Deel dit artikel
-

Insights: Verslag van Google Analytics Summit 2009 (2)

Drie Nederlandse Analytics-consultants delen de ervaringen, tips en inzichten die ze tijdens het Analytics-congres opdoen. Dag twee.

René Nijhuis, Anemone Romme en Simone Rodewijk behoren tot de kleine groep Nederlandse Analytics-consultants die deze dagen de zogeheten GAAC Summit 2009 van Google bezoeken.

De auteurs mogen niet alle nieuwigheden die ze horen publiceren. Bezoekers van het congres tekenden voorafgaand aan het bezoek van een aantal sessies een geheimhoudingsverklaring. In die sessies deelt Google concurrentiegevoelige informatie over zijn producten en diensten.

Simone Rodewijk, Netprofiler

"Onderzoek ook je omgeving"

Dag 2 van de Summit stond geheel in het teken van Google Analytics. De dag begon met een presentatie van Avinash Kaushik. Hij uitte twee zorgen die hij heeft voor web analytics:

  • de huidige manier van dataverzameling, en
  • het geringe gebruik van slimme metrics

Momenteel wordt er veel data verzameld met technische hulpmiddelen op de website zelf. De content, echter, wordt gecreëerd en geconsumeerd op veel verschillende plaatsen. Hoe kun je dan het succes meten van deze content? De oplossing is het ‘automagically’ bij elkaar schrapen, het integreren en het correleren van data uit verschillende bronnen.
 
Volgens Kaushik worden er veel nietszeggende cijfers en KPI’s gebruikt, zoals aantal visitors en pageviews. Het marketingvak en de marketingkanalen zijn veranderd. Het is belangrijk om na te gaan wat de verschillende kanalen uniek maakt.

Het grote voordeel van Twitter, is dat je boodschap eenvoudig versterkt kan worden en, door retweets, naar een veel groter publiek verspreid kan worden dan alleen je ‘followers’. Retweetist is een tool die dit zogenaamde ‘ripple’-effect, of doorkabbeleffect meet. Het doel van een blog is invloed uitoefenen op lezers. Een interessante metric in dit geval, zijn niet pageviews, maar de conversatieratio; hoeveel reacties zijn er op een blog post?
 
Tenslotte liet Googles analytics-expert aantal interessante, gratis, hulpmiddelen de revue passeren waar hij zelf zeer enthousiast over is:

  • Percent Mobile is een tool die uitgebreide rapportage bied over het mobiele verkeer op de website,
  • StatsIt is een analytics tool met een aantal interessante features, zoals forecasting en zeer uitgebreide mogelijkheden om allerlei typen doelen in te stellen, en
  • Brizzly geeft onder andere intelligente samenvattingen van Tweets, het geeft in enkele zinnen weer waarom een bepaald onderwerp populair is.

René Nijhuis, Netsociety

"Hoe nieuwe media inzetten in marketingmix?"

Verder uit Avinash’ presentatie: Alle nieuwe mediavormen hebben hun eigen succes-metrieken. Wil je je eigen succes meten dan moet je die allemaal meenemen in je evaluatie. Veel geluk dus bij het scrapen, downloaden, integreren, correleren en het berekenen van je engagement, bereik, snelheid en de kracht van je netwerk! Er is niet 1 tool die dat allemaal even voor je kan doen.

(Mediadistributie versnippert, meetmogelijkheden ook)
Net als 15 jaar geleden toen veel bedrijven inzagen dat ze ‘iets met online moesten’ en prompt hun brochures inclusief telefoon- en faxnummer online zetten zijn bedrijven nu sterk zoekend naar hoe ze al die nieuwe media moeten meenemen in hun marketingmix. Vaak worden daarbij nog de traditionele succesmetrics op deze nieuwe media geprojecteerd en die projecten zijn daarmee gedoemd te mislukken.

Bij Lollapalooza,  een Amerikaanse site waar onder meer concerttickets worden verkocht, zijn ze de uitdaging aangegaan met behulp van Corey Kobergs bureau. Ze hebben niet alleen links geplaatst op hun site naar alle sociale media, maar ook gezorgd dat het effect daarvan meetbaar was. Niet alleen hoe vaak de button naar Twitter werd aangeklikt, maar ook hoeveel van de ontvangers van die Tweets doorklikten naar de site en bovendien. Met behulp van Retweetist bijgehouden hoe vaak die Tweets werden doorgestuurd aan andere gebruikers. Daarmee werd niet alleen de engagement gemeten van de bezoekers, maar ook die van vrienden van die bezoekers en daarmee werd het olievlekeffect meetbaar gemaakt.

Anemone Romme, Tribal IM

"Kleine analytics-spelers veranderen de wereld"
 
Googles Analytics-specialist roept op tot kritische beschouwing. "We gebruiken nog teveel domme (algemene) cijfers die geen concrete acties kunnen uitlokken, zoals het aantal paginaweergaves per bezoek, de gemiddelde bouncerate of de top 5 door bezoekers gebruikte browsers. Wat dat betreft zitten we nog steeds op het ‘HITS-niveau’: How Idiots Track Succes. Vraag je altijd af: wat betekent dit cijfer?

Kleine spelers op web analytics gebied gaan onze wereld veranderen. Deze spelers zijn dermate flexibel en innoverend dat ze ons vooruit zullen brengen in de smart metrics die we nodig hebben (enkele voorbeelden). Veel smart metrics zijn momenteel namelijk niet te achterhalen door de grote jongens. Denk aan Omniture, Coremetrics en Google Analytics. Deze partijen te log en traag zijn. Zorg er daarom voor dat je je basis tool aanvult met deze kleine spelers".

Deel dit bericht

1 Reactie

Martijn van Vreeden

Leuk om dit terug te lezen als medebezoeker. Ik ben met name benieuwd naar de nieuwe tools die uiteindelijk boven komen drijven. Door de innovatie door kleine spelers zal het een uitdaging worden om alle data te aggregeren om er zo het meeste uit te halen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond