Industry Wire

Geplaatst door AG Connect

Alexandra van Huffelen uitgeroepen tot IT-politicus van het Jaar 2023

Amsterdam, 16 mei 2024 – Met haar afscheid als staatssecretaris in het vooruitzicht hebben de lezers van de IT-vakbladen AG Connect en iBestuur (plus digitaal geëngageerde lezers van Binnenlands Bestuur) met grote meerderheid Alexandra van Huffelen uitgeroepen tot IT-politicus van Jaar 2023. “Onze lezers waarderen blijkbaar wat zij de laatste jaren voor elkaar heeft gekregen,” aldus hoofdredacteur Arnoud van Gemeren.
Als staatssecretaris van Digitale Zaken moest D66’er Van Huffelen (Leiden, 1968) vaak met forse kritiek dealen. Nu haar periode er nagenoeg op zit oogst ze ook waardering onder IT’ers, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Vooral haar plannen om cookies aan te pakken en haar kritische houding tegenover techreuzen worden gewaardeerd door de lezers van de IT-vakbladen.
Erkenning
“Het is een mooie erkenning voor al het werk dat ik samen met een groot team bij het ministerie kan doen,” zegt ze bij de uitreiking van de bokaal. IT werd gedurende haar loopbaan een steeds groter en belangrijker onderdeel van haar werk. “Digitalisering is een ongelooflijk belangrijk onderwerp in ons dagelijks leven. Er moet vanuit de regering echt iemand zijn die technologische ontwikkelingen in de gaten houdt, beleid maakt om ervoor te zorgen dat we niet te afhankelijk worden van anderen en dat we in Europa, samen met andere landen, gezamenlijk technologie weten te reguleren.”
Liever nog een minister
Alexandra van Huffelen coördineert als staatssecretaris sinds drie jaar rijksbreed de ICT-ontwikkelingen. Ze kan richting geven en kaders stellen, maar heeft geen echte doorzettingsmacht. Ze hoopt dat het volgende kabinet het stokje op een goede manier gaat overnemen, het liefst in de vorm van een minister voor Digitale Zaken die nog meer eenheid gaat brengen in de aanpak van cybersecurity, de inkoop van IT en het inrichten van de informatiehuishouding.
Waardengedreven digitalisering
Van Huffelen legde met haar werk de basis voor ‘waardengedreven digitalisering’. Na de toeslagenaffaire maakte ze zich hard voor ‘de menselijke maat’ in de digitale dienstverlening. Burgers moesten de overheid kunnen vertrouwen. En iedereen moest mee kunnen doen. Het werden de pijlers onder de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering die ondertussen leidend is voor overheidsorganisaties, zowel op landelijk als provinciaal en lokaal niveau.
Transparantie
Ook maakt ze zich hard voor een open overheid die aan de burger kan uitleggen hoe bepaalde beslissingen genomen worden. De Wet open overheid (Woo) trad onder haar bewind in werking. En ze introduceerde het algoritmeregister waarin overheden de algoritmes moeten beschrijven die ze gebruiken om besluiten te nemen.
Voorbeeldfunctie
Omdat ze het niet eens was met het beleid van Elon Musk, stopte Van Huffelen begin dit jaar met het plaatsen van berichten op X. Alleen LinkedIn en Mastodon hield ze nog aan. Dat was een persoonlijke keuze, geen kabinetsbeleid, maar ze stelde daarmee wel een voorbeeld voor andere politici die wel kritiek hebben op het feit dat een platform de regels schendt, maar nog geen afscheid hebben kunnen nemen omwille van hun persoonlijke zichtbaarheid.
Enthousiasmerende bewindspersoon
Alexandra van Huffelen heeft al snel na de verkiezingen laten weten beslist niet in een kabinet te gaan zitten met de PVV. “Het is voor de overheid jammer dat ze zo’n enthousiasmerende bewindspersoon op Digitale Zaken moet gaan missen,” zegt hoofdredacteur Arnoud van Gemeren. “Van Huffelen heeft kleur gegeven aan wat veel bestuurders als complexe materie ervaren.”

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen ontvangt de award uit handen van Arnoud van Gemeren, hoofdredacteur van AG Connect en iBestuur. Fotograaf: Marike van Pagée
Verkiezing IT-politicus van het Jaar
De verkiezing IT-politicus van het Jaar is een initiatief van AG Connect en wordt uitgereikt sinds 2016. Dit jaar mochten de lezers van AG Connect, iBestuur en Binnenlands Bestuur hun stem uitbrengen op 20 kandidaten.
Politici die de prijs eerder hebben ontvangen zijn Renske Leijten (2022), Lisa van Ginneken (2021), Jan Middendorp (2020), Kees Verhoeven (2019, 2016) en Martin Wörsdörfer (2017). De award werd in 2018 niet uitgereikt wegens een gebrek aan geschikte kandidaten.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht