Deel dit artikel
-

GUTS aan de haal met persoonsgegevens

Portals voor homoseksuelen zijn zeer interessant voor adverteerders. Geen wonder want homoseksuelen zijn demografisch gezien de rijkste en hoogst opgeleide bevolkingsgroep. Geen wonder dus ook dat een portal hierin geld ziet. Op Emerce van 17 februari jl. wordt de nieuwe portal van GUTS aangekondigd: "De portal van GUTS zal inkomsten genereren uit advertenties, samenwerkingsverbanden en e-commerce. Een recente enquête op de site FaceBase, die zal worden geïntegreerd in de nieuwe portalsite, leverde GUTS aardig cijfermateriaal op voor adverteerders. (?) GUTS is nog in gesprek met mogelijke adverteerders en partners voor de portalsite."

Erik Vollebregt is jurist te Amsterdam, en houdt de regelgeving omtrent het web nauwlettend in de gaten. Vragen naar seksuele geaardheid? Mmm, dat ligt gevoelig. Zeker als we de Nederlandse wet erbij pakken…

Op 17 februari surfte ik zelf naar FaceBase en bekeek de enqu�te. Mij werd gevraagd wat mijn leeftijd, plaats, geslacht, plaats, opleiding, jaarinkomen en geaardheid waren "om de FaceBase nog meer aan jouw wensen aan te passen" en mij werd beloofd "deze gegevens zullen niet gekoppeld worden of aan derden worden verstrekt". Mooi voor elkaar, die GUTS, lijkt het. Een goudader aan marketinginformatie helemaal leeggegraven.
Vooralsnog ziet het er echter naar uit dat GUTS iedereen waarvan zij gegevens heeft verkregen via FaceBase toestemming moet vragen om zijn of haar gegevens te gebruiken om aan adverteerders ter beschikking te stellen. Op grond van het voorstel voor de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (TK 25892, nr. 92 1999-2000, verkrijgbaar op www.overheid.nl) dat al indirect geldt omdat het gaat om de nationale implementatie van een Europese harmonisatierichtlijn (Richtlijn 95/46/EG van het Parlement en de Raad van 24 oktober 1995, Pb 1995, L281/47), moet een verzamelaar-verwerker van persoonsgegevens voor het verwerken van bepaalde categorie�n persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor de toestemming van de betrokkenen is verkregen, bijna altijd aparte en expliciete toestemming vragen. Informatie omtrent iemands seksuele leven is zo'n categorie.
Voor de met de enqu�te verkregen gegevens is alleen toestemming verkregen voor het verbeteren van FaceBase, en niet voor het op welke manier dan ook ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, verstrekken, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen van gegevens omtrent het hetero-, homo- of biseksueel zijn van iemand ten behoeve van adverteerders.

Erik Vollebregt
Advocaat te Amsterdam

Deel dit bericht

1 Reactie

GUTS - Bram Heerink

Wat in het artikel staat klopt niet. Het doel van de enquête was een indrukverkrijgen van de Facebase doelgroep. Die indruk leverde ons een bevestiging opvan iets wat we al wisten – namelijk dat homo's rijk zijn en hoog opgeleid. De uitspraak dat wij het gewonnen cijfermateriaal gaan verstrekken aan adverteerdersis niet van ons afkomstig en derhalve niet juist. Bram Heerink   

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond