Industry Wire

Geplaatst door Knaken

Cryptopartij Knaken is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Rotterdam, 4 maart 2021 – Knaken staat officieel geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. In april 2020 is aangekondigd dat alle cryptobedrijven in Nederland verplicht zijn om zich te registreren bij toezichthouder DNB. De voltooiing van deze registratie is een grote mijlpaal voor de crypto gemeenschap in Nederland.

Knaken is een Nederlands cryptoplatform gevestigd in Rotterdam. Op het platform van Knaken kan men veilig & simpel handelen in cryptovaluta, zoals bitcoin. Knaken richt zich op de beginnende cryptohandelaren. Voor hen is een makkelijk te begrijpen interface gecreëerd die handelen voor iedereen toegankelijk maakt.

DNB-registratie

Alle aanbieders van cryptodiensten in Nederland zijn verplicht om zich te registreren bij DNB. Op deze manier kan DNB toezicht houden op de activiteiten van de cryptopartijen. Het doel van deze registratie is: het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme via cryptobedrijven. De registratieplicht verhoogt de professionaliteit van deze selecte groep cryptopartijen in Nederland. Knaken behoort nu tot deze selecte groep.

Knaken is al sinds 2019 bezig met de voorbereidingen van deze registratie. ‘’Ondanks de discussies rondom de DNB-registratie zijn we blij om te behoren tot de pioniers van regulatie rondom cryptotransacties binnen Europa’’, aldus Ronald Jonkers, CEO van Knaken. CFO Vincent Van der Sanden: ‘’Ik denk dat het waardevol en goed is dat de DNB regulatie en professionaliteit in gang zet binnen de cryptogemeenschap.’’

Knaken Cryptohandel B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Knaken Cryptohandel B.V. van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Knaken Cryptohandel B.V. staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht