Derp

Ook de sport heeft nu zijn crowdfundplatform

Samen met internetbureau Colours en collega Marnix Lankhorst heeft sportadviseur Hans van Egdom een crowdfundingplatform voor sportactiviteiten in het leven geroepen. Nu de sponsormarkt onder druk staat en de overheid (zowel landelijk als lokaal) een terugtrekkende beweging maakt, heeft de sport en beweegsector een ander financieringsmodel nodig.

Sportdelen.nl stelt partijen in staat om voor hun project zowel geld als kennis te werven. Op Sportdelen werf je kennis en geld voor je initiatief, je onderneming en je project. Dit gaat van sportaccommodatie tot sportparticipatie en van breedtesport tot topsport.

Uit persoonlijke frustratie geboren?
“Niet echt, maar Van Egdom is al twintig jaar werkzaam in de sport en hij constateert dat overheden zich terugtrekken, banken terughoudender zijn geworden en sponsors steeds kritischer zijn over de toegevoegde waarde van sponsoring. En dat terwijl de waarde van sport enorm is. In een blog vroeg Van Egdom zich onlangs af waarom de sport in Nederland nog niet zijn eigen crowdfundingplatform kende, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de cultuursector. Ruim achthonderd geïnteresseerden bleken zich die vraag ook te stellen en ook op Twitter kwamen er diverse reacties voorbij. Tevens gaf de initiatiefnemer van Voordekunst, het crowdfundingplatform voor de cultuursector, aan dat naar zijn mening de sport ook rijp is voor een eigen platform.”

Want?
“Grotendeels om de kanteling van aanbod- naar vraaggerichte sportinnovatie in gang te zetten. Stel dat de sportimpuls alleen uitgekeerd zou worden indien de innovator vijftig procent via een crowdfundingcampagne weet te werven. Onze overheid weet dan dat er zeker sprake is van vraaggericht aanbod en is in staat de overheidsuitgave daarop af te stemmen. In de lijn van Voordekunst wil men starten met een aantal voorbeeldprojecten voor de zomer om daarna op te schalen bij gebleken succes en behoefte. Dat die er is, staat voor Van Egmond buiten kijf. “Ik zie financieringsmodellen zoals we die nu kennen eigenlijk niet meer zo terugkeren.” Hij verwijst naar Manchester City, die zich met het initiatief MFC Analytics wendt tot het crowdsourcen.”

Sport crowdfunden is dat niet uitermate lastig? Je investeert in mensen, niet in dingen of bedrijven.
“Van Egdom ziet een aantal mogelijkheden: giften, tegenprestaties, aandelen of leningen. In de toekomst zal Sportdelen ook de mogelijkheid bieden tot fundingconstructies met obligatieleningen en aandelen. Er wordt ook advies gecrowdfund. Je kunt als sporter nagaan of je medaillekansen hebt, voordat je jezelf vier jaar lang onderwerpt aan de Olympische trainingsdiscipline. Of je weet als sponsor van tevoren dat een schare enthousiaste fans achter een sportteam schuil gaan, voordat je een contract aangaat. Sponsoring kan een bijdrage leveren aan de waardecreatie en tegenprestaties die nodig zijn om de crowd te verleiden tot een bijdrage. Hierbij kun je volgens Van Egdom denken aan gadgets, prototypen of een kijkje in de keuken tijdens het testen van producten.”

3 Reacties

leuk initiatief. ben wel benieuwd naar het verdienmodel van deze website. Vaak zie je dat ze een percentage van de funding in rekening brengen.

Mooi initiatief, Ik geloof dat deze vorm van crowdfunding, waarbij je de investeerders werft en aanspreekt op hun liefde voor het onderwerp (in dit geval sport) kans van slagen heeft. In ieder geval makkelijker om je doelgroep te bereiken. En dus kansrijker dan crowdfunding platforms die alleen uit zijn op geld en zich richten op investeerders die alleen zijn op rendement. Uiteraard moet ook dit platform wel gaan renderen, en is het logisch dat ze dara ene percentage voor vragen.

Mooi initiatief, Ik geloof dat deze vorm van crowdfunding, waarbij je de investeerders werft en aanspreekt op hun liefde voor het onderwerp (in dit geval sport) kans van slagen heeft. In ieder geval makkelijker om je doelgroep te bereiken. En dus kansrijker dan crowdfunding platforms die alleen uit zijn op geld en zich richten op investeerders die alleen zijn op rendement. Uiteraard moet ook dit platform wel gaan renderen, en is het logisch dat ze daar een percentage voor vragen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.

terug