Industry Wire

Geplaatst door DSA

Dutch Startup Association wil diverse en inclusieve startups het nieuwe normaal maken

Amsterdam, 10 juli 2020 – Dutch Startup Association (DSA) heeft op donderdag 9 juli het Charter van Diversiteit in Bedrijf van de Sociaal Economische Raad (SER) bij B. Amsterdam. De grootste onafhankelijke belangenvereniging voor startups en scaleups in Nederland zal zich actief in gaan zetten om diversiteit en inclusiviteit bij startups het nieuwe normaal te maken, zowel binnen de eigen organisatie als bij startups en scaleups in Nederland. Elk kwartaal zal DSA drie grote Nederlandse startups de Charter laten ondertekenen en actief de beleidsuitvoering ondersteunen. 

De ondertekening is het begin van een langdurige samenwerking met de afdeling Diversiteit in Bedrijf van de Sociaal Economische Raad (SER). DSA zal zich inzetten voor het in kaart brengen van diversiteit en inclusiviteit binnen ons ecosysteem (nulmeting) en stimuleren van van diversiteit binnen startups op dimensies van etniciteit, ras, geslacht, leeftijd, sociaal-economische status, taal, religie, seksuele geaardheid, geografisch gebied en werkvaardigheid. DSA zal ook per kwartaal drie grotere startups laten intekenen voor actief beleid.

“Door de bedrijven van de toekomst sectorbreed te verbeteren hebben we over 5 jaar grote stappen gemaakt in de gehele dwarsdoorsnede van bedrijven”, zegt Thomas Vles: “dit heeft een grotere impact dan de inspanning die nu bij grote bedrijven plaatsvinden.”

DSA streeft ernaar inclusieve bedrijfsculturen neer te zetten waarin iedere werknemer zich thuis voelt. Volgens de organisatie is het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het Charter Diversiteit geeft DSA daar concreet invulling aan voor startups.

“Investeren in diversiteit in startups levert meer op dan alleen maar economisch kapitaal.  zegt Ruben Brave, bestuurslid DSA: “Het levert een veerkrachtige samenleving op die niet van de overheid afhankelijk is qua middelen, cohesie of excuses.”

De (corona-proof) ondertekening vond plaats op donderdag bij B. Amsterdam. B. Amsterdam ondertekende zelf ook het charter voor haar eigen organisatie. Alice Odé tekende namens de Sociaal Economische Raad, Ruben Brave & Thomas Vles namens DSA. Peter Bout tekende namens B. Amsterdam.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht