Industry Wire

Geplaatst door Kepler Vision Technologies

Vanwege het tekort aan zorgpersoneel lanceert Kepler Vision een nieuwe privacy-behoudende slimme sensor

Amsterdam, 18 januari 2022 – Wereldleider op het gebied van vision-based human activity recognition software Kepler Vision Technologies kondigt vandaag de lancering aan van haar nieuwe Kepler Vision Smart Sensor. De sensoren zijn ontwikkeld in samenwerking met ’s werelds grootste leverancier van videobeveiligingssystemen: Hikvision. Door de combinatie van de nieuwe Kepler Vision Smart Sensor en de al bestaande Kepler Night Nurse software kan beter over het welzijn van ouderen in zorgcentra worden gewaakt. Alarmeringen worden nog betrouwbaarder en valse alarmen worden hiermee voorkomen.

De geïntegreerde sensor en softwareoplossing zetten gereflecteerd licht om naar tekstberichten die worden verstuurd naar de telefoons van zorgmedewerkers. Dit tekstbericht waarschuwt het personeel direct. Bijvoorbeeld: als een oudere bewoner op de grond valt wordt direct vertaalt naar een bericht als “In kamer 13 is een cliënt gevallen”. Het bericht wordt via het verpleegoproepsysteem afgeleverd op de telefoon van een verpleegkundige. De technologie werkt door gereflecteerd licht te vangen in videobeelden. Deze videobeelden zelf worden door de Kepler Night Nurse software uitgekeken. De beelden hoeven niet te worden verzonden of bekeken door de verpleegkundige. Hierdoor is de privacy van de cliënt gewaarborgd is en is geen constante camerabewaking door beveiligingsmedewerkers nodig.

Door het gebruik van deep learning en computervisie technologie is de Kepler Night Nurse in staat te detecteren wanneer oudere patiënten mogelijk gaan vallen, wanneer ze in acute nood verkeren, of wanneer dementiepatiënten afdwalen naar gebieden waar ze een risico voor zichzelf vormen. Het zorgpersoneel wordt automatisch gewaarschuwd wanneer deze cliënten hulp nodig hebben. De software vervangt oude sensorsystemen zoals bedmatten, bewegingssensoren en wearables zoals halsbanden en armbanden, waardoor kosten worden bespaard en in de praktijk meer dan 99% van de valse alarmen wordt geëlimineerd. Hierdoor kan ondanks het tekort aan zorgpersoneel toch goede zorg worden geleverd.

Twee versies van de Kepler Vision Smart Sensor zijn beschikbaar voor gebruik in zorginstellingen. Een 6 MP versie voor privékamers, en een 12 MP versie voor het waken in gemeenschappelijke ruimtes en gangen. Deze nieuwe apparaten verkorten de kalibratieperiode voor de als medisch hulpmiddel geregistreerde Kepler Night Nurse. Verder verlagen ze de operationele kosten voor de zorginstelling als geheel. Hoewel de kwaliteit van de Kepler Vision Smart Sensor het hoogste niveau van betrouwbaarheid garandeert voor het waken over cliënten, zal de Kepler Night Nurse software evengoed blijven werken met bestaande camerasystemen die al in gebruik zijn door zorginstellingen.

Dr. Harro Stokman, CEO van Kepler Vision Technologies, zei: “Ik ben zeer enthousiast over de verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid die de nieuwe Kepler Vision Smart Sensor brengt voor verplegend personeel dat zorgt voor het welzijn van ouderen. De combinatie van de Kepler Night Nurse software met de nieuwe sensoren elimineert de noodzaak voor pilots in zorgomgevingen, vermindert de algehele kosten voor zorgcentra aanzienlijk en maximaliseert zowel de betrouwbaarheid als de nauwkeurigheid van onze geavanceerde computer vision oplossing. Gezien de huidige kritieke situatie in de zorgsector zijn we er trots op dat we iets kunnen bieden dat de druk op het zorgpersoneel vermindert door hen in staat te stellen effectiever zorg te verlenen, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy van de patiënten.”
Marc van der Heuvel, Hikvision Europe Business Development Leader voor de Benelux, zegt: “We zijn verheugd onze samenwerking met Kepler Vision Technologies te verdiepen door met hen samen te werken aan deze nieuwe reeks sensoren. Het werk dat Kepler Vision heeft verricht bij het creëren van de Kepler Night Nurse software heeft het potentieel om revolutionair te zijn voor het waken over cliënten in de ouderenzorg over de hele wereld, en we zijn blij dat onze geavanceerde sensortechnologie Kepler Vision in staat zal stellen om het potentieel van zijn computervisiesoftware volledig te realiseren, op een manier die zowel zorgpersoneel als cliënten ten goede zal komen.”

Dr.Harro Stokman & Marc van der Heuvel
De lancering van de Kepler Vision Smart Sensor is een belangrijk onderdeel van de full stack oplossing van Kepler Vision. Deze bestaat uit de computer hardware van de Kepler Edge Appliance, de Kepler Vision Smart Sensor en natuurlijk de software zelf in de vorm van de Kepler Night Nurse, die voortdurend wordt verfijnd door meer functionaliteit toe te voegen voor zorginstellingen.
De Kepler Night Nurse is ’s werelds eerste computer vision-gebaseerde valdetector die de status van medisch hulpmiddel heeft gekregen. De door computervisie aangedreven software is officieel geregistreerd als een medisch hulpmiddel in overeenstemming met de Europese richtlijn 93/42/EEG. De registratie betekent dat de software zowel intern als in het veld is getest om aan de hoogste specificaties te voldoen en dat aan risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen is voldaan.

Over Kepler Vision Technologies
Kepler Vision Technologies is een Nederlands bedrijf dat kunstmatige intelligentie gebruikt om ’s nachts voor het welzijn van mensen te zorgen door middel van op visie gebaseerde software voor de herkenning van menselijke activiteiten.De missie van Kepler Vision is om het werk van verpleegkundigen in bejaardentehuizen minder stressvol en aangenamer te maken door hen in staat te stellen zich te concentreren op het verlenen van zorg – niet op het najagen van valse alarmen en het schrijven van eindeloze rapporten.Om dit te bereiken analyseert de Night Nurse oplossing van Kepler Vision live videostreams, herkent of en wanneer cliënten zorg nodig hebben en informeert het personeel hierover.
Kepler Vision Technologies is een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam. Tot op heden heeft het investeringen ontvangen van onder andere UvA Ventures en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken voor een totaalbedrag van ruim €3,9 miljoen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en telt 15 werknemers met expertise op het gebied van machinaal leren, computervisie en gezondheidszorg.

Over HIK Vision
Sinds 2001 is Hikvision gegroeid van een fabrikant van één product naar de wereldleider in het ontwikkelen van beveiligingsproducten en -oplossingen. Onze innovatiekracht heeft altijd centraal gestaan in deze ontwikkeling, vanaf het vroege digitale tijdperk tot het intelligente tijdperk van nu. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, zoals kunstmatige intelligentie, cloud computing en de fusie van deep learning en multidimensionale perceptie, vormen de basis voor onze innovatieve oplossingen. Hikvision leidt de beveiligingsindustrie als een leverancier van IoT-apparaten met video als kerncompetentie. Nu brengen we onze innovatiekracht naar de zorgindustrie, waar we onze krachten bundelen met een ecosysteem van Technology Partners om oplossingen te bieden die volledig op maat zijn gemaakt voor deze sector.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht