Deel dit artikel
-

Miljoenhuizen.nl met sluiting bedreigd

Een particulier gebiedt via een advocaat het hostingbedrijf van Miljoenhuizen.nl om de huizensite te sluiten. Het online publiceren van vroegere verkoopprijzen van woningen in combinatie met een huisadres is een schending van de privacy. Dat stelt privacywaakhond CBP.

In eerste instantie leek het nog een lachwekkende kwestie, de strijd tegen publicatie van woningprijzen door een particulier in Schiedam. De eigenaar van Miljoenhuizen.nl, Nico Schoonderwoerd, plaatste verzoeken tot verwijdering vrolijk op de pagina van de woning als reactie. Zes weken, veel juridische correspondentie verder en vragen van Emerce.nl bij het College Bescherming Persoonsgegevens brengen de klachten tot een serieuze zaak.

Hostingbedrijf QDC heeft Miljoenhuizen.nl de wacht aangezegd. De uitleg: "Na verschillende klachten te hebben ontvangen over het ticketsysteem op de website miljoenhuizen.nl blijkt na onderzoek dat de verwerking van de gegevens hierin in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het ticketsysteem worden persoonsgegevens publiekelijk beschikbaar gemaakt welke afgeschermd dienen te zijn voor het publiek. Ik wil u vriendelijk doch dringend verzoeken dit ticketsysteem zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor dinsdag 24 maart 2009, zo te beveiligen dat de gegevens niet meer publiekelijk beschikbaar zijn."

Haalt Miljoenhuizen de gewraakte data niet van de site, dan zet QDC de site dinsdag aanstaande offline. Ze handelt volgens de regels van ‘notice and takedown’. Bij een melding van overtreding door een gedupeerde moet de (hosting)provider onderzoeken of die klacht juist is. Vervolgens dient hij de site-eigenaar te waarschuwen. Indien deze geen gevolg geeft aan de eis om data te verwijderen, mag de hoster de site offline halen.

Het ging om een woning in Schiedam die te koop stond. Deze bleek onverkoopbaar en werd in augustus 2008 wederom op de markt gebracht.

De eerste advocaat van deze bewoner gaf de zaak uit handen. De tweede, Moree Gelderblom uit Rotterdam, krijgt Miljoenhuizen uiteindelijk op de knieën.

In de brief aan Schoonderwoerd zegt Moree Gelderblom dat de verkoopprijs een gegeven is ‘omtrent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.’ Immers, op eenvoudige wijze is te achterhalen dat de woning van de bewuste bewoner is.

Daarbij komt dat de bewoner in kwestie ‘anders dan anderen’ wordt behandeld. Van andere woningen in de straat en buurt zijn geen verkoopprijzen vermeld op Miljoenhuizen, betoogt de advocaat.

Dat laatste is onjuist volgens Schoonderwoerd: in het archief van Miljoenhuizen staan acht woningen in de bewuste straat in Schiedam die sinds juni 2005, toen Miljoenhuizen is begonnen, publiek te koop hebben gestaan op websites. "Het verschil tussen de woning van de client van de advocaat en de andere woningen is dat de andere momenteel niet te koop staan en logischerwijze ook niet tussen het koopaanbod vermeld staan. In totaal bevat de database van Miljoenhuizen bijna 1 miljoen woningen met prijsgeschiedenis; ofwel de woning van de huiseigenaar in deze zaak wordt behandeld als elke andere woning".

Waar het Schoonderwoerd echter om gaat is dat het een economisch gegeven is en geen persoonsgegeven: "Moree Gelderblom vergelijkt de vermelding van de prijsgeschiedenis met de vermelding van een telefoonnummer. Die vergelijking is onjuist. De prijsgeschiedenis heeft een economisch nut voor de bezoeker van Miljoenhuizen. Hierdoor kan beter worden beoordeeld hoe een woning in de markt ligt. Niet vergeten moet worden dat de verkoper zelf het initiatief heeft genomen om de woningadvertentie en dus de prijs op internet te zetten."

Volgens Schoonderwoerd is het de bewoner niet te doen om schending van zijn privacy maar schade voor zijn onderhandelingspositie met potentiële kopers. "Dat is een economisch verhaal."

Het CBP doet geen specifieke uitspraak over Miljoenhuizen. Er liggen nog stapels ander werk op de privacywaakhond te wachten. Ze reageert wel in algemene termen.

De woordvoerster van het CBP: "In combinatie met een adres is een verkoopprijs een persoonsgegeven. Er is sprake van direct en indirect identificerende gegevens. Het bekendste direct identificerende gegeven is de combinatie van voor- en achternaam. De bekendste indirect identificerende gegevens zijn (e-mail)adres, telefoonnummer, kenteken en de combinatie postcode/huisnummer. Andere indirect identificerende gegevens zijn gegevens over iemands eigenschappen, opvattingen of gedragingen, waarmee die persoon wordt onderscheiden van andere personen. Voor een indirect identificerend persoonsgegeven is, is van belang of de identiteit van de persoon er redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, mee kan worden vastgesteld".

Maar waarom mag het Kadaster, dat openbaar is en veel verder gaat dan Miljoenhuizen, wel ongemoeid zijn gang gaan?. Schoonderwoerd: "Het Kadaster publiceert informatie die nog niet eerder openbaar gemaakt is, namelijk de gegevens van de nieuwe eigenaar en de transactieprijs. Miljoenhuizen publiceert alleen reeds gepubliceerde gegevens".

De woordvoerster van het CBP reageert: "Dat kun je niet zomaar met elkaar vergelijken. In de Kadasterwet is bepaald dat het Kadaster een openbaar register is. Dit betekent dat er een grondslag is onder artikel 8c van de Wet Bescherming Persoonsgegevens: de gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen".

Artikel 8 zegt dat er wettelijke grondslag moet zijn voor verwerking van persoonsgegevens, zoals een ‘gerechtvaardigd belang’ en dat het CBP ‘toestemming’ kan verlenen voor het verzamelen en publiceren van persoonsgegevens.

Het CBP verwijst ook naar artikel 8f uit de wet. Daar in staat dat verwerking van persoonsgegevens is toegestaan als er een ‘gerechtvaardigd belang’ van de verantwoordelijke. In dit geval zou de afweging moeten worden gemaakt of het een gerechtvaardigd belang is van huizensites om prijzen van woningen met adressen te publiceren.

Daarover zou Miljoenhuizen, met andere partijen die markten transparant willen maken, met het CBP aan de slag moeten. In dit concrete geval echter staat Miljoenhuizen voor het blok.

Foto: netan (cc)

Deel dit bericht

6 Reacties

Joop Lemmens

Nederland op z'n smalst. Maar soms moeten dit soort discussies schijnbaar gevoerd worden in Nederland. Miljoenhuizen staat overigens in dit geval niet alleen. Het heeft ook effect op een aantal ander soortgelijke sites. Iets is een probleem zodra je het op kunt lossen Alleen de verkoper van de woning kan voor de markt een reeele waarde vragen voor een woning. Aleen de verkoper kan het door hemzelf veroorzaakte probleem oplossen. Zijn publiekelijk bekend gemaakte waarden worden vermeld en daar is geen woord aan gelogen.Het CBP heeft krachtens wet de bevoegdheid te oordelen of gegevensverzamelen mag. Toch zal ook het CBP die wet soepel uit moeten voeren. Ook het CBP mag vrijheden (het recht op informatie) niet inperken.Het CBP zoekt naar een belang om de gegevens te verzamelen en te publiceren. Het mag duidelijk zijn dat alle makelaarssites alleen maar informatie verschaffen vanuit verkopende partijen. Er is geen enkele partij die zo objectief mogelijke informatie voor kopers kan verschaffen. Zodra kopers niet meer afhankelijk zijn van gekleurde informatie van verkopende partijen maar ook objectieve informatie kan krijgen via anderen dan juig ik dit toe. De verkopers moeten er denk ik nog even aan wennen. Volgens mij hebben verkopende makelaars zelf ook een eigen database met historische vraagprijzen. Of ze deze wel of niet publiceren maakt in dit geval niet uit. Ook die database kan dan niet meer.Het zou zeer slecht zijn als het verstrekken van objectieve betrouwbare informatie inzake huizen die te koop staan slechts voorbehouden is aan het Kadaster en (verkopende) makelaars. De huizenmarkt moet worden losgetrokken. Dat doe je niet door beperkende maatregelen. De kopers zijn de allerbelangrijkste mensen. Steun de belangen van die personen en laat de markt de rest doen 

Hans Veen

Het world wide web is ontwikkeld om informatie aan elkaar te koppelen. Als jij privacy informatie op 1 website zet en het later ook op een andere website zet gekoppeld aan ander soortige informatie dan moet je niet verbaasd staan te kijken dat mensen of webservices die data aan elkaar koppelt. Wanneer je je naam post op Hyves maar niet je telefoonnummer en je hebt een advertentie geplaatst op Marktplaats.nl met dezelfde naam dan kan iedereen op Hyves die hier over nadenkt jouw telefoonnummer en adres vinden op marktplaats. Moet je dit ook tegen houden? Uiteraard kun je je afvragen of er webservices mogen zijn die bewust deze informatie koppelen van andere bronnen. Maar als we dat gaan verbieden dan moeten we ook diensten als Google verbieden…

Kees van Geel

Miljoenhuizen bewijst een dienst aan particulieren en is een geweldig instrument om onderhandelingen in te gaan! Alle informatie op makelaarssites is gekleurd en geeft slechts een kant van het verhaal, namelijk de kant die de verkoper wil laten zien. Informatie die voor de koper van belang is zou dan niet mogen? Het moge duidelijk zijn dat iemand vindt dat zijn financieel belang wordt geschaadt. Maar hoe zit het met het belang van de huizenkoper? Als je praat over een gerechtvaardigt belang voor een huizenkoper is daar hier wel sprake van lijkt me! Een objectieve site met informatie over te koop staande huizen is wellicht voor sommige verkopers niet prettig, maar zeer nodig. 

Pauline

Geachte lezers, Het gaat niet eens zo zeer om het feit dat gegevens op de site van miljoenhuizen.nl worden vermeld, echter meer het feit dat de eigenaar van deze site (Nico Schoonderwoerd) gewoon al je verzoeken om iets te verwijderen of andere opmerkingen vrolijk op de site naast je woning plaatst zodat heel Nederland alle aan hem persoonlijk gerichte brieven kan lezen!  Ze beweren dan dat alle mails wel degelijk vantevoren gelezen worden alvorens deze op de site naast of onder je woning worden geplaatst, echter als je kijkt bij onze woning te Houten wordt duidelijk dat ze alles klakkeloos maar op de site plaatsen, er niet bij nadenkend of dit uberhaupt wel thuishoort op de site en of dit wel of niet schadelijk is voor de verkoop van een woning. (een normaal goed bedrijf handelt zijn post normaal persoonlijk af en gaat dit niet openbaar publiceren!) En als je vele verzoeken indient om de mails te verwijderen weigeren ze dit, omdat ze hun bronnen zogenaamd goed checken en alles vantevoren lezen. Ze zijn ook niet op een andere manier via de site miljoenhuizen.nl te bereiken. Nu na maanden en vele boosheid en schade later sturen ze dan uiteindelijk (nadat er reeds een jurist is benaderd) een e-mail adres via welke je zou kunnen bereiken. (een lachertje!) Werkelijk een waardeloze site en de eigenaar Nico Schoonderwoerd wekt willens en wetens zeer veel boosheid bij huiseigenaren op, door op zo'n gewetensloze manier te werk te gaan welke bij veel huiseigenaren schade toebrengt.  

polllllg

ik heb mijn huis uit de verkoop gehaald en miljoenhuizen weigert het van de website te halen,zonder mijn toestemming is dit op hun site geplaatst.weet iemand hoe ik het eraf krijg.eemnesserweg 41 blaricu

Thomas

Ik heb in 2011 mijn huis via MHVIZ 3 maanden te koop aangeboden. Daarna is deze advertentie ook ZONDER MIJN TOESTEMMING op miljoenhuizen.nl verschenen.
Ik heb nu ca. 100 verzoeken ingediend om deze advertentie te verwijderen omdat het huis reeds 4 jaar niet meer te koop is. Zonder resultaat !!!
Wat kan ik doen om deze advertentie verwijderd te krijgen ?
Na wat op internet gezocht te hebben zie ik wel dat de eigenaar van deze website (Nico Schoonderwoerd of iets dergelijks) het niet zo nauw neemt met regels en wetgeving.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond