Industry Wire

Geplaatst door Nxchange

Op grote schaal digitaliseren van de zorg vereenvoudigd, door beursgang van medisch appbouwer EverywhereIM op Nxchange

Amsterdam, 28 september 2021 – Digitalisering van de zorg is al jaren een belangrijk punt op de agenda van niet alleen organisaties binnen de zorgsector zelf, maar ook op die van de Nederlandse overheid. Dit bleek eveneens afgelopen Prinsjesdag uit de Miljoenennota voor 2022. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) is het “van cruciaal belang dat de tijd van zorgprofessionals efficiënt wordt benut, met minder regeldruk en door het werk waar nodig en mogelijk anders vorm te geven”. Er is dus vernieuwing nodig in de manier van werken en de inzet van technologie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.” Medische app bouwer everywhereIM springt slim in op dit vraagstuk door het heft in eigen handen te nemen en zelf professionele, gecertificeerde medische apps uit te geven én te onderhouden die het medische besluitvormingsproces van zorgprofessionals ondersteunen. Door per medisch specialisme alle richtlijnen en protocollen met behulp van haar eigen artsen te laten modelleren in de vorm van gebruikersvriendelijke medische apps focust everywhereIM op een duurzame(re) oplossing voor de zorg.

Beursgang

Met een prachtig track-record met bekende namen als Sanquin, Radboud UMC, Trimbos en vele anderen, heeft everywhereIM tezamen met haar jarenlange ervaring binnen de zorg een behoorlijke staat van dienst bereikt binnen de wereld van e-health. Nxchange is dan ook trots deze beursgang te mogen begeleiden. Met de beursgang wil everywhereIM haar purpose waarmaken en samen “de zorg meetbaar beter maken”, door het digitalisatieproces in de zorg  te versnellen en vereenvoudigen. Om die reden is zij onlangs begonnen met het direct leveren aan de eindgebruiker zelf. Om de grote vraag hierin aan te kunnen en dit op grote schaal te kunnen organiseren, heeft everywhereIM een tweede business unit opgezet: everywhereIM Publisher. Deze tweede business unit maakt medische apps beschikbaar die voldoen aan de hoogste standaard inclusief de, sinds mei 2021 verplichte, CE-markering. De apps zullen direct worden aangeboden aan de zorgprofessional. Deze kan protocollen of meettools voor het bedrag van slechts €1 à €2 per maand, ongelimiteerd, per product gebruiken.

De uitgifte

Vanaf 28 september kunnen investeerders zich inschrijven voor certificaten van aandelen. Het minimum inschrijvingsbedrag is EUR 375,- voor 10 certificaten van aandelen. Het totaal ingeschreven bedrag dat everywhereIM wil ophalen via de uitgifte op Nxchange is EUR 1.500.000. De aanbiedingsperiode begint op dinsdag 28 september en eindigt op 30 november. Na succesvolle sluiting, zullen de certificaten van aandelen verhandelbaar worden op de secundaire markt van het beursplatform Nxchange.

     **Einde persbericht**

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met everywhereIM of Nxchange.

Over everywhereIM

everywhereIM is opgericht in 2011 en wordt sinds haar oprichting gedreven door haar purpose: de zorg meetbaar beter maken. Over de afgelopen 10 jaar heeft zij een sterke positie verankerd in de zorgsector. Zij is uniek, omdat zij naast developers, eigen in-huis artsen in dienst heeft. Tevens is zij ISO-NEN gecertificeerd, waarmee zij haar management- en informatiesystemen heeft beveiligd conform de eisen binnen de zorgsector. Ook certificeert zij al haar applicaties met een CE-markering conform de eisen van de IGJ waarmee de veiligheid van het product gewaarborgd is.

Over Nxchange

Nxchange is de eerste volledig gereguleerde Europese effectenbeurs voor (tokenized) effecten en gedigitaliseerde activa, waardoor real-time handel, clearing en afwikkeling, 24/7 en peer-2-peer-handel mogelijk is. Nxchange is een uitgebreid handelsplatform dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de AFM (de Autoriteit Financiële Markten) en beschikt over een Gereglementeerde markt-vergunning, een MTF-vergunning en een vergunning voor een Beleggingsonderneming die is afgegeven door het Ministerie van Financiën en de AFM. Nxchange werkt nauw samen met Europese toezichthouders en heeft sterke samenwerkingen opgezet met grote spelers op de kapitaalmarkt zoals ABN Amro Clearing bank, Rabobank, en Euroclear.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht