Deel dit artikel
-

Weinig kennis bij MKB over e-business

Middelgrote en kleine bedrijven in Nederland hebben een gering kennisniveau van e-business. Toch zien ze e-business als een grote kans voor hun bedrijf, met name bij het onderhouden van klantenrelaties verwachten ze veel van e-business. Bezorgdheid is er over de kosten die verbonden zijn bij het omvormen van de oude organisatiestructuur. Dit blijkt uit onderzoek verricht door Referro Customer Care in opdracht van SAP .

Het onderzoek is gehouden onder 514 bedrijven, zij reageerden op een mailing die het onderzoeksbureau had verstuurd aan in totaal 2919 bedrijven. Referro stelt op basis van de respons van 18 procent uitspraken te kunnen doen "die voor 95 procent op waarheid berusten". Het probleem bleek te zijn e-business te definiëren, het onderzoeksbureau besloot 12 gebieden te onderscheiden waarop een bedrijf actief zal worden als het aan e-business gaat doen.

Opvallend is dat op 8 van de 12 aandachtsgebieden de meerderheid van de ondervraagden aangaf 'enigszins' tot 'slecht' op de hoogte te zijn. Bedrijven zien als eerste de informerende taken binnen een e-business organisatie, zoals het inzetten van e-mail of een website om informatie te verstrekken. Meer complexe zaken als het opzetten van een digitale marktplaats of het afhandelen van klachten via een online call centre, blijken bij aanzienlijk minder ondernemers bekend te zijn.

Het verstrekken van informatie intern en extern wordt dan ook snel opgepakt, hoewel slechts 5 procent momenteel klachten afhandelt via een online call centre. Verkopen via internet doet momenteel 15 procent van het midden- en kleinbedrijf, 28 procent heeft geen plannen in die richting. Van de ondervraagden geeft 6 procent aan nu op een marktplaats actief te zijn, aan databasemarketing doet momenteel 12 procent van de ondervraagde doelgroep.

Positieve gevolgen van het implementeren van e-business zien de ondernemers met name op het gebied van informatie uitwisseling, als het gaat om kosten geeft 14 procent aan negatieve veranderingen te voorzien. Een op de zeven ondervraagden had negatieve ervaring met het in de hand houden van de kosten binnen de nieuwe opzet, ook gaf 4 procent aan die nieuwe opzet maar moeilijk bestuurbaar te vinden. De komende twee jaar verwachten de ondernemers verbeteringen op deze gebieden, maar ze blijven bezorgd.

Positieve reacties alom als het gaat om de houding jegens e-business. 92 procent ziet het als een kans, slechts 9 procent ziet e-business als een bedreiging. Een ironische uitkomst is dat meer bedrijven denken dat zij voorop lopen en de concurrenten achterblijven dan andersom, statistisch gezien zou dit gelijk moeten zijn.

Deel dit bericht

5 Reacties

Cor Keizer

Er kan een groot vraagteken geplaatst worden bij de representativiteit vandit onderzoek. Door de keuze van schriftelijk onderzoek, wordt denon-respons niet meegewogen. Uit onderzoek is bekend dat vooralmensen met een positief gevoel de moeite nemen de vragenformulierenin te vullen. De antwoorden die op deze wijze worden binnengehaald,zeggen iets over de responderende groep, niets over de totale populatie(hier bedrijfsleven). Overigens een bekende beginnersfout, wel de klokhebben horen luiden……..etc. 

Steven Kraal

Opvallend in het stuk is het ontbreken van cijfers over inkopen via het internet, via eProcurement, eTendering of co-buy sites. Hier liggen grote kostenbesparingen, zoals ook door Hans de Boer, voorzitter van MKB Nederland is opgemerkt.

Jasper Houtman

Het onderzoek is niet schriftelijk gedaan. Er is een mailing verstuurd waarin mensen uit de doelgroep opgeroepen werden om via internet een vragenlijst in te vullen, zie hiervoor http://www.e-tour.nl. Dat respondenten een positief gevoel hebben over het onderzochte gebied realiseerden de onderzoekers zich, toch stellen ze aan de hand van de hoeveelheid reacties dat de resultaten voor 95 procent waar zijn voor de gehele groep. Ze baseren zich hierbij op de herkomst van de respondenten, die blijkt procentueel overeen te stemmen met het aandeel van de verschillende onderzochte branches binnen de economie. Overigens is er niet per definitie een conclusie te trekken over het percentage respondenten en de betrouwbaarheid van onderzoek, een lage respons kan representatieve uitkomsten genereren. Cijfers over inkoop: 17 procent van de ondervraagden is daar volledig van op de hoogte, 38 procent geeft aan er vrij goed van op de hoogte te zijn. Als het gaat om toepassen van inkoop via internet blijkt 27 procent dit momenteel te doen, 9 procent geeft aan er binnen een half jaar klaar voor te zijn en 33 procent zegt geen plannen in die richting te hebben. Kostenbesparing is volgens 17 procent van de ondervraagden een zeer belangrijk voordeel, 47 procent geeft aan dit een belangrijk voordeel te vinden. Het onderzoek is (nog) niet online te vinden. Namens redactie Emerce

Hoang

Erg interessant! Over anderhalf maand ga ik marktonderzoek doen over precies dezelfde items. Het is voor mijn afstudeerstage. Momenteel doe ik secundaire data onderzoek, ik hoop dat iemand aan deze white papers van Refarro kan komen. En nee, ik zal niet dezelfde fouten gaan maken.

AJK

Feit is dat het hele e-tour onderzoek draait met één doelstelling: zoveel mogelijk leads te genereren voor MYSAP.COM en SAP R/3 systemen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond