Industry Wire

Fysergo kiest voor Physitrack

Utrecht, 16 juni 2014 – Het landelijk interventie- en adviesbedrijf Fysergo kiest voor de inzet van het online platform Physitrack. Physitrack ondersteunt de integrale aanpak van Fysergo op gezondheidsmanagement binnen de zakelijke markt. Hiermee biedt Fysergo haar klanten een kwalitatief hoogwaardige oplossing voor het doen van thuisoefeningen, waardoor het herstel wordt bevorderd en medewerkers met fysieke klachten sneller terugkeren in het arbeidsproces.

Fysergo zet Physitrack in om de begeleiding en het zelfmanagement vermogen van medewerkers met fysieke klachten verder te professionaliseren. Door de inzet van het online platform is het niet meer nodig om handgeschreven of uitgeprinte briefjes mee te geven met thuisoefeningen. Cliënten hebben nu de beschikking over een hoogwaardige, online instructievideotheek met meer dan 400 oefeningen. Daarnaast kunnen zij direct na het volbrengen van hun oefeningen terugkoppeling geven aan hun behandelaar bij Fysergo, waardoor vorderingen real-time inzichtelijk zijn en tijdig kan worden bijgestuurd.

Zelfredzaamheid

Jan Hobbelen, algemeen directeur Fysergo: ‘Wij geloven in de kracht van mensen. Zelfredzaamheid is daarbij een wezenlijk onderdeel. Fysergo is ervan overtuigd dat e-health tools cliënten de noodzakelijke ondersteuning bieden in het zelfstandig werken aan inzetbaarheid en vitaliteit. Wel altijd in combinatie met face-to-face begeleiding. Gezonde organisaties met vitale medewerkers, dat is het doel waar wij gezamenlijk aan werken. Gedragsverandering en het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid zijn essentieel in onze interventies. Samen met Physitrack zetten wij mensen in beweging en staan wij garant voor kwalitatief hoogwaardige en werkbare oplossingen.’

Therapietrouw

Martine Rooth, programmadirecteur Physitrack Nederland: ‘Door de inzet van Physitrack zie je de therapietrouw van patiënten/cliënten, die nu gemiddeld op 30 procent blijft steken, toenemen. Hierdoor verbetert het revalidatieproces. Door de samenwerking met Fysergo leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van de inzetbaarheid en lichamelijke gesteldheid van werkend Nederland.’

Over Fysergo

Fysergo is een landelijk werkend interventie- en adviesbedrijf met circa 70 eigen professionals en een netwerk van 140 re-integratiecentra. Fysergo werkt vanuit de filosofie “Het huis van Fysergo”. Het huis van Fysergo bevat drie woonlagen, namelijk menskracht, werkkracht en teamkracht. Elke laag hebben wij vanuit onze expertise gevuld met diensten waarmee wij de zakelijke markt ondersteunen op het gebied van vitaliteit, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Door vanuit een programma aanpak te sturen op een structurele verbinding tussen mens-, werk- en teamkracht ontstaat organisatiekracht.

Over Physitrack

Physitrack biedt Nederlandse fysiotherapeuten, chiropractors, oefentherapeuten en andere zorgverleners een nieuwe standaard voor thuisoefenprogramma’s als onderdeel van het totale revalidatieproces. De gepersonaliseerde oefenprogramma’s, die eenvoudig met collega’s kunnen worden uitgewisseld, en de feedbackrapportages zorgen voor een aanzienlijke administratieve lastenverlichting. Door het op afstand kunnen monitoren van patiënten neemt de therapietrouw toe en verbetert het revalidatieproces aanzienlijk. Physitrack biedt patiënten een gebruiksvriendelijk platform om het revalidatieproces helder en inzichtelijk te maken en herstel te bevorderen. Physitrack is een initiatief van o.a. Nathan Skwortsow, oprichter van Kamernet.nl en Lexa.nl. Physitrack is al actief in Engeland, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht