Deel dit artikel
-

Flinke toename cybercrime in Nederland

De online criminaliteit neemt flink toe in Nederland. Dat concludeert de overheid naar aanleiding van eigen onderzoek. “De omvang van cybercrime is te vergelijken met die van de drugshandel.”

Staatssecretaris Ank Bijleveld ontving maandagochtend het Trendrapport 2007 over cybercriminaliteit in Nederland. In een reactie zei de staatssecretaris dat ‘het grote publiek nog onvoldoende bewust is van de gevaren van online criminaliteit.'

Die onbekendheid met het fenomeen, is iets dat volgens Bijleveld moet verminderen. Ze wil concrete maatregelen nemen, waaronder het uitbreiden van een waarschuwingsdienst voor burgers (waarschuwingsdienst.nl) en het inrichten van een meldpunt voor identiteitsfraude. Bijleveld sluit niet uit dat de overheid een bewustwordingscampagne over cybercrime gaat opzetten.

Het Trendrapport is hier te downloaden.

Veel gekaapte pc's
Het onderzoek over cybercrime is uitgevoerd door Govcert.nl, een overheidsdienst voor IT- en informatiebeveiliging. Volgens de onderzoekers vormen botnets op dit moment de infrastructuur van cybercrime. De hoeveelheid botnets en de doeltreffendheid ervan neemt toe in Nederland. Een botnet is een netwerk van ‘gekaapte' pc's die onder controle staan van een hacker.

Naast een toename van botnets, neemt ook de verspreiding van malware toe. Anti-virussoftware herkent malware steeds slechter, stellen de onderzoekers. Malware is een verzamelnaam voor ‘slechte software', zoals virussen, spyware, wormen en Trojaanse paarden. Ongeveer een kwart van de malware wordt niet herkend door virusscanners.

Een ander punt van zorg, zegt het onderzoek, is de ‘landing van Phishing in Nederland.' Phishing is het ‘vissen' naar persoonlijke informatie, via digitale activiteiten. Recent voorbeeld is de mail die werd gestuurd naar klanten van de ABN Amro. Criminelen probeerden via de mail gegevens van klanten te verzamelen.

‘Omvang vergelijkbaar met drugshandel'
Wat de financiële omvang van cybercrime in Nederland is, kunnen de onderzoekers niet zeggen. "Het is moeilijk om de criminaliteit te koppelen aan euro's. Dan moeten we teveel op schattingen afgaan." Om een indicatie te geven, maakt Govcert een vergelijking met de internationale drugshandel. "Internationale bronnen zeggen dat de omvang ongeveer gelijk is aan die van de drugshandel."

Het aantal gevallen van cybercrime én de omvang van de individuele incidenten is in ieder geval flink toegenomen, stelt het onderzoek. "Er is een criminele economie ontstaan die zich richt op online activiteiten."

Deel dit bericht

2 Reacties

Bram de Leeuw

Dit blijft een wankel punt van communicatie via internet. Met steeds meer communicatie kanalen wordt het steeds lastiger om in de gaten te houden of er geen ongewenste informatie van jezelf wordt verspreid. Al of niet door jezelf gedaan. Als ik op vakantie ga dan hang ik geen briefje op de voordeur met de mededeling: "Ben drie weken weg". Maar ik denk dat veel mensen zich niet realiseren dat ze wel vergelijkbare briefjes ophangen via twitter of hun weblog.

Cees

waarschuwingsdienst.nl kan alleen bezocht worden als cookies worden geaccepteerd…. Een met publieke middelen opgerichtte site die o.a. burgers wijst op de privacy gevaren op internet, die gebruik maakt van een van de grote privacy inbreuk makende technieken.Dat kan alleen een ambtenaar bedenken….

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond