Deel dit artikel
-

“Het gevoel niets te verliezen te hebben, was kicken”

Frank van Oirschot (32) vliegt uit over Europa. De voormalig directeur van NetlinQ Framfab is benoemd tot directeur business development van het Zweedse moederbedrijf, tevens Europa's grootste internetbureau, Framfab International. Tijd voor enige reflectie.

Vanwaar deze overgang?

"Ik heb meerdere keren geroepen dat het Framfab-netwerk niet genoeg benut werd en dat mag ik nu gaan bewijzen. Daarbij fungeer ik als een soort regisseur voor de gehele organisatie, die ervoor moet zorgen dat er meer uitwisseling van kennis, competenties, personeel en klanten is en daardoor minder taken en ideeën worden 'gedubbeld'. Dat ik een voorzet heb gegeven en 'm zelf mag inkoppen is leuk, maar belangrijker is dat ik het soort werk veel leuker vind."

Wat is er dan leuker aan dit werk?

"Ik mag nu weer nieuwe activiteiten bedenken en doordenken. Door de marktontwikkelingen is NetlinQ Framfab noodgedwongen afgeslankt en overgestapt op een winststrategie. Daardoor moet een ceo nu feitelijk doen wat de coo eerder deed, namelijk als eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken vooral managen in plaats van de organisatie verder ontwikkelen en dat past gewoon minder bij mijn persoonlijkheid. Met andere woorden, ik ga weer doen wat ik eerder deed: kwartier maken."

Hoe kijk je terug op de webbouwerij?

"Tot 1998 als een periode van experimenteren en achter de vele mogelijkheden aanrennen. Daarna zijn we op jacht gegaan naar omzetverbetering en kostenverlaging voor klanten, maar daar kwam al vrij snel de oververhitting van de markt overheen – waarbij de financiële instellingen, gespeend van enige kennis, als een soort drugsdealers van de interneteconomie zo snel en veel mogelijk wilden scoren. Nu zitten we met de kater en ligt de focus noodgedwongen op verbeteringen voor de langere termijn. Maar dat internettechnologie bestaansrecht heeft, is met de ramp in New York wel weer aangetoond. Terwijl het telefoonverkeer grotendeels plat lag en de berichtgeving op tv paniekerig was, heeft juist de online informatie-uitwisseling tussen overheden, het bedrijfsleven en burgers naar mijn mening een echte crisis weten te voorkomen."

Wat is je persoonlijk het meeste bijgebleven de afgelopen jaren?

"Het pionieren en het binnenhalen van grote klanten als Eurocard/MasterCard en Lucent Tecnologies was natuurlijk kicken, maar vooral het gevoel niets te verliezen te hebben. Én we maakten winst. Zo richtten we naast NetlinQ de advertentie-afdeling NetPlus, de business development-tak Rethink en het congresbureau NetEvents op. Alles leek mogelijk, maar inmiddels weten we beter. Ik denk achteraf dat we ons beter op minder ideeën hadden moeten toespitsen en die gedegen hadden moeten uitwerken. Maar ook wij hebben ons teveel laten verleiden."

Dat lijkt in tegenspraak met je eerdere kritiek op de financiële markten.

"Ja, we zijn meegesleurd in die kwalijke ontwikkeling, maar de andere optie was er niet in mee gaan, je beste mensen verliezen en ten onder gaan. Dus zijn we er wel in mee gegaan en hebben we er het beste van gemaakt. Al vind ik dat we ons uiteindelijk met de overname door Framfab afgelopen jaar nog enigszins hebben kunnen onttrekken aan het hele gedoe. Maar ik realiseer me dat we ons financieel beter hadden moeten indekken voor slechtere tijden."

Terugkomend op jouw nieuwe positie: net als NetlinQ deed ook Adcore Nederland het beter dan het Zweedse moederconcern en recent is Suzanne Ekel van Monsterboard.nl gepromoveerd tot brand development manager bij Monster.com Europe. Zie jij een trend?

"Het is wel opvallend, al geldt voor de Zweedse internetbureaus op dit moment de wet van de remmende voorsprong. Al met al ik denk dat wij Nederlanders door onze nuchterheid doordachter te werk gaan. We hebben in ieder geval niet de neiging een leider te volgen. Je ziet inderdaad steeds meer Nederlanders op strategisch posities, zoals ook Rens Buchwaldt als ceo van Icon Medialab. Maar of dat een trend is? Het geeft in ieder geval aan dat Nederland het best goed doet."

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond