Deel dit artikel
-

Platenmaatschappijen tegen legalisering podcasts

De Nederlandse platenmaatschappijen zien na overleg af van een gezamenlijke podcastlicensie. Podcasters die muziek willen draaien zullen daarvoor voor elk liedje afzonderlijk toestemming moeten vragen aan de betrokken platenmaatschappij.

Een voorlopig contract om de auteursrechten af te dekken voor podcasters is voorlopig van de baan. De twee muziekrechtenorganisaties, NVPI en SENA, werkten de afgelopen maanden aan een oplossing voor de downloadbare radioprogramma’s, maar de platenmaatschappijen zien het uiteindelijk toch niet zitten.

“Een regeling voor podcast komt er niet. De reden is dat de platenmaatschappijen het niet wenselijk vinden als alle particuliere podcasts op een hoop worden gegooid. Er bestaat te veel weerstand tegen bij onze achterban”, zegt NVPI-woordvoerder Wouter Rutten. Dat de muziek die tijdens podcasts wordt gedraaid downloadbaar en kopieerbaar is, is volgens hem het grootste bezwaar van de muziekindustrie. “Er zit ook een component van verveelvoudiging in. Je kan gemakkelijk een kopie maken.”

Volgens Rutten willen de Nederlandse platenmaatschappijen podcasts wel toestaan als ze gebruikmaken van digital rights management. “Platenmaatschappijen willen wel een regeling als podcasters in hun bestanden DRM-technieken gebruiken die aan de kopieerbaarheid eisen stellen. Maar DRM-technieken zijn nu nog niet goed genoeg. Een tweede reden is dat we vinden dat we de podcasters geld moeten vragen op basis van hun populariteit en niet één bedrag voor alle podcasts. We willen niet dat alle podcasters hetzelfde zouden betalen ongeacht het gebruik,” aldus Wouter Rutten.

De NVPI (Nederlandse Vereniging voor producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers) vertegenwoordigt de platenmaatschappijen. De SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten) behartigt de belangen van uitvoerend kunstenaars en platenproducenten. De SENA regelt nu al de rechten voor webradio. Voor bestaande radioprogramma’s die ook een podcast hebben wordt nog gewerkt aan een oplossing.

De NVPI en de SENA werkten gezamenlijk aan de tekst van een podcastlicensie. Daarmee zouden alle auteursrechten rond podcasting zijn afgedekt. De Buma/Stemra, de auteursrechtenorganisatie voor componisten en tekstdichters, heeft immers al sinds deze zomer een tijdelijke regeling voor podcasts. Niet-commerciele podcasters moeten 35 euro per maand betalen. Die regeling blijft een ’voorlopig’ karakter houden.
Eerst was het de bedoeling dat in oktober een proef met een aantal Nederlandse podcasters zou beginnen. Die test komt er nu volgens Rutten niet meer.

Deel dit bericht

23 Reacties

Roelf Sluman

Kortzichtigheid ten top, en een totaal gebrek aan visie bij de platenmaatschappijen. Voor wie is dit goed? Niet voor de luisteraars, niet voor de artiesten, en uiteindelijk dus ook niet voor de platenmaatschappijen. Er zijn legio manieren om de belangen van artiesten en hun platenmaatschappijen in het oog te houden, ook met 'technieken doe niet goed genoeg' zijn. Eenvoudige dingen als lagere bitrates voor muziek, praten door intro's en outtro's en limieten aan de maximale lengte van een gespeeld muziekstuk zijn slechts enkele voorbeelden. Ik ben nog geen luisteraar tegengekomen die een podcast ophaalde omdat-ie in een specifiek muzieknummer was geïnteresseerd. Het gaat hem/haar om de hele show. Hiermee verspeelt de platenindustrie wéér een marketingkanaal. Nu is de NL podcasters-scene nog klein, maar dat blijft niet zo. Podcasting wordt een belangrijk distributiemedium voor content en dat gaat sneller dan wordt gedacht (ons luisteraarsaantal bij Podplaza verdubbelt per maand en onze massamarketing moet nog beginnen). Er is meer dan genoeg "podsafe" muziek beschikbaar die wél kan worden gebruikt. Een iets constructievere houding, in de geest van "laten we eens kijken hoe we hier met z'n allen beter van kunnen worden: artiest, platenmaatschappij en luisteraar"? Blijkbaar onmogelijk in de Nederlandse platenmaatschappijen-wereld…

Carlos

Dat onze Wouter maar spoedig een cursus Internet voor beginners mag gaan volgen. Die man heeft er dus werkelijk niets van begrepen. Downloaden en/of copieren zijn niet illegaal. Er is *ontzettend veel* muziek te downloaden die je vrijelijk mag copieren.Daar komt nog bij dat we erg moe worden van dat gezeur van die maatschappijen, als ze niet voor een fatsoenlijke distributie van hun eigen releases zorgen, dan mogen ze daar de vruchten van plukken. Downloaden en sharen van muziek wordt in veel gevallen aangemoedigd (zie music.download.com), dat je vervolgens die muziek dan niet verder mag versturen of verspreiden is helemaal niet zo logisch. Eenmaal out there is out there, dat weet iedere artiest. Dat is net als wanneer je een TV-programma op video hebt opgenomen en dat dan niet mag laten zien aan je vriendin, die later thuiskomt dan jij of zo. Natuurlijk mag dat. Zeker bij rechtenvrije muziek mag alles, en bij diverse soorten Creative Commons licenses. Als je vervolgens ook nog eens weigert de CD's te persen die ik GRAAG wil kopen, ja, steek het dan maar fijn daar waar het donker is, als muziekindustrieel.

hgoor

Ooit breekt er een tijd aan waarin men terugkijkt op dit soort angsthazerij als de spreekwoordelijke doodsteek van de muziekindustrie in z'n huidige vorm. Ten eerste zijn er onderhand evenveel podcasts als Bloggers dus het controleren op naleving van deze onzin is nagenoeg onmogelijk. Nederland is onderhand het enige land waar je een compensatie betaald voor blanco media ook al gebruik je die niet voor het branden van muziek, maar voor zoiets legitiems als een backup van je harddisk. Waanzin. Het beeld van Hansje Brinkers met zijn vinger in de dijk terwijl achter hem de dam doorgebroken is, doemt hier op. De amusementsindustrie (film is natuurlijk nu al aan de beurt na muziek) heeft geen enkel antwoord op de ontwikkelingen van het internet, net zoals de telecomindustrie worstelt met het spook van gratis telefoon (voip). Tja, bedenk daar maar eens een business model voor.Maar goed, het is begrijpelijk dat men zo lang mogelijk de vinger in de dijk probeert te houden: elke dag dat dit lukt is mooi meegenomen voor ze.

Wouter Rutten

Die constrcutieve houding is er zeker. Het simpele feit dat er geen collectieve licentie is, wil niet zeggen dat er geen toestemming wordt verleend. Integendeel. Alleen dus niet collectief. Wat Tonie helaas verkeerd heeft opgeschreven, is het feit dat het afrekenen door middel van drm niet op basis van de populariteit kan geschieden, maar op basis van daadwerkelijk gebruik. Het lijkt mij niet eerlijk dat je iedereen hetzelfde vraagt ongeacht of hij/zij een of tien tracks gebruikt. En Carlos, ik denk dat ik hele goede cursussen auteursrecht voor beginners kan aanraden. En gelukkig is er veel muziek vrij beschikbaar, ja. Maar dat impliceert niet dat iedereen die muziek schrijft, componeert, uitvoert of produceert dat dan ook maar allemaal vrij moet geven. Dat is en blijft een vrije keuze van de rechthebbende.

wouter rutten

De kop van het artikel over podcasts op http://www.emerce.nl slaat, met alle respect, nergens op.Het impliceert namelijk dat wij, of de platenmaatschappijen, van mening zouden zijn dat podcasts illegaal. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ze zijn volstrekt legaal. Het enige dat niet legaal is, en dat heeft niets met podcasting te maken, is het zonder toestemming aanbieden van muziek (al dan niet om te downloaden). Het enige wat er nu gebeurt, is dat er geen collectieve toestemming wordt verleend voor dat muziekgebruik maar dat podcasters – zoals al langer gebruikelijk – individueel toestemming moeten vragen OF rechtenvrije muziek moeten gebruiken. De redenen daarvoor heb ik aangegeven en zijn zeker niet in het nadeel van de maatschappijen uit te leggen.

Roelf Sluman

@Wouter: Sorry, maar een houding van "individuele podcasters gaan maar stuk voor stuk alle platenmaatschappijen af, want dat is al langer gebruikelijk" kan ik niet constructief noemen. De NVPI en SENA zijn er in mijn optiek juist om dit soort zaken centraal te kunnen afhandelen, in het belang van iedereen. Dus nogmaals: niemand wordt hier beter van. Dat is iets dat de platenmaatschappijen niet lijken te beseffen.

Elger van der Wel

Wouter, hoe is het nu voor mij als podcaster mogelijk om induvidueel toestemming te vragen voor elke plaat die ik draai. Ik maak mijn podcast als hobby en draai bepaalde muziek omdat ik het goed vind en hoop dat andere mensen dat met me eens zijn en de cd kopen. Maar op deze manier wordt het mij gewoon onmogelijk gemaakt om muziek te draaien.  Ik krijg langzaam de scheit van alle regels rondom muziek in dit land. Ik kop al jaren cd's, zo'n 10 per maand. Bijna al het geld wat ik vrij te besteden heb (ik ben student red.) gaat er naar toe. Maar ik mag het niet draaien in mijn podcast, ik moet als ik een mp3 speler kopen een f*cking kopieerheffing betalen omdat andere mensen hun muziek illegaal downloaden. Ik ben er gewoon klaar mee. De cd die ik vanmiddag heb gekocht is mijn laatste. Ik installeer één of ander crapy p2p programma en de hele muziekindustrie en rechthebbende organisaties steken hun muziek… Sorry, ik word hier een beetje boos van 🙂

Gideon M L Klok

Het idee achter DRM is dat je een werkende kluis zou kunnen maken die zo veilig is dat je het bij de kluis krakers in huis zou kunnen bewaren zonder enige risico. Het zal nooit werken! Zoals Microsoft in hun Darknet paper als eens hebben aangetoond zal DRM nooit het door de uitgeverijen gewenste resultaat hebben. Die is bekende informatie en de vraag wordt dan waarom ze het toch nog steeds willen hebben?  DRM is in wezen het gevecht van een bedreigde sector tegen de vooruitgang van de technologie. Als we er aan toegeven dan geven we de macht over innovatie en creativiteit in de handen van een aantal directeuren die we met geen mogelijkheid kunnen controleren of weg kunnen stemmen. Stel je voor als de paard-en-wagen sector aan het begin van deze eeuw de eis zou stellen dat voor elke verkochte liter olie zij een euro zouden krijgen (heffing op cd's) en dat zij mochten bepalen wat voor wegen er gebouwd zouden worden en wat de maximum snelheid zou zijn van de auto (drm)? Darknet paper: http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/msdrm/darknet.htm  Zie ook: http://www.darknet.com/ http://www.boingboing.net/2004/12/29/cory_responds_to_wir.html

Fred Zelders

Platenmaatschappijen zijn ontstaan bij de gratie van het feit dat de distributie voor muziek op dragers in handen was van enkelingen. Dat is nu heel snel in het nadeel van de platenmaatschappijen aan het veranderen. Met de komst van internet, slimme coderingstechnieken, breedband en allerlei andere handige hulpmiddelen kunnen de muziekanten en consumenten de distributie nu onderling/zelf weer regelen. Zoiets MOET gewoon in het voordeel van de muziekant gaan werken. Als de drempel om rechten te verkrijgen door de platenmaatschappijen te hoog wordt gemaakt gaat dat voor de muziekant zelfs averechts werken. Tot voor kort was dat niet zo omdat er geen alternatief was. Dat is nu verleden tijd. Rechtenvrije muziek is dankzij de ontwikelingen die ik eerder noemde nu al ten overvloede verkrijgbaar en de hoeveelheid groeit met de dag.  Alles wijst er op dat de platenmaatschappijen (in ieder geval zoals we ze nu kennen) overbodig zullen gaan worden. Door podcasting en de door het 'rechten-gedoe' nog eens extra gestimuleerde 'vlucht in het gebruik van rechtenvrije muziek' zien we nog een andere -voor muziekant en luisteraar- gunstige ontwikkeling: er wordt nu ook weer muziek gemaakt en beschikbaar gesteld die in de smaak valt bij een klein publiek. Muziek die ons -hoe interessant voor ons ook- door de platenmaatschappijen werd ontzegd omdat het commerciëel niet aantrekkelijk was ze te distribueren. Een verademing en een verrijking!

wouter rutten

@Elger: eerst even over de thuiskopieheffing. Die heeft niets met illegaliteit te maken. Integendeel. Het is een vergoeding voor het feit dat je zonder individuele toestemming een kopie voor eigen gebruik mag maken. Daar betaal je die heffing dus voor. Dan over podcasts.Daar moet je dus (vooralsnog) wel individuele toestemming voor vragen. Maar dat betekent ook dat je geen vast bedrag per maand hoeft te betalen voor gebruik van muziek – want dat zou ook niet tot gejuich leiden. De oplossing zit dus in gebruik van drm.

Elger van der Wel

@Wouter: Met de software die je gebruikt om een liedje uit een podcast te knippen kun je ook een drm bestand dubben, kost geen moeite. Dus dat hele drm is alleen iets waar platenmaatschappijen heilig in geloven terwijl het totaal zinloos is. Daarnaast mag je mij uitleggen hoe ik, als particulier, een file maak die is voorzien van drm…

Gideon M L Klok

Werkende DRM zou per definitie de mogelijkheid van bewerken van de data moeten voorkomen als het enige waarde mag hebben. "From the point of view of economic theory, this has profound implications for business strategy: for example, increased security (e.g. stronger DRM systems) may act as a disincentive to legal commerce. Consider an MP3 file sold on a web site: this costs money, but the purchased object is as useful as a version acquired from the darknet. However, a securely DRM-wrapped song is strictly less attractive: although the industry is striving for flexible licensing rules, customers will be restricted in their actions if the system is to provide meaningful security. This means that a vendor will probably make more money by selling unprotected objects than protected objects. In short, if you are competing with the darknet, you must compete on the darknet’s own terms: that is convenience and low cost rather than additional security." (uit Darknet) Merk op dat citeren (wat ik net deed) dus vrijwel onmogelijk als er DRM gebruikt zou zijn. Software heeft veel meer macht dan de wet in dit opzicht en kan geen uitzonderingen toestaan die de wet wel open zou laten omdat de software onmogelijk "billijkheid en redelijkheid" kan tentoonspreiden. In feite geldt dit: 1. That DRM systems don't work2. That DRM systems are bad for society3. That DRM systems are bad for business4. That DRM systems are bad for artists Waarom? Lees dan http://craphound.com/msftdrm.txt

wouter rutten

@Elger: zodra dat kan, kan die collectieve regeling afgemaakt worden. Tot die tijd moet er individueel toestemming worden gevraagd, maar dat betekent ook dat je niet een vast bedrag hoeft te betalen – hetgeen ook tot weerstand leidt, toch? Je opmerking over drm is niet correct. bij digileen werkt de drm goed, en iedereen – en niet alleen de platenmaatschappijen – is zeer te spreken over dit initiatief.

Jeroen

Quote Wouter Rutten: "Het is een vergoeding voor het feit dat je zonder individuele toestemming een kopie voor eigen gebruik mag maken. Daar betaal je die heffing dus voor." Kun je mij nog een maal uitleggen waarom ik die heffing ook moet betalen indien ik backups van mijn systeem op CD dan wel DVD maak…

Elger van der Wel

@Wouter: Een eventueel vast bedrag wordt door mijn uitgever betaald, dat is mijn zaak niet. Het individueel toestemming vragen moet ik echter zelf hebben. Maar ach, ik vind het niet erg om een beetje illegaal te podcasten. Vindt het wel spannend stiekem ;-) Ik hoop i.i.g. dat de platenmaatschappijen snel door hebben dat ze sinds de komst van mp3 en internet een compleet verkeerd beleid voeren. En dit hele gedoe over podcasting is daar een nieuwe stap in.

Gideon M L Klok

Het kan nog erger hoor: Wat dacht je van de eis dat alle apparaten die analoge signalen verwerken ook op bepaalde patronen moeten letten? "If the MPAA has their way, all new devices capable of receiving video input must obey two DRM technologies, VEIL and CGMS-A. Such devices, be they DVRs, VCRs, analog input cards for a PC, etc., will have to listen for DRM markers in analog content and obey any restrictions on display or management (e.g., copying)." — http://arstechnica.com/articles/culture/analog-hole.ars  Langzaam maar zeker komen we zo steeds dichter bij de wereld van Right to Read. — http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html  Maar, zoals iemand hier boven al opmerkte, het weigeren om op een handige manier bepaalde muziek toe te voegen aan podcasts zal alleen maar als gevolg hebben dat mensen meer alternative muziek zullen gaan draaien van auteurs en performers die niet (exclusief) gebonden zijn aan een uitgeverij.

John Muijen

@Wouter. Ben erg benieuwd naar de praktijk. Zijn de platenmaatschappijen al ingericht op het verwerken van (al die) aanvragen? Kan mij uit mijn tijd in de industrie herinneren dat het aanvragen van een licentie voor een compilatie of gebruik van een sample een eeuwigheid duurde.<p>Uiteraard hoop ik dat e.e.a. inmiddels ten goede is verbeterd maar iets zegt mij dat het verkrijgen van toestemming voor gebruik van een werk in een podcast langer duurt dan voor een podcast met een regelmatige uitzendfrequentie wenselijk is. Of is hier sprake van een soort ontmoedigingsbeleid? 

karin

Het lijkt me handig dat Wouter Rutten hier even het namen- en adressenbestand plaatst van alle platenmaatschappijen in binnen- en buitenland die aangeschreven dienen te worden.Ik maak dan wel even een merge-bestandje en schrijf ze allemaal aan. Ben dan erg benieuwd naar de reacties!

Elger van der Wel

Ik heb vanmiddag een gesprek gehad met Wouter Rutten waarin hij het één en ander verder toelicht. Het interview is te beluisteren via http://www.ecast.nl of direct via http://www.podplaza.nl/mediafiles/3314/10519/34/ecastextra1.mp3.  @Karin: Er staat een handleiding en een lijst met de adressen van platenmaatschappijen.

Gideon M L Klok

Een artikel van IBM over DRM die wel relevant is voor deze discussie:  http://www-128.ibm.com/developerworks/power/library/pa-spec11/?ca=dgr-lnxw06StandardDRM

dennis

Leuk allemaal, voor elk plaatje toestemming gaan vragen.Ik vraag mij af hoe leuk ze het gaan vinden als een paar miljoen mensen elke keer een e-mailtje sturen voor toestemming om een bepaald plaatje te draaien. Ik denk dat ze er dan al snel genoeg van hebben, en of hun servers deze stroom wel aankunnen, laat staan hun werknemers?En bang voor verspreiding? Je kan nu al alles vinden wat je wilt hebben, zelfs legaal, er zijn al programma`s die de reguliere internet radiozenders afzoeken op hun muzieklijsten en zo download je bijna elk muziekstukje wat je maar wilt Maar goed, podcasten laat ik dus maar zitten, al dat gezeur en gezeveris mij teveel werk. Trouwens, voor hoeveel muziek betaal ik trouwens waar ik nooit naar luister? Radiozenders pompen muziek in de ether waar ik bijna nooit naar luister maar waar ik wel aan meebetaal zij het via de ingebouwde luister en kijkgelden in de algemen belastingen, of via de adverteerders, die hun kosten dus gewoon doorberekenen in de prijs van de produkten. Dus ik betaal voor zaken waar ik vaak geen gebruik van maak, dusdie platenmaaschappijen moeten niet zo zeuren. Ze melken een heleboelmensen zonder dat die er ooit iets voor terug krijgen.

Dennis de dikke

Okay, laten we het eens anders doen, laten wij als mogelijke podcasters, eens gaan doen wat ze vragen. Laten we massaal iedere plaat die we zouden willen gaan draaien in het programma dat we maken aan gaan vragen. En dan niet een lijstje maken maar voor elk liedje een apart e-mailtje. Want het ene nummer kan wel toestemming voor verkregen worden en voor anderen niet. Kijken hoe leuk zij het vinden als hun servers totaal overbelast raken door de vele aanvragen, een weekje volhouden natuurlijk. Niet dat je ooit die plaatjes zult gaan draaien of ervoor betaald, maar gewoon om even aan te geven hoe dom hun idee is.

Hans Vledder

Ik heb nog nooit een industrie gezien die zo spastisch omgaat met de nadelen die zij van de technologische vooruitgang ondervinden. Elke keer als er gesproken wordt over 'rechten' lees ik 'centen', dat moet een reden hebben. Ik vrees dat het netto resultaat zal zijn dat mensen hier genoeg van krijgen en de inkomsten tot net boven de bodem zullen dalen. Muziek zul je in de toekomst bij de artiest zelf kunnen afnemen, die op zijn beurt de wijze waarop hij of zij aan inkomsten komt op een wat andere manier zullen moeten vormgeven. Ik voorzie dat dit uiteindelijk een zege voor ze zal zijn. Dit omdat de muziekindustrie nu al geneigd is zich het leeuwedeel van de inkomsten toe te eigenen.  Voor opname- en productiefaciliteiten, marketing en verkoopkanalen zullen artiesten in de toekomst niet langer afhankelijk zijn van de muziekindustrie. Ook op dit vlak zal de artiest worden gesteund door de technologische vooruitgang.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond