Industry Wire

Geplaatst door Alphacomm Solutions B.V.

Interactieve video in de strijd tegen betalingsachterstanden en oplopende schulden

Interactieve video is het nieuwste middel in de strijd tegen betalingsachterstanden. Energieleverancier Eneco maakt als eerste succesvol gebruik van de innovatie van Alphacomm Solutions. Klanten van Eneco met een betalingsachterstand ontvangen nu een gepersonaliseerde en interactieve videoboodschap..

Interactieve video als middel tegen betaalachterstanden

Het is een feit dat miljoenen Nederlanders met schulden kampen. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat 2,6 miljoen Nederlandse huishoudens moeilijk rond kunnen komen. Daar komt bij dat uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de helft van de mensen met financiële problemen een indicatie laaggeletterdheid kreeg. Dit terwijl ‘slechts’ 18% van de bevolking deze indicatie krijgt. De groep laaggeletterden is dus oververtegenwoordigd in de groep met schulden.

“Met name de groep laaggeletterden, die moeite heeft met het begrijpen van facturen en aanmaningen, loopt extra risico om ongewild in een betalingsachterstand te komen. Dit kan al snel leiden tot oplopende schulden indien de debiteur niet adequaat reageert,” aldus Marcel Amens van Alphacomm Solutions. “Innovatie in creditmanagement is daarom broodnodig. We moeten aansluiting vinden bij alle Nederlanders”.

In de video wordt door middel van animaties, eenvoudig taalgebruik en ondertiteling uitgelegd dat er sprake is van een betalingsachterstand. Tevens worden alle mogelijke oplossingen op een toegankelijke manier aangeboden. Van uitgesteld betalen, het afspreken van een betalingsregeling tot het aantekenen van bezwaar. Voor mensen die daar behoefte aan hebben wordt zelfs de route naar schuldhulpverlening aangeboden.

Alphacomm Solutions onderstreept met de lancering van de interactieve videodienst het belang van zelfredzaamheid bij het voorkomen van schulden. “We betrekken de klant bij het oplossen van de betalingsachterstand. Dankzij de combinatie beeld, tekst en geluid is het heel makkelijk te volgen. Ook kan je op je eigen tempo alle opties afgaan en de video op elk gewenst moment pauzeren of opnieuw afspelen,” aldus Michael Martens van Alphacomm Solutions.

“Om de effectiviteit van betalingsherinneringen te blijven verhogen zijn we gestart met het ondersteunen van meerdere talen en blijven wij doorontwikkelen met onze klanten.” De nieuwe dienst wordt aangeboden aan alle bedrijven die zelf stappen willen ondernemen om hun klanten beter te bedienen.

Samenwerking met Eneco

Eneco en Alphacomm Solutions werken sinds 2013 samen bij het terugdringen van betalingsachterstanden. Voor Alphacomm Solutions is Eneco de ideale partner. “Eneco is heel actief bezig met het innoveren op het gebied van creditmanagement en het beter bedienen van klanten met een betalingsachterstand. Het is mooi dat we dit project samen hebben kunnen lanceren” reflecteert Martens.

Ook Walter Dillissen, manager Credit Management bij Eneco, is enthousiast over de positieve klantimpact die de interactieve video heeft. “We zijn heel blij dat we dit samen met onze partner Alphacomm Solutions in zeer korte tijd hebben gerealiseerd.”

Alphacomm Solutions

Alphacomm Solutions is sinds 2004 actief op het gebied van online betaaloplossingen en digitale betalingsherinneringen. Alphacomm Solutions werkt samen met haar klanten om facturen sneller betaald te krijgen op een klantvriendelijke manier. Dit door de inzet van moderne communicatiekanalen zoals; email, sms, chat, spraakberichten en nu ook door interactieve video.

Alphacomm Solutions is buiten Nederland ook actief in diverse landen waaronder: Duitsland, België, Oostenrijk, Engeland, Frankrijk en Scandinavië.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht