de grond tillen. In Zoetermeer werken leerlingen met een door het Duitse bedrijf ontwikkeld onderwijssysteem. De leerlingen krijgen hierbij ondermeer laptops uitgereikt.

Het onderzoek van het EPN is inmiddels overhandigd aan minister Hermans van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond