Deel dit artikel
-

HvA-lector Somaya Ben Allouch pleit voor mensgerichte aanpak in digitale technologie

Door de toenemende digitalisering van de maatschappij wordt de rol van digitale technologie bij vernieuwingen steeds belangrijker. Lector Digital Life Somaya Ben Allouch van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) pleit derhalve voor meer aandacht voor digitale technologie vanuit een mensgerichte ontwerpaanpak, specifiek op het gebied van gezondheid en welzijn.

Om ervoor te kunnen zorgen dat digitale technologie een positieve bijdrage levert aan gezondheid, welzijn en participatie, moet allereerst duidelijk worden wat mensen op dat vlak willen en nodig hebben. Om dat inzichtelijk te krijgen, is toegepast onderzoek naar het ontwerp-, gebruiks-, implementatie en evaluatieproces van digitale technologie voor maatschappelijk welbevinden van groot belang.

Technologie verandert voortdurend door de context waarin deze wordt gebruikt. Hierdoor zijn onderzoek en toepassing in specifieke contexten, waarin zowel de technologische als de menselijk aspecten worden meegenomen, cruciaal voor een duurzaam gebruik van technologie in gezondheid en welzijn. Ook is er meer aandacht nodig voor nieuwe evaluatiestrategieën van technologie in gezondheid en welzijn.

Het onderzoek van het lectoraat Digital Life richt zich op innovatieve, digitale technologie waarbij sensoren, hun data en creatieve methodes voor gezondheid, welzijn en participatie in samenwerking met het bedrijfsleven en de beroepspraktijk worden ontwikkeld en geëvalueerd. Onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie worden daarbij geïntegreerd en zowel binnen als buiten de regio Amsterdam opgezet en uitgevoerd.

Voorbeelden van recente onderzoeksprojecten zijn: EyeBeacons (een navigatie app om mensen met een visuele beperking te ondersteunen veilig en gemakkelijk hun weg te vinden in de openbare ruimte), De Interactieve Woonkamer (om mensen met dementie langer zelfstandig thuis te laten wonen), PAUL (jet stimuleren van de fysieke activiteit van stadsbewoners door het gebruik van gepersonaliseerde app-technologie) en Robot Pepper in het verpleeghuis om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te vergroten.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond