Deel dit artikel
-

Rechter: Uitrol 5G-netwerk mag doorgaan

De Stichting Stop5GNL heeft het kort geding tegen de staat over de aanleg van 5G zoals verwacht verloren. Die stichting is er stellig van overtuigd dat de 5G-straling van zendmasten en antennes schadelijk is voor de gezondheid, doch baseert zich daarbij op wel erg selctieve onderzoeksbronnen.

Stop5GNL wilde uitstel tot eind juli. Dan komt de Gezondheidsraad met een advies over 5G en gezondheid voor de Tweede Kamer. Dan ook worden de frequenties geveild.

Eerder dit jaar brachten het RIVM en het Agentschap Telecom al eens een rapport naar buiten over de gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk. De conclusie was dat de straling onder de Europees geldende norm blijft.

Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de staat zijn oordeel baseert onzorgvuldig te werk zijn gegaan of geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G. De staat heeft zelf aangegeven te zullen blijven controleren of de limieten worden overschreden.

De rapporten waarop de staat zich baseert geven geen grond voor een (voorlopig) verbod op de uitrol van 5G, schrijft de rechtbank. Dat de adviseurs bewust onderzoeken zouden hebben genegeerd die wél lijken te wijzen op reële gezondheidsrisico’s, is niet gebleken. Die onderzoeken zijn wel degelijk in ogenschouw genomen.

De Staat heeft uitvoerig en volgens de rechtbank ‘overtuigend gemotiveerd’ dat ten minste vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de wijze waarop de rapporten waarnaar Stop5GNL verwijst tot stand zijn gekomen en dat de uitkomsten daarvan in wetenschappelijk verantwoorde beoordelingen niet overeind blijven.

Zo hecht Stop5GNL veel waarde aan het zogenoemde BioInitiative Report en grijpen veel andere publicaties waarnaar zij verwijst terug op dat rapport. Tal van internationale en wetenschappelijke instituten, waaronder de Gezondheidsraad en de Europese Commissie, hebben op dit rapport fundamentele kritiek geuit. Onderdeel van deze kritiek is dat niet alle auteurs een wetenschappelijke achtergrond hebben, de methodes die zijn gevolgd niet deugdelijk zijn beschreven, er waarneembaar veel fouten in het rapport staan en er selectief gebruik is gemaakt van wetenschappelijke gegevens.

Niet ter discussie staat volgens de rechtbank dat de totale blootstelling aan elektromagnetische velden op elke locatie waar mensen zijn onder de limieten moet blijven die de volksgezondheid moeten waarborgen.

Stop5GNL heeft volgens de rechter terecht aangevoerd dat op dit moment niet duidelijk is hoe 5G-systemen en de veldsterktes die daardoor worden veroorzaakt zich precies zullen gaan ontwikkelen. Om die reden zal het Agentschap Telecom de veldsterktes op diverse manieren blijven monitoren.

Recent zijn op diverse plaatsen masten voor mobiele telefonie in brand gestoken – het merendeel had geen 5G technologie – door geruchten over een mogelijk verband tussen 5G en de uitbraak van het coronavirus. Stop5GNL heeft zich daarvan gedistantieerd.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond