Deel dit artikel
-

Zoover begint met Twitter beoordelingen

Vakantiesite Zoover is begonnen met het toestaan van meningen via Twitter. De tweets worden gekoppeld aan geschreven beoordelingen om een nog actueler beeld te geven van verblijfsaccommodaties.

Nederlandstalige tweets worden, via social mediabureau Jalt, automatisch gekoppeld aan de meer dan driehonderdduizend hotels, campings, bed & breakfasts, pensions en appartementen in de Zoover-database. Ook bij dagattracties worden Twitter-beoordelingen getoond. Daarmee worden de bestaande, ruim twee miljoen, beoordelingen aangevuld met nog meer actuele meningen van gasten.

Zoover is naar eigen zeggen de eerste beoordelingssite in Nederland die reviews in de vorm van tweets gaat toestaan. Deze krijgen wel een eigen plek binnen de pagina om een duidelijk onderscheid te geven. De tweets tellen vooralsnog niet mee in het gemiddelde cijfer voor de accomodaties.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond