Deel dit artikel
-

Aanbesteding internet TU Delft ten onrechte aan XS4ALL gegund

De TU Delft moet Infopact Netwerkdiensten de gelegenheid geven om deel te nemen aan een openbare Europese aanbesteding voor internet- en telefoniediensten. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald.

TU Delft had de opdracht gegund aan XS4ALL en de inschrijving van Infopact ongeldig verklaard op grond van eisen die betrekking hadden op het vervangen van bestaande routers en modems.

Infopact stelt dat tachtig procent van de nu in gebruik zijnde routers/modems geschikt zijn voor de door TU Delft gevraagde dienstverlening. De nieuwe dienst kan daardoor met de bestaande routers/modems geleverd worden. De routers/modems die wel vervangen dienden te worden, heeft Infopact aangeboden en de kosten daarvan zijn opgenomen in haar offerte.

De rechter vindt dat Infopact onvoldoende de gelegenheid heeft gehad in te gaan op het betoog van TU Delft. De universiteit dient haar bezwaren te onderbouwen aan de hand van ‘verificatoire bescheiden’.

Deel dit bericht

2 Reacties

Karen Collet

De inhoud van dit artikel klopt niet. De inschrijving van Infopact is volgens de rechter terecht ongeldig verklaard. De rechtbank gaf Infopact in het tussenvonnis 14 dagen tijd om aan te tonen dat het voldeed aan de gestelde eisen. In het eindvonnis oordeelde de rechter dat Infopact niet had voldaan aan de in het bestek gestelde eisen. Zie Rechtspraak.nl

Redactie

Het eindoordeel is van een latere datum, dus is wat wat merkwaardig om te stellen dat de inhoud van het artikel ‘niet klopt’. Zoals het woord ‘terecht ongeldig’ ook ietwat prematuur is (en bovendien nogal subjectief), aangezien Infopact altijd nog in hoger beroep kan gaan. In elk geval vond de rechter in april dat Inopact recht op toelichting had.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond