Industry Wire

Geplaatst door VPNGids

1 op de 3 buurtapp-gebruikers: “Misdaad voorkomen door app”

Nijmegen, 26 januari 2021Eén op de drie buurtapp-gebruikers heeft weleens meegemaakt dat een misdaad voorkomen of opgelost werd met behulp van de buurtapp (34,2%). Van alle Nederlanders gebruikt ongeveer een derde momenteel een buurtapp, met name om de veiligheid in de buurt te vergroten. Dit en meer blijkt uit onderzoek naar het gebruik van buurtapps door Motivaction in opdracht van VPNGids.nl.

Provinciale verschillen in gebruik Whatsapp-buurtpreventie
In Nederland zijn 9.475 geregistreerde Whatsapp-buurtpreventiegroepen om de buurt veiliger te maken. Buurtpreventiegroepen worden vooral veel gebruikt in Zeeland en Limburg, waar meer dan 7 buurtpreventiegroepen zijn per 10.000 inwoners. De provincies Groningen en Noord-Brabant tellen relatief gezien het laagste aantal buurtpreventiegroepen: 2,8 en 3,2 per 10.000 inwoners.

Een afname in inbraken in de periode van 2015 en 2019 hangt samen met het gebruik van buurtpreventiegroepen. Voornamelijk in gemeenten waar een sterke afname in de inbraakcijfers werd gemeten per 10.000 inwoners worden veel buurtpreventiegroepen gebruikt. In die gemeenten worden namelijk relatief gezien twee keer zoveel buurtpreventiegroepen gebruikt als in andere gemeenten.

Negatieve ervaringen met buurtapps
Niet iedereen ervaart een buurtapp overigens als een succes. Zo ergert 40,4% van de Nederlandse gebruikers zich weleens aan berichten van hun buren. Daarbij is een duidelijk verschil merkbaar in opleidingsniveau. Bijna de helft van de hoger opgeleide gebruikers ergert zich weleens aan de buurtapp (49%), terwijl dit aandeel onder andere gebruikers 36,5% is.

Buurtapp-gebruikers ervaren regelmatig ruzie in hun buurtapp: 20% van de gebruikers geeft dit aan. Met name Zuid-Hollanders blijken een kort lontje te hebben, want daar maakt 26,6% van de gebruikers weleens een digitale buurtruzie mee. Ook in Noord-Holland (25,6%), Drenthe (23,4%) en Zeeland (22,6%) wordt regelmatig ruzie gemaakt in de buurtapp.

VPNGids over buurtapps:
David Janssen van VPNGids.nl zegt dat de buurtapp een belangrijk middel is in de strijd tegen de misdaad, maar dat het goed is om duidelijke afspraken te maken omtrent het gebruik ervan: “Buurtapps hebben een belangrijke preventieve werking, zeker in deze donkere dagen. Dat zie je ook wel aan de grote hoeveelheid mensen die aangeeft dat het gebruik van de buurtapp een misdrijf heeft opgelost of voorkomen. Echter, het feit dat we in dit onderzoek terugzien dat veel gebruikers zich irriteren, of zelfs ruzies meemaken in de buurtapp, geeft aan de goede ‘buurtapp-etiquette’ belangrijk is. Wanneer een buurtapp in het leven is geroepen om misdrijven te signaleren, gebruik deze dan niet om berichten over vermiste katten, stroomstoringen of verkeerd bezorgde pakketjes te delen. Dat scheelt irritaties. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om je bewust te zijn wat te doen bij een verdachte situatie. Bedenk dat je bij het reageren op een melding in de app mogelijk in hachelijke situaties terecht kan komen, en bijvoorbeeld oog in oog kan komen te staan met verdachte en onvoorspelbare personen. Denk vooral aan je veiligheid, schakel tijdig de politie in bij een verdachte situatie (en communiceer ook in de app dat de politie is gealarmeerd), treed als buurtbewoners gezamenlijk op, ga deëscalerend te werk en gebruik bij een burgerarrest geen excessief geweld.”

Onderzoeksmethode
Om een beeld te krijgen van het functioneren van buurtapps, is een diepgaand onderzoek uitgevoerd. Allereerst is op basis van een vragenlijst van Motivaction vastgesteld hoe het gebruik van buurtapps door Nederlanders eruitziet.

Daarnaast is gekeken naar de WhatsAppgroepen die geregistreerd staan op de website van WhatsApp Buurtpreventie: waar zijn deze groepen met name gevestigd?

Of gemeenten het gebruik van buurtpreventie stimuleren is onderzocht met behulp van de gemeentelijke websites. Wordt er op de site informatie verschaft over buurtpreventie, buurtapps of WhatsAppgroepen met buren?

En zijn buurtapps bevorderlijk voor de veiligheid in de buurt? Met behulp van de meest recente jaarcijfers op het gebied van inbraken is deze vraag beantwoord.

Ook is op het gebied van privacy onderzocht waar buurgenoten tegenaan lopen bij het gebruik van buurtapps. Op basis van de algemene voorwaarden en privacy-overeenkomst is onderzocht welke toezeggingen gebruikers eigenlijk aan een buurtapp doen, bijvoorbeeld voor het gebruiken van adresgegevens.

Bekijk meer informatie over het onderzoek en visuals op
https://www.vpngids.nl/privacy/apps/buurtpreventie/

Over VPNGids.nl
Op VPNGids.nl kunnen internetgebruikers terecht voor objectieve informatie over online privacy, vrij internet en cybersecurity. Daarnaast analyseert VPNGids.nl structureel de kwaliteit en veiligheid van vele verschillende VPN-providers, om zo de bezoekers van de site te informeren en adviseren over de betrouwbaarheid van VPN-providers.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht