Deel dit artikel
-

Subsidie voor onderzoek naar auteursrechtelijke vergoedingssystemen

De onderzoeksgroep van Bernt Hugenholtz van het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam krijgt subsidie voor onderzoek naar auteursrechtelijke vergoedingssystemen

Het auteursrecht is door het massaal illegaal uitwisselen (‘downloaden’) van muziek, film en andere werken via het internet praktisch niet meer te handhaven, en verliest gaandeweg morele steun in de maatschappij.

Toch lijkt er nog steeds brede steun te bestaan voor het beginsel dat auteurs recht hebben op een redelijke vergoeding. Is een wettelijk systeem bestaanbaar dat onbeperkte toegang tot werken combineert met een redelijke vergoeding voor de auteurs? In het onderzoeksproject worden – vanuit rechtswetenschappelijk, economisch en sociologisch perspectief – diverse alternatieven voor het auteursrecht onderzocht: heffingen, overheidsvergoeding, collectieve licenties en andere vormen van legalisering in combinatie met een vergoedingsrecht.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een zogeheten TOP-subsidie toegekend aan de onderzoeksgroep van prof. dr. Bernt Hugenholtz van het IViR van de UvA. Met de subsidie gaat de groep van Hugenholtz multidisciplinair onderzoek doen naar auteursrechtelijke vergoedingssystemen.

Het is de eerste keer dat het Gebiedsbestuur MaGw (maatschappij- en gedragswetenschappen) van NWO – in totaal vier –  TOP-subsidies toekent. De TOP-subsidie is een subsidieprogramma met vrije competitie, met op de voorgrond de kwaliteit van het ingediende onderzoeksvoorstel en de wetenschappelijke prestaties van de onderzoeksgroep die het voorstel indient. Deze subsidies bedragen tussen 600.000 en 750.000 euro.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond