Industry Wire

Geplaatst door Stockspots

Airbnb voor warehousing van start in Nederland

Vanaf 2 oktober is Nederland officieel een nieuw platform rijker: stockspots.eu brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit samen. Eenvoudig zoeken, vergelijken en boeken wordt hiermee mogelijk. Sinds de bekendmaking van het initiatief groeit het platform hard. Na enkele maanden is er al ruim 450.000m2 warehouseruimte op meer dan 60 locaties in Nederland beschik-baar. Dit maakt Stockspots bij aanvang de grootste aanbieder van Nederland. Naast lokale partijen is ook een aanzienlijk deel van de top 100 logistieke dienstverleners aangesloten om de warehousemarkt flexibeler, sneller en duurzamer te maken. Iedereen met voorraad kan hiervan profiteren.

Flexibele warehousemarkt
Naar schatting is in Nederland, onder andere door seizoenschommelingen 10-20% van de lading beschikbaar voor handling en tijdelijke opslag. Door beschikbare ware-housecapaciteit inclusief aanvullende diensten van alle leveranciers op één platform online beschikbaar te stellen is een snelle passende oplossing van warehouse vraagstukken binnen handbereik. Een verlader geeft aan hoeveel er opgeslagen moet worden waar en wanneer, Stockspots regelt de rest. Met Stockspots is er één aanspreekpunt voor contracten, issues en administratieve afhandeling.

Van vast naar variabele kosten
Veel verladers met eigen opslag worstelen met de vraagstuk of men voor de toekom-stige vraag extra warehouse capaciteit moet huren of zelf bouwen. De kosten hier-voor zijn vast terwijl de vraag nog sterk kan veranderen. Stockspots biedt de moge-lijkheid tijdelijk ruimte en dienstverlening in te kopen totdat de exacte capaciteitsbe-hoefte meer inzichtelijk is. De verlader betaald dus alleen voor wat hij gebruikt en heeft geen lege meters in zijn magazijn waarvoor geen financiële dekking is.

Businesscases voor strategische voorraden
Volgens Remko Been, één van de oprichters liggen veel businesscases voor het op-rapen met dit platform. “We zien nu al dat er een enorm potentieel ligt voor bijvoor-beeld groothandels om goederen tijdens de seizoenpieken flexibel op te slaan op elke gewenste locatie. Vanuit de markt wordt hier enthousiast op gereageerd en ver-schillende verladers en dienstverleners hebben al ruimte beschikbaar gesteld.

Verduurzaming door efficiency
Mede-oprichter Coen de Lange, ziet ook de verduurzaming van de warehousemarkt als groeipotentieel. “Door voorraden dichter bij de klant neer te leggen, bespaar je kilometers. Ook kan er door een betere bezettingsgraad van bestaande warehouse-ruimte de vraag naar nieuwe warehousemeters in Nederland worden beperkt zo is ook dit een besparing zowel voor het milieu als financiën.” Al eerder maakte de Top-sector Logistiek bekend dit initiatief te ondersteunen in het kader van verduurzamen door horizontale samenwerking.

Grootste aanbod van Nederland
De groeiambities van Stockspots.eu liegen er niet om: eind 2017 wil men minimaal 150 warehouselocaties aangesloten hebben in zowel binnen- als buitenland. Onder andere Kennis Transport, Mepavex, Sanders Fritom, Koopman, Neele Vat, Ewals, Kloosterboer, Gaston Schul en VOS logistics, Kloosterboer, Klaas de Jong, Partner Logistics, Leen Menken, Muller freshfoods, maken al gebruik van het platform. Vanaf heden kunnen verladers en dienstverleners direct hun offerteaanvragen doen via de website. Meer informatie over Stockspots is te vinden op www.stockspots.eu.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht