Industry Wire

Geplaatst door DigiDOO

Absentie leerlingen keldert met sms van school

Betrokkenheid
Pilot’s van diverse ROC’s hebben aangetoond dat verzuim significant afneemt met gebruik van SMS services. Met digiROCK worden niet alleen leerlingen maar ook ouders en leerkrachten via SMS geïnformeerd. Een sms naar de leerling die ziek is of spijbelt verlaagt de absentie en verhoogt de betrokkenheid. Ook ouders voelen zich meer betrokken bij de school nu ze alle informatie direct ontvangen en niet meer afhankelijk zijn van het wel of niet ontvangen van een mededeling of nieuwsbrief op papier. “Nu alle ouders direct via sms en e-mail persoonlijk geïnformeerd worden merken we een duidelijke toename van hun betrokkenheid. Naast het gemak waarmee we nu communiceren en ervan verzekerd zijn dat de boodschap aankomt, is dit voor ons doorslaggevend geweest om te kiezen voor digiROCK”. Aldus André Dokman, directeur van Auris.

Communicatie-service
digiROCK is een actieve communicatie-service voor scholen. Vanaf iedere plek kan 24 uur per dag direct worden gecommuniceerd met de doelgroep ouders, leerkrachten en leerlingen. Communicatie gebeurt per mail, sms en zelfs spraak. Gebruikers van het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van e-mail adressen en (mobiele) telefoonnummers.

Gegarandeerd bereik
In het basisonderwijs worden met digiDUIF opmerkelijke resultaten behaald. Gemiddeld heeft 96% van de ouders zich aangemeld. Hier wordt een 100% bereik gerealiseerd: de zender krijgt een melding bij aflevering van het bericht. Met het inspreken van spraakberichten worden ook allochtone en analfabete ouders bereikt. De betrouwbaarheid van het systeem in bereik zorgt voor zowel tevreden ouders als leerkrachten.

Economisch en duurzaam
Bijkomend voordeel voor de school in het gebruik van digiROCK (www.digiROCK.nl) is dat er geen kostbaar papier meer wordt gebruikt voor het kopiëren van nieuwsbrieven en schoolkranten. Brieven en mededelingen aan ouders worden niet meer geprint maar direct gemaild. Zaken als een jaarkalender is altijd up-to-date en ouderavonden worden automatisch ingepland.

***********************************************************
NOOT VOOR DE REDACTIE

De communicatieservices digiROCK en digiDUIF zijn in eigen beheer ontwikkeld door digiDOO. DigiDOO (www.digi-doo.nl) is aanbieder van communicatie-oplossingen voor uiteenlopende doelgroepen en marktsegmenten, waarbij de nadruk ligt op onderwijs. Alle diensten zijn internet gebaseerd en centraal georganiseerd. De diensten worden in Nederland ontwikkeld en beheerd.

Voor inlichtingen over dit persbericht kunt u bellen met de persvoorlichtster van digiROCK, Marike Timmermans op 06 – 505 282 33 of mailen naar communicatie@digirock.nl

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht