Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Twente

“Bijdrage leveren aan het verantwoord ontwikkelen van slimme techniek”

Rector Magnificus Thom Palstra had tijdens de Dies Natalis een mooie verrassing in petto voor Peter-Paul Verbeek, die als spreker een rol had bij de traditionele viering van de verjaardag van de Universiteit Twente: Verbeek kreeg de eervolle titel Universiteitshoogleraar uitgereikt. Bij de titel hoort een stimuleringsbudget voor het verder uitbouwen van het betreffende wetenschapsgebied van de hoogleraar .

Boegbeeld en ambassadeur

“Als hoogleraar ben je een duidelijk boegbeeld en ambassadeur voor de Universiteit Twente”, sprak Palstra. “Je weet hoe je de verbinding moet leggen tussen technologie en sociale wetenschappen. Je bezit een indrukwekkend netwerk, dat zich strekt van het Rathenau Instituut tot verschillende nationale ethische commissies alsook de UNESCO World Commission for the Ethics of Science and Technology. De lijst van activiteiten die je onderneemt is ongekend. De Universiteit Twente spreekt graag haar erkenning en waardering uit door de titel Universiteitshoogleraar. Hopelijk stelt het je in staat om nog beter je rol als verbinder te kunnen spelen, zowel binnen de UT als als ambassadeur daar buiten. Je weet daar op je eigen energieke en charmante manier een mooie invulling aan te geven.”

Verantwoord ontwikkelen

Het vakgebied van Peter-Paul Verbeek, filosofie van mens en techniek is sterk in opkomst. “Er komt een nieuwe golf van techniek op ons af”, liet hij optekenen in U-Today. “We gaan richting een supersmart society. Wat als algoritmes straks beter zijn dan de diagnose van de arts, hoe zit het met de werkgelegenheid als robotisering verder doorzet? Aan het verantwoord ontwikkelen van slimme techniek én de daarbij horende maatschappelijke vragen kan de UT een bijdrage leveren.”

Peter-Paul Verbeek is de vijfde hogleraar die zich Universiteitshoogleraar mag noemen. Hij volgt in het rijtje Prof.dr.ir. A. (Albert) van den Berg, Prof.dr. D. (Detlef) Lohse, Prof.dr.ir. B. (Bram) Nauta en Prof.dr.ing. D.H.A. (Dave) Blank.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht