Deel dit artikel
-

Newcademy-cursisten trekken aan bel – Pieterman wil Newconomy-aandelen verkopen

De studenten van de Newcademy hebben bij het management van Newconomy aan de bel getrokken. Zes van de twaalf in december afgestudeerden hebben nog geen baan binnen het netwerk. Lukt dit niet, dan zullen ze het cursusgeld – 30.000 gulden – moeten terugbetalen. Newconomy betaalt de studenten nu een maand langer door.

Voor de zes is inderdaad nog geen baan gevonden, bevestigt woordvoerder Peerke Anink. "Maar het heeft de volle aandacht van het management. We betalen de cursisten nog een maand door, om in die tussentijd een baan te vinden." En als dat niet lukt? "Dan zullen ze de 30.000 gulden moeten terugbetalen."

Op zich zijn er voldoende vacatures binnen het netwerk, zegt Paul Thuis, dean van de opleiding. "Maar december is een lastige maand om zoiets rond te krijgen. Het gaat om managementfuncties, en die krijg je niet binnen een middag rond." Newcademy zal actiever meezoeken, zegt Thuis. Intussen krijgen de cursisten in januari doorbetaald.

De zes die wel een baan vonden, komen bij verschillende bedrijven terecht. Menno Kenter wordt de nieuwe COO van BuyOnline, de huidige CEO Robert Poorter zal zich bezig houden met de internationalisering van het bedrijf. Anderen worden internationaal marketing manager bij Pango Systems en manager operationele zaken bij Macropolis. Eén student gaat naar de afdeling Business Acceleration van Newconomy, en de laatste twee gaan onderzoeken hoe de Newcademy commercieel geëxploiteerd kan worden.

Newconomy-aandeel opnieuw onder druk

Weer dreigt een groot-aandeelhouder zijn Newconomy-aandelen te verkopen. Oud Wish-eigenaar Jakob Pieterman wil zijn pakket, dat drie procent van Newconomy vertegenwoordigt, in februari verkopen. Hoe de investeerder het resterende bedrag van de achttien miljoen euro aan Pieterman zal betalen, weet Newconomy nog niet.

Femdeweek sprak met Pieterman over zijn aandeel, maar daar Newconomy beursgenoteerd is, mag Pieterman niet teveel loslaten. Omdat er een afspraak bestaat dat Wish wordt verkocht voor de prijs waarop het vorig jaar is gewaardeerd (honderd miljoen gulden), krijgt Pieterman voor de 43,5 procent van Wish achttien miljoen euro. Over vijf weken verloopt het verkoopverbod van het eerste deel van 875.000 aandelen.
Daarnaast zal Newconomy in mei nog een deel moeten uitbetalen. De investeerder mag kiezen of dat in contanten of in aandelen gebeurt. Op dit moment zou uitbetaling in aandelen logisch lijken, gezien de financiële situatie van Newconomy, maar volgens CCO Ruud Smeets zijn exits van andere deelnemingen voor die tijd niet ondenkbaar. Hoe de betaling zal geschieden wordt pas later bekend, laat woordvoerder Peerke Anink weten. Als er in aandelen betaald zal worden, dan zullen de huidige aandeelhouders een verwatering van hun aandeel zien, Pieterman krijgt dan ruim elf procent van Newconomy in handen.

Eerder verkocht Tie-directeur Dick Raman al een flink aandelenpakket. In mei is overigens ook de lock-up voor de andere aandeelhouders voorbij.

Newconomy startte in 1998 met een 7,5 procent belang in Wish. In februari 2000 vergrootte Newconomy haar belang tot 56,5 procent, waarvoor vijftig miljoen gulden in contanten werd betaald. De resterende aandelen van Pieterman gaan over de toonbank voor achttien miljoen euro.

Deel dit bericht

17 Reacties

marc wille

Wellicht is het in dit kader interessant om te weten dat ook van de eerste lichting Newcademy het aantal mensen dat uiteindelijk buiten het Newconomy netwerk terecht is gekomen groter is dan in eerste instantie door Newconomy gecommuniceerd is. Zelf ben ik daar een van. De beloftes waarmee Newcademy de cursisten lokt lijken holle praatjes te zijn. Ook al worden er geen keiharde garanties gegeven, mensen stappen wel in met een zeker verwachtingspatroon en dan is de ontgoocheling groot als de opleiding te wensen overlaat en de leuke posities niet voor het oprapen liggen.Verder kan de Newcademy kan toch wel als zeer prijzig worden beschouwd voor wat men er voor terug krijgt. Ik geloof er -om begrijpelijke redenen- dan ook niks van dat die cursisten allemaal zo maar deze som gaan terugbetalen. De Newcademy lijkt van meet af aan als doel te hebben gehad beurs-analisten het aandeel Newconomy een hogere waardering toe te laten kennen.Ik wens de zes 'overgebleven' cursisten alle sterkte toe de komende tijd. Jullie kunnen me altijd mailen, wellicht kunnen we samen iets ondernemen. Marc Wille

Pieter Roozenboom

Beste Marc, Ik wil toch even reageren op jouw opmerking dat de beloftes waarmee Newcademy de cursisten lokt holle praatjes te lijken te zijn. Inderdaad worden er geen harde garanties op banen in het netwerk gegeven bij aanvang van de Newcademy. De belofte die gedaan wordt is dat iedereen tegen salaris een introductie in de internet-ecenomie krijgt en mogelijkheid heeft het netwerk van Newconomy te leren kennen middels projecten. Het is daarbij aan jezelf om een keuze te maken voor een uiteindelijke baan binnen of buiten het netwerk. Volgens mij heb jij twee keer de mogelijkheid gehad jezelf te bewijzen bij een netwerk-partner waarbij twee keer het project vroegtijdig is beëindigd. Je krijgt mogelijkheden, je moet ze echter wel zelf aanpakken. Je mede-newcademist Pieter Roozenboom

Paul Thuis (Dean Newcademy)

Over het Newcademy opleidingsprogramma is er altijd het volgende gecommuniceerd (hierna letterlijke gekopieerd van de {website van de Newcademy ; http://www.newconomy.com/newcademy/voorwaarden.html }):"De New Manager i.o. ontvangt een 'beperkt' salaris, NLG 6000,- bruto per maand en krijgt gedurende die periode, indien noodzakelijk, de beschikking over een eenvoudige lease-auto. Hij is voor het volgen van dit programma in principe na afloop een bedrag van NLG 30.000,- verschuldigd, dat door Newconomy wordt geleend. Deze lening vervalt als de New Manager na de cursusperiode van vier maanden minstens anderhalf jaar bij Newconomy of een van haar partners heeft gewerkt. Is dit niet het geval, dan moet de lening (naar rato) in een periode van drie jaar terugbetaald worden."Er is dan ook nooit een baangarantie gesuggereerd en wordt er ook van de Newcademisten zelf verwacht dat ze actief zoeken. Als reactie op de volgende zinsnede: "Verder kan de Newcademy kan toch wel als zeer prijzig worden beschouwd voor wat men er voor terug krijgt", moet het volgende gezegd worden:Tijdens de opleidingsperiode van 6 maanden ontvangt een cursist dus het volgende:- een salaris (zes maanden x NLG. 6000,= bruto per maand, dus met een totaalsalaris van NLG. 36.000,= bruto),- een lease-auto (een aantal maanden x NLG 1150,= per maand),- een substantiële bijdrage door Newconomy aan de Silicon Valley studiereis,- andere emolumenten (zoals gebruik laptop, mobiele telefoon)- de cursus inclusief de huur lesruimte, lunch, cursusmaterialen en de vele docenten.Gezien het voorgaande vertegenwoordigt dit pakket dus een waarde die hoger ligt dan NLG 30.000,=. Voor verdere informatie en voorwaarden over het Newcademy opleidingsprogramma, zie http://www.newcademy.com Paul ThuisDean of Newcademy

marco van veen

Ik kan de mening van Marc absoluut niet onderschrijven. Zelf ben ik een van de personen uit de huidige groep Newcademisten die momenteel nog druk bezig is met de diverse opties binnen het Newconomy netwerk. Functies waar Newcademisten over het algemeen voor in aanmerking komen (zie mijn collega's die al een baan hebben en Newcademy.nl) vragen een gedegen afweging van beide zijden. De periode waarin wij effectief gesprekken hebben kunnen voeren is met name door de feestmaand december beperkt geweest. Het is daarom juist vanuit Newconomy een zeer genereus gebaar om ook de maand januari ons de tools te geven alsnog die gesprekken zonder tijddruk af te laten ronden. De kritiek mbt de inhoud van de opleiding moet ik echter in het geheel tegenspreken. De opleiding voldoet in mijn optiek zeker wel aan de verwachtingen. De kosten die hier zogenaamd tegenover staan zijn een schijntje van wat hier voor in de commerciële trainings wereld neergeteld zou moeten worden. Vergeet niet dat de studenten ook een salaris (Fl. 6000,- per maand)hebben gekregen, een hele batterij aan professionals hebben aangehoord en een bezoek hebben gebracht aan Silicon Valley. Deze materiele tegenprestaties vallen echter nog in het niet bij de contacten die ik hierbij persoonlijk heb opgedaan. Met name deze toegevoegde waarde, die mijns inziens uniek is, valt niet in waarde uit te drukken. Helaas lijkt de reactie van Marc meer op stemmingmakerij en lijkt persoonlijke rancune. Helaas geeft het geen reëel beeld van de werkelijkheid zoals ik die ervaren heb. Ook hierbij geldt helaas dat initiatieven als deze, die boven het spreekwoordelijke maaiveld komen de nodige tegenwind kunnen verwachten.

Robbert Jansen & Marc van Wijk

In onze optiek hebben de overgebleven cursisten van de Newcademy de toegewenste sterkte van de heer Wille niet nodig. Ondergetekenden hebben de afgelopen 4 maanden het Newcademy traject doorlopen en zijn in het algemeen zeer te spreken over de bijgebrachte kennis, vaardigheden en opgedane contacten. Het lijkt ons overigens nog wat te vroeg om te oordelen over het aantal Newcademisten dat uiteindelijk binnen het netwerk belandt. Niemand hoeft zich zorgen te maken om een baan, want door de opleiding is onze marktpositie aanzienlijk verbeterd. Wij zijn overigens benieuwd welke management opleiding van 4 maanden een acceptabel salaris, lease auto, laptop en telefoon ter beschikking stelt. Is f 30.000 dan nog steeds een hoog bedrag?

Ebru Umar (newcademist 2de lichting)

De Newcademy pretendeert geenszins een "academische" opleiding te zijn maar biedt de deelnemers precies wat ze communiceert: een praktijk gerichte kennismaking met internet en de diverse ebusiness activiteiten van het netwerk en sleutelfiguren en -activiteiten daar buiten. Deelnemers kiezen ervoor om hun goedlopende carriere bij de diverse multinationals op te geven, ieder heeft hiervoor zijn eigen reden. Een baangarantie binnen het netwerk wordt niet geboden, maar de kans dat de deelnemers daar wel terecht komen, is er en is vrij groot ook. Er zijn immers talrijke vacatures binnen het netwerk. Het is aan de deelnemer zelf om in te gaan op de mogelijkheden binnen het netwerk, danwel een geschiktere functie elders te vinden. Het initiatief ligt heel duidelijk bij de cursisten zelf, wat natuurlijk ook vanzelfsprekend is. Banen worden niet zomaar "aangeboden" maar zijn beschikbaar waarbij -zoals overal- beide partijen enthousiast moeten zijn. Het cursus geld is een absoluut Nederlandse centenkwestie: 30K is natuurlijk niet weinig, en kortzichtigheid is ons allen niet vreemd. Mits je binnen het netwerk blijft werken, hoef je dit geld niet terug te betalen. Kies je ervoor om elders te werken omdat je daar beter je ei kwijt kunt, is dat -hoogstwaarschijnlijk- voor alle partijen een betere oplossing. Onder bepaalde voorwaarden moet dan binnen een erg redelijke termijn het cursusgeld terugbetaald worden. Schoppen is erg makkelijk, verantwoordelijkheid voor je eigen daden nemen des te moeilijker. Niemand wordt gedwongen om deel te nemen aan de Newcademy, de internet branche is volop in ontwikkeling en daar hoort onzekerheid bij. Kun je dat niet aan, blijf dan zitten waar je zit.

Ruud Smeets

Graag wil ik ingaan op de feitelijke onjuistheden in het stuk dat over Pieterman gaat. 1. Pieterman KAN in februari aandelen verkopen, er is nergens gezegd dat hij dat ook ZAL doen.2. De lock-up van een grote groep andere aandeelhouders is in oktober 2000 al afgelopen. verder wil ik opmerken dat het bij beursgenoteerde bedrijven nou eenmaal zo is dat mensen aandelen KUNNEN kopen en verkopen en dat dat ook levendig gebeurd iedere dag. Indien er grote pakketten verkocht moeten worden in kleinere beursfondsen gebeurd dat vaak buiten de markt om (onderhands) aan een financiele instelling zodat er geen of weinig koersdruk ontstaat.

karin kreber

Zoals bekend is netwerking van groot belang en een must binnen de internet branche! Hierbij reageer ik op de ontevreden 1e newcademist Marc Wille, die blijkbaar voorkeur geeft aan communiceren via de pers dan met Newconomy zelf. Dit zegt, vind ik, al genoeg over de persoon in kwestie met betrekking tot het creëren en aangaan van kansen binnen de opleiding van Newcademy.

Diederik Bijlsma

Ten tijde van het opzetten van de Newcademy was de marktsituatie beter en daarmee de behoefte aan gekwalificeerd management potentieel groter dan in de huidige situatie. In mijn specifieke geval (1e lichting maar pas afgezwaaid in december) waren er ondanks deze marktverandering diverse functies beschikbaar binnen het netwerk. Dat ik toch gekozen heb voor een positie buiten het netwerk is een persoonlijke keuze geweest geenszins gedwongen door "omstandigheden" binnen het netwerk. De Hfl 30.000 zijn daarnaast naar mijn gevoel ook welbesteed; het verschil zit in de wijze dat je de opleiding voor jezelf laat werken (actieve approach) tov een meer passieve houding. Alleen het door de opleiding beschikbare netwerk is mijn inziens Hfl 30.000 waard. Ik sta dan ook 100% achter mijn toenmalige keuze voor Newcademy.

marc wille

Dit zijn wel erg eenstemmige reacties, een beetje te zelfs. Niet verwonderlijk, omdat ze zijn opgezet door het management van Newconomy. Voorts, kan niemand mij wijsmaken dat degene die per 1 februari zonder baan binnen het netwerk zitten, met plezier die 30.000 gulden willen neerleggen. Alleen deze mensen hoor je niet want die laveren op dit moment nog tussen hoop en vrees.

Rene Scholte

Newconomy steekt veel geld in projecten die propvol ambities zitten, van enige kruisbestuiving lijkt wel sprake maar het doel is reeds voorbij geschoten. Opgeleiden gaan elders hun heil zoeken of komen helemaal niet aan de bak (?, iets met kwaliteits-capaciteit te maken misschien?) en bedrijven onder de Newconomy paraplu lopen niet over van daadkracht als het gaat om samenwerking.In het begin van onze start (ik noem bewust ons bedrijf niet want ik ben hier niet uit op business) hebben we aangeklopt bij Newconomy maar zelfs tot een persoonlijk gesprek mocht het niet komen, gewoon nul reactie. Nu dat we op eigen benen en houtje het toch gered hebben misschien maar beter ook als ik zo alle perikelen en de dalende beurskoers van Newconomy zie. Een bedrijf als dat van ons zit er nog steeds niet tussen bij Newconomy terwijl wij een van de belangrijkste aspecten beheersen om van de eerste stappen op Internet ook snel een succes te maken. René Scholte

Dre Andersen

Wat een zielige jongeman die Marc Wille. Ik kan wel begrijpen dat iemand zoals hij geen enkele kans maakt op een topjob bij welk bedrijf dan ook. Absoluut geen stijl. De reacties van de rest van die gasten laat wel zien dat Wille helemaal alleen staat in zijn kritiek en dat de rest wel klasse heeft. In ieder geval is Newconomy er in geslaagd een groep te maken van die Newcademisten. Wellicht alleen in het vervolg iets beter selecteren zodat dit soort rare sujetten er in een vroegtijdig stadium uitgefilterd kan worden.

Wilco van Kasteren

Even voor de duidelijkheid.Als je begint als newcadamist is geen garantie voor een job afgegeven. De mogelijkheid die voor een club mensen wordt gecreëerd om van bricks naar clicks te gaan is dus een vrije keuze. Met de emolumenten en de kans die je krijgt, is laveren tussen hoop en vrees dus helemaal niet nodig, gezien de kansen die ook buiten het netwerk liggen. Als je je eigen netwerkskills niet hebt ontwikkeld en op arrogante en afbrandende wijze dit soort initiatieven beoordeeld, zegt dat meer iets over de persoon Marc dan over het initiatief newcademy.Mochten van de club "zittenblijvers" werkelijk mensen niet aan de slag komen dan ligt dit dat wel aan de newcadamy selectieprocedure. Men had moeten inschalen dat deze mensen wachten op pappa voordat ze een stap zetten, daar is in deze markt geen plaats en geen tijd voor. Geen afwachters maar initiatiefrijke ondernemende individuen, daarmee zal de koppeling tussen de klassieke en nieuwe economie zeker succesvol en winstgevend worden. Ook de nieuwe lichting wens ik veel succes! W. "geen newcademist" van Kasteren

marc wille

Beste Dre,Als je niet alles weet is het wellicht verstandiger om niet te reageren.

Jan Gerbertsen

Het lijkt erop dat de top van New-Academy 'eensgezind' de geruchten de kop in probeert te drukken. Soms is zwijgen beter.

Pepita

Toen ik jaren geleden studeerde, deed ik dat aan een instituut dat als eerste regels in het reglement had dat de student niets mocht doen om de goede naam van de opleiding in gevaar te brengen. Misschien is dat een idee voor Newacademy, want de manier waarop hier de was – al dan niet vies – buiten gehangen wordt, vind ik weinig professioneel en weinig doordacht. Misschien is het lesonderdeel brandmanagement en pr een leuke toevoeging voor het programma?

Marc Wille

Nu ruim 5 jaar later is het wellicht leuk om te weten dat uiteindelijk geen of bijna geen van de Newcademy cursisten van toen die 30.000 gulden heeft betaald. Jammer dat die mensen niet de ballen hebben/hadden om dat nog even hier te vermelden. Daarom doe ik het maar.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond