Industry Wire

Geplaatst door UvA

ASML winnaar Nederlandse Innovatie Prijs 2021

ASML is de winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021. Deze prijs vormt een erkenning voor de aanzienlijke focus die het bedrijf heeft op innovatie. De Nederlandse Innovatie Prijs is gebaseerd op de Nederlandse Innovatie Monitor en is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam. Voor dit onderzoek zijn circa 25.000 personen benaderd.

De jury roemt ASML onder andere vanwege de unieke marktpositie in combinatie met de unieke benadering om die positie te verwezenlijken. Deze marktpositie is gestoeld op de tal van innovaties die zijn voortgebracht, waaronder op het gebied van extreem uv-licht. De aanzienlijke investeringen die het bedrijf verricht in innovatie zijn eveneens niet onopgemerkt gebleven door de jury. Zo was het bedrijf in 2020 koploper met R&D-investeringen in Nederland. De jury verwees meermaals naar de ecosysteembenadering die het hightechbedrijf hanteert. Uitspraken als “trekkracht van innovatie door partijen in het ecosysteem uit te dagen” en “aanjager van kennisuitwisseling” kwamen daarbij aan bod. ASML wordt ook gezien als een drijvende kracht achter de wet van Moore – en zelfs een aanpassing daarvan – door in te zetten op minder energieverbruik. Meer energiezuinige en krachtige chips dragen bij aan een reductie van emissies, bijvoorbeeld bij datacentra, batterijtechniek, autonoom rijden en brandstof efficiënte technieken.

Henk Volberda, juryvoorzitter van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021 en hoogleraar Strategie & Innovatie aan de UvA: ‘De winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021 is in staat om haar toonaangevende marktpositie te bevorderen door actief in te zetten op innovatie. De aandacht voor innovatie komt in praktisch alle geledingen van de organisatie en zelfs buiten de grenzen van de eigen onderneming terug. Ze is daarmee wereldmarktleider in een technologisch zeer competitieve markt. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen van chipmachines moeten partners in het netwerk voortdurend innoveren. ASML is in dit netwerk de centrale regisseur van het productienetwerk, het R&D-consortium en het assemblageproces. Al met al is ASML daarmee een Nederlands boegbeeld van innovatie.’

Naast ASML stonden Ecoplant en Qlayers maandag 25 oktober in het AVROTROS-programma De wereld van morgen in de finale van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021.

Uitgangspunten jury
De jury lette onder andere op investeringen in innovatie, bijdrage aan duurzaamheid, leiderschap en organisatie, samenwerking met partners en marktpositie. De jury bestond uit:

Hans Boumans – Technology Transfer Manager TNO
Thomas Grosfeld – Specialist Innovatie en Topsectorenbeleid van VNO-NCW
Mariëtte Hamer – Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad
Donovan van Heuven – Hoofdredacteur MT/Sprout
Geert Huizinga – Directeur Belangenbehartiging FME
Carla Moonen – Voorzitter Koninklijke NLingenieurs
Greet Prins – Bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel
Sjaak van der Tak – Voorzitter LTO Nederland
Albert Jan Thomassen – Directeur FBNet Familiebedrijven
Focco Vijselaar – Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Pieter Waasdorp – Directeur Ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Henk Volberda – Hoogleraar Strategie & Innovatie, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam en Directeur Amsterdam Centre for Business Innovation (onderzoeksleider en juryvoorzitter).

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht