Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Twente

AI HACKATHON BRENGT INNOVATIE IN ONDERWIJS

Op 12, 13 en 14 juni organiseerde de Universiteit Twente, in samenwerking met de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), voor de derde keer een speciale hackathon gericht op AI in het onderwijs. Het evenement vond plaats tijdens de Week of Education en bracht een diverse groep van docenten, schoolleiders, managers, studenten, leerlingen en informatiespecialisten samen. Het doel van de hackathon was om te laten zien hoe AI ingezet kan worden om het onderwijs te verbeteren.

Gedurende drie dagen werkten acht teams aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen in het onderwijs met behulp van AI-technologieën. Dit evenement, een broeinest van creativiteit en innovatie, stelde deelnemers in staat om hun expertise in te zetten om het onderwijs van de toekomst vorm te geven. De hackathon gaf een impuls aan de implementatie van slimme technologieën in verschillende onderwijsniveaus, van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

WINNAAR VAN DE HACKATHON: KONINKLIJKE AURIS GROEP
Na grondig juryberaad werd de Koninklijke Auris Groep uitgeroepen tot winnend team van de hackathon. Hun project, de tool FABULA, wist de jury te imponeren met zijn gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit. FABULA maakt het mogelijk om op basis van enkele doelwoorden, thema, leesniveau, lengte en vorm een rijke tekst te genereren, compleet met een praatplaat en afzonderlijke afbeeldingen van de doelwoorden. Dit maakt het een waardevolle tool voor basisschoolleerlingen met taalleerproblemen, die baat kunnen hebben bij verhalen en visualisaties. Het multidisciplinaire team van Auris Groep wist met hun expertise en kennis een proof of concept te ontwikkelen dat direct aansluit op de wensen van leerkrachten.

De winnaars: Koninklijke Auris Groep

MEER INFORMATIE
Deze hackathon werd georganiseerd door de Universiteit Twente en de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), ter gelegenheid van de maand van AI in het onderwijs. De maand van de AI in het onderwijs wordt mede mogelijk gemaakt door NL AIC – werkgroep Onderwijs, SURF, Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI), Npuls en Kennisnet. In deze maand worden diverse evenementen georganiseerd om de mogelijkheden van AI in het onderwijs te verkennen en te demonstreren. De hackathon heeft niet alleen innovatieve oplossingen opgeleverd, maar ook de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in het onderwijsveld versterkt. De resultaten van deze hackathon beloven veel voor de toekomst van AI in het onderwijs en de voortdurende verbetering van onderwijskwaliteit door slimme technologieën!

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht