Industry Wire

IT-beslissers willen meer inzicht in end user experience

Reeuwijk, 26 mei 2014 – 50 procent van de IT-beslissers geeft aan dat de beheerafdeling alleen in grote lijnen inzicht heeft in de end user experience (EUX), zoals beschikbaarheid van servers en grote performanceproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van SPS, specialist in beheer en continuïteit van IT-omgevingen, onder 145 IT-beslissers. 46 procent van de IT-beslissers geeft aan dat de beheerafdeling exact weet wat de eindgebruiker ervaart, tot aan het gedrag van applicaties op eindgebruikersniveau toe. 64 procent van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan inzicht tot op eindgebruikersniveau. Factoren die dit inzicht belemmeren zijn het feit dat klachten niet altijd gereproduceerd kunnen worden (37%), mobility (36%) en de communicatie met de eindgebruiker (34%).

Een vierde belangrijke factor die het inzicht in de ervaring van de eindgebruiker bemoeilijkt, is het aantal resources. 34 procent van de IT-beslissers geeft aan dat er te weinig resources zijn voor verdieping in de eindgebruiker. Hoewel de behoefte aan inzicht dus in hoge mate aanwezig is, beschikt de IT-beslisser niet altijd over de mogelijkheden om hierop in te spelen.

Linda Verweij, COO van SPS, licht toe: “De complexiteit in het datacenter neemt steeds verder toe, waardoor het voor beheerafdelingen moeilijker wordt om snel de oorzaak van verstoringen te achterhalen. Vaak heb je ook te maken met verschillende leveranciers binnen de infrastructuur die allemaal naar hun ‘eigen stukje’ kijken. Om eindgebruikers een optimale dienstverlening te bieden, is inzicht in de end-to-end infrastructuur onmisbaar en hier hoort ook de EUX bij. Op dit moment is EUX monitoring vaak nog de missende schakel in end-to-end monitoring en management. Dit kan leiden tot miscommunicatie met de eindgebruiker en onbegrip bij verstoringen. Alleen door van A tot Z te kunnen zien, begrijpen en voorspellen wat de eindgebruiker ervaart, kan IT volledig in dienst van de business werken. En zeker nu de afhankelijkheid van IT steeds groter wordt, is het zaak dat IT-afdelingen die stap gaan maken.”

SPS heeft de resultaten van het onderzoek verwerkt in de whitepaper ‘Focus op end user experience in end-to-end monitoring essentieel voor Application Performance Management’. Deze is gratis te downloaden via http://www.sps.nl/whitepaper-end-user-experience-in-end-to-end-monitoring.html

——————–

Over SPS
SPS uit Reeuwijk is leverancier en ontwikkelaar van de Gensys™ Business Service Management (BSM) oplossing en aanbieder van de op Gensys gebaseerde RES-Q beheerdiensten en Datacenter services. SPS richt zich met name op de Managed Service Providers en de IT-afdelingen van middelgrote tot grote organisaties die hun IT beter willen afstemmen op de business en als Interne Service Provider meetbare diensten moeten gaan leveren. Als innovatieve IT-organisatie met ruim 19 jaar beheerexpertise bij meer dan 300 gerenommeerde klanten is SPS één van de belangrijkste spelers in de Business Service Management markt. Door tooling, processen en organisatie volledig op elkaar af te stemmen levert SPS een totale beheeroplossing inclusief blauwdruk voor beheerorganisaties en processen: “Manage IT the Gensys Way”. Meer informatie over SPS is te vinden op www.sps.nl of volg SPS op Twitter via @spsholding

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht